CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Hematologicko-transfuzní oddělení (HTO)

HTO provádí rutinní a speciální hematologická vyšetření pro odborná pracoviště IKEM a další zdravotnická zařízení, zajišťuje diagnostické odběry kostní dřeně, zabývá se výzkumnou a pedagogickou činností v rozsahu své působnosti. Poskytuje interpretační, konzultační a konziliární služby, sleduje odborný vývoj v příslušné analytické a medicínské oblasti, navrhuje a realizuje zavádění nových diagnostických metod.

Lokalizace pracoviště: budova G, 4. patro.

Pohotovostní služba hematologie:  23 605 2831

Ostatní telefonní čísla:

Laboratoř koagulace: 23 605 2831
Laboratoř krevního obrazu: 23 605 2829
Příjem materiálu: 23 605 5210

Klinická činnost: HTO zajišťuje komplexní konziliární služby v oboru hematologie, a to jak v hemokoagulační, tak onkologické i neonkologické problematice, poskytuje konzultační služby, provozuje hematologickou ambulanci (MUDr. Pavlína Malíková), a to převážně pro pacienty IKEM.

Laboratorní činnost: HTO je akreditovaným pracovištěm dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 v oblasti klinická hematologie, pravidelně se účastní českých i zahraničních cyklů externího hodnocení kvality. HTO zabezpečuje široké spektrum základních i speciálních hematologických a hemokoagulačních vyšetření dle požadavků klinických pracovišť IKEM event. i externích subjektů.

HTO je akreditovaným pracovištěm I. typu pro specializační vzdělávání lékařů v oboru Hematologie a transfúzní lékařství (dle Zákona č. 95/2004 Sb.).

Ambulance klinické hematologie

MUDr. Pavlína Malíková

vedoucí Hematologicko-transfuzního oddělení

Tel.: 23 605 5189, 23 605 5240
E-mail: pavlina.malikova@ikem.cz

Bc. Soňa Rybníčková

Úseková laborantka

Tel.: 23605 5228, 23605 2829
E-mail: sona.rybnickova@ikem.cz

Mgr. Michaela Jančová

Analytik HTO

Tel.: 23605 5276, 730 189 802
E-mail: michaela.jancova@ikem.cz

Ing. Martina Kavanová

Analytik HTO

Tel.: 23605 5212
E-mail: Martina.Kavanova@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít