CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Výzkum

Granty

Číslo projektu
Název projektu
Hlavní řešitel
Začátek
Konec
AZV - MZ 15-26883A
Regulační mechanismy buněk přirozené imunity u transplantace ledviny
prof. MUDr. Stříž Ilja, CSc.
2015
2019
AZV - MZ 15-27579A
Monoklonální gamapatie u pacientů po transplantaci solidních orgánů. Vztah mezi potransplantační imunosupresí a lymfoproliferativními onemocněními.
prof. MUDr. Jabor Antonín, CSc.
2015
2018
Výzkumný záměr MZO 00023001
Tvorba chemokinů v časné odpovědi proti alotransplantátu
prof. MUDr. Stříž Ilja, CSc.
2016
2016
Výzkumný záměr MZO 00023001
Diagnostika humorální rejekce pro transplantaci orgánů
doc. MUDr. Slavčev Antonij, CSc.
2016
2016
FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1-305385 EUROSTAM
A Europe-wide Strategy to enhance Transplantation of highly sensitized patients on basis of Acceptable HLA Mismatches
doc. MUDr. Slavčev Antonij, CSc.
2012
2015
IGA-MZ NT14022-3/2013
Donor-specifické interferon-gama produkující buňky a predikce rejekce transplantované ledviny
doc. MUDr. Slavčev Antonij, CSc.
2013
2015
IGA-MZ NT13012-4/2012
Ovlivnění buněk přirozené imunity a jejich interakcí pomocí látek manumycinového typu
prof. MUDr. Stříž Ilja, CSc.
2012
2015
IGA-MZ NS10524-3/2009
Monocytární subpopulace u transplantací ledvin a regulační mechanismy diferenciace lidských makrofágů
prof. MUDr. Stříž Ilja, CSc.
2009
2011
MŠMT - 2B06154 - 2006
Identifikace a izolace nových sekundárních metabolitů aktinomycet s protizánětlivými a anti-apoptotickými účinky.
prof. MUDr. Stříž Ilja, CSc.
2006
2011
MŠMT - KONTAKT ME 906 2007
Úloha interakcí s epitelem v terminální diferenciaci mononukleárních fagocytů a kmenových buněk
prof. MUDr. Stříž Ilja, CSc.
2007
2011

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít