CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení klinické mikrobiologie (OKM)

Oddělení klinické mikrobiologie (OKM) provádí mikrobiologická vyšetření pro odborná pracoviště IKEM a pro další zdravotnická zařízení, vyšetření pacientů po orgánových transplantacích, poskytuje konsiliární služby v odbornosti mikrobiologie, navrhuje a realizuje zavádění nových diagnostických metod.

Lokalizace pracoviště: budova G, 2. nadzemní podlaží.

Příjem materiálu: po-pá 7:00-15:00, so-ne, svátky 7:00-11:00

Telefonické konzultace: po-pá 7:30-20:00, so-ne, svátky 9:30-20:00

Konzultace u lůžka -  po telefonické domluvě dle časových možností lékařů OKM.

Laboratoře (informace o výsledcích): 23 605 5280, 23 605 5281


Klinická činnost: V rámci oddělení je zřízeno Antibiotické středisko, které provádí vyšetření nezbytná pro cílenou antimikrobiální léčbu a sleduje vývoj rezistence klinicky významných mikroorganismů.

OKM poskytuje konzultace v oblasti mikrobiologické diagnostiky a antibiotické terapie (MUDr. Skružná).


Laboratorní činnost: OKM provádí mikrobiologická vyšetření pro odborná pracoviště IKEM a pro další zdravotnická zařízení, vyšetření pacientů po orgánových transplantacích, poskytuje konsiliární služby v odbornosti mikrobiologie, navrhuje a realizuje zavádění nových diagnostických metod.

OKM je zapojeno do systému kontroly kvality EHK (SZÚ Praha, NEQAS, EARS-Net EQA).

Pracovníci OKM jsou členy Lékové komise IKEM a Týmu pro kontrolu infekcí IKEM.

OKM splnilo podmínky pro akreditaci zdravotnických laboratoří dle normy ČSN EN ISO.


Výzkumná činnost: OKM spolupracuje na mezinárodním monitoringu vybraných invazivních bakteriálních kmenů v rámci projektu EARS-Net.


MUDr. Markéta Skružná

Vedoucí lékař se specializovanou způsobilostí

Tel.: 23605 5221
E-mail: marketa.skruzna@ikem.cz

MUDr. Tomáš Kraus

Lékař OKM

Tel.: 23605 5281
E-mail: tomas.kraus@ikem.cz

RNDr. Jana Heřmanová

Analytik OKM

Tel.: 23 605 5281, 23 605 5221
E-mail: jana.hermanova@ikem.cz

Jan Hafner, DiS.

úsekový laborant

Tel.: 23 605 5214
E-mail: jan.hafner@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít