CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení klinické biochemie (OKB)

Provádí rutinní a speciální biochemická vyšetření pro lůžková a ambulantní pracoviště IKEM a také jiná zdravotnická zařízení. Zabývá se výzkumnou a pedagogickou činností v rozsahu své působnosti, poskytuje interpretační a konzultační služby, sleduje odborný vývoj v příslušné analytické a medicínské oblasti, navrhuje a realizuje zavádění nových diagnostických metod.

Lokalizace pracoviště: budova G, 4. patro.

Provozní doba: 24 hodin denně (rutinní vyšetření se provádějí v pondělí až pátek od 7:00 do 19:00, v sobotu, neděli a ve svátek od 7:00 do 13:00).

Pohotovostní služba biochemie: 23 605 2830

Ostatní telefonní čísla:

Příjem materiálu: 23 605 5210
Analyzátorová hala: 23 605 5068, 23 605 2830
Stanovení imunosupresiv: 23 605 2832
Laboratoř monitorování vnitřního prostředí: 23 605 2833
Laboratoř pro stanovení spec. proteinů: 23 605 2829
Močová laboratoř: 23 605 5184

Klinická činnost:
OKB zajišťuje komplexní služby v oboru klinická biochemie včetně interpretací biochemických vyšetření, poskytuje ambulantní služby a konzultace pro klinická pracoviště (vedoucí laboratoře a lékaři OKB). Ambulance klinické biochemie

Laboratorní činnost:
OKB je akreditovaným pracovištěm dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 v oblasti klinická biochemie, pravidelně se účastní českých i zahraničních cyklů externího hodnocení kvality. OKB zabezpečuje široké spektrum základních i speciálních biochemických vyšetření ve 24hodinovém nepřetržitém provozu. S klinickými pracovišti úzce spolupracuje při realizaci klinických studií, grantů a výzkumných záměrů.

OKB je akreditovaným pracovištěm II. typu pro specializační vzdělávání lékařů v oboru Klinická biochemie (dle Zákona č. 95/2004 Sb.) a akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání bioanalytiků pro klinickou biochemii (dle NV č. 31/2010 Sb.).

Pedagogická činnost:
Pracovníci OKB participují na výuce 3. LF UK v Praze v pregraduálním i doktorském studiu a také na specializačním vzdělávání lékařů a analytiků v oboru Klinická biochemie.

Vědecká činnost:
OKB se podílí na řadě výzkumných projektů jak vlastních, tak ve spolupráci s klinikami IKEM. Pracovníci OKB publikují v recenzovaných a zahraničních časopisech s impact factorem. 

doc. MUDr. Janka Franeková, Ph.D.

vedoucí OKB

Tel.: 236 055 225, 737 205 963
E-mail: janka.franekova@ikem.cz

Vladimíra Smržová

úseková laborantka

Tel.: 236 055 408, 606 365 641
E-mail: vladimira.smrzova@ikem.cz

MUDr. Denisa Viczénová

lékař OKB

Tel.: 236 053 127
E-mail: denisa.viczenova@ikem.cz

RNDr. Jitka Čásenská

odborný pracovník v laboratorních metodách OKB

Tel.: 236 053 127
E-mail: jitka.casenska@ikem.cz

Mgr. Tereza Vacková

odborný pracovník v laboratorních metodách OKB

Tel.: 236 055 224
E-mail: tereza.vackova@ikem.cz

Mgr. Veronika Švirlochová

odborný pracovník v laboratorních metodách OKB

Tel.: 236 055 224
E-mail: veronika.svirlochova@ikem.cz

Ing. Kamila Bartošová

odborný pracovník v laboratorních metodách OKB

Tel.: 236 055 148, 734 513 991
E-mail: kamila.bartosova@ikem.cz

Ing. Eliška Novotná

odborný pracovník v laboratorních metodách OKB

Tel.: 236 055 224
E-mail: eliska.novotna@ikem.cz

Ing. Vanda Filová, Ph.D.

odborný pracovník v laboratorních metodách OKB

Tel.: 236 055 224
E-mail: vanda.filova@ikem.cz

RNDr. Zdenek Kubíček

odborný pracovník v laboratorních metodách OKB

Tel.: 236 055 068
E-mail: zdenek.kubicek@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít