CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Autotransfuzní jednotka

Mezi hlavní činnosti autotransfusní jednotky patří separace separace krevních destiček (trombocytů) a plazmy od dobrovolných dárcůa  poskytování těchto transfuzních přípravků klinickým pracovištím -  zejména pro zajištění náročného transplantačního programu IKEM, ale i pro jiná (i externí) oddělení. Dále odebíráme autotransfuze před plánovanými operacemi.
U indikovaných pacientů provádíme léčebné výkony (depleční erytracytaferézy, odběr periferních kmenových buněk apod.).

Doprava k nám.

Najdete nás v 2. nadzemním patře, tj. vlevo od hlavního vchodu hned za lékárnou.

Kontakt na nás:
23 605 5239
23 605 5240
23 605 5241
23 605 5242
e-mail: autotrans@ikem.cz


Autotransfuzní jednotka IKEM hledá nové dárce krevních destiček a plazmy!

Na dárcovství krevních destiček a plazmy, stejně jako na dárcovství krve, závisí životy druhých!

Dárců krevních destiček a plazmy není nikdy dost, staňte se i Vy dobrovolným dárcem krevních destiček a plazmy!

Proč hledáme nové dárce krevních destiček a plazmy?

Trombocytární (destičkový) koncentrát a plazma se získávají od dobrovolných dárců. Podobně jako se daruje krev, dají se darovat pouze určité složky krve, např. právě krevní destičky a plazma. Stejně jako u krve, dárců není nikdy dost!
Trombocytární koncentrát
 se podává lidem, kteří z nějakého důvodu mají vlastních destiček  málo. Většinou jsou to lidé v celkově těžkém zdravotním stavu.
Krevní destičky mají v organismu více funkcí, tou hlavní je však podíl na zástavě krvácení.  
Stejně tak plazma se dodává pacientům při život ohrožujících stavech, zvláště při poruchách jater a transplantacích.
Plazma tvoří tekutou součást krve, je prostředím pro krevní buňky a současně obsahuje řadu  pro organismus důležitých látek (především bílkovin a také látek ovlivňujících krevní srážení).

Kdo může (nemůže) být dárcem krevních destiček a plazmy?

Každý zdravý člověk ve věku 19 až 55 let může být dárcem.
 
Dárce nesmí mít infekční onemocnění a trpět závažnou chorobou jako je např. angina pectoris, poruchy srdečního rytmu, vysoký krevní tlak- hypertenze, choroby cév, cukrovka, choroby jater a slinivky břišní, tuberkulóza, brucelóza, tularémie, toxoplazmóza, listerióza, systémové a revmatické choroby a další závažná onemocnění.
Nesmí patřit do skupiny lidí s rizikovým chováním (drogově závislí, časté střídání sexuálních partnerů apod.). Rovněž nemůžeme přijmout dárce, kteří prodělali žloutenku typu B nebo C.
Krevní destičky nemohou darovat ženy těhotné a kojící, ženy v době menstruace a 3 dny po jejím skončení. Hormonální antikoncepce nebrání dárcovství, u dalších léků je potřebná domluva s lékařem.  
Po očkování je třeba dodržet časový odstup, jehož délka závisí na typu očkovací látky.
Časový odstup je nutný i po běžném onemocnění nebo operačním zákroku.

Jak se stát dárcem krevních destiček a plazmy?

Každý všední den ráno mezi 7:30 a 8:30 vyšetřujeme nové dárce.
Přijděte po lehké, netučné snídani, vezměte si s sebou občanský průkaz  a kartičku pojištěnce. Dostanete k prostudování Poučení dárce krve a poté vyplníte Dotazník dárce krve. Absolvujete pohovor s lékařem, případně vám budou zodpovězeny vaše dotazy.
Sestra zhodnotí stav Vašich žil na předloktí a odebere vám krev na vyšetření.
Budou- li vyšetření v pořádku, budete zařazen do registru dárců. O zařazení či případném nevyhovujícím výsledku budete telefonicky vyrozuměn.

Jak se provádí a jak dlouho trvá odběr krevních destiček a plazmy?

Odběr krevních destiček a plazmy se provádí na speciálním přístroji, separátoru.
Metoda se nazývá aferéza. 
Centrifugací v separátoru dochází k oddělení jednotlivých složek krve, z nichž část je použita k výrobě transfuzního přípravku. Zbytek se vrací dárci.
Separace je tedy náročnější na čas, než klasický odběr krve, trvá 1 – 2 hodiny.

Jak často je možno dávat krevní destičky a plazmu?
Jak se připravit před odběrem krevních destiček a plazmy?

Krevní destičky je možno darovat 1x měsíčně, výjimečně častěji dle potřeby a uvážení lékaře.
Trombocytární koncentrát je obvykle připravován  pro konkrétního pacienta. Zásoby se nedají  vytvářet příliš dopředu, protože krevní destičky mohou být použity pouze několik dní.
Jste tedy k odběru cíleně vyzván a to obvykle telefonicky. Před odběrem je dobré být najezený a dostatečně se napít, vhodná nejsou pouze tučná jídla a alkoholické nápoje.  Protože stav pacienta bývá vážný, jsme vděčni za to, když se dostavíte k odběru co nejdříve po naší výzvě.
Plazmu je možné darovat také 1x měsíčně. 
U zdravého člověka se jak destičky, tak plazma velmi rychle doplní.

Je možné současně dávat plnou krev?

Dárce krevních destiček a plazmy může být současně i dárcem plné krve. Minimální odstup mezi odběrem plné krve a odběrem krevních destiček nebo plazmy je 1 měsíc, mezi odběrem destiček a krve (plazmy) je 48 hod.

Autotransfuzní jednotka - záběry z odběrného sálu

Čekárna.jpeg Vyšetřovna.jpeg aj3.jpeg aj4.jpeg aj2.jpeg aj1.jpeg

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít