CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Objednání na vyšetření

Objednávaní pacientů: 
Tel. recepce: 23605 5413
Fax: 241 721 386

Při telefonickém objednávání je třeba uvést:

  • druh požadovaného vyšetření
  • rodné číslo, jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovnu a hmotnost pacienta
  • mobilní telefon pacienta (pro event. případ náhlého zrušení vyšetření či změny termínu)
  • IČP zdravotnického zařízení, jeho název, oddělení a jméno objednávajícího lékaře včetně telefonického kontaktu (u lékařů z IKEM stačí jen jméno a oddělení)
  • Indikující lékař by ještě před objednáním vyšetření měl informovat pacienta, že podstoupí lékařské ozáření, kvůli kterému od něj budeme požadovat podpis Informovaného souhlasu pro dané vyšetření

 Na žádance by měla být uvedená indikace, diagnóza pro kterou je pacient vyšetřován, příp. nálezy ostatních provedených vyšetření souvisejících s danou diagnózou. Pacient s sebou přinese podrobnou lékařskou zprávu

 Pokud je pacient indikován ke zdravotnímu transportu sanitními vozy, indikující lékař vybaví pacienta potřebnými doklady pro obě cesty.

 

Zrušení objednávky
Zrušení objednaného vyšetření se musí provést co možná nejdříve na uvedených telefonních číslech, aby bylo možno využít uvolněný termín pro jiného pacienta (a zkrátila se tak čekací lhůta na vyšetření)a také aby oddělení nevznikla finanční ztráta.

 

Pracovní doba ambulancí:

pondělí –  úterý 7:00 - 16:00
středa čtvrtek 7:00 - 15:30
pátek                  7:00 - 14:30

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít