CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Otázky a odpovědi

Co je scintigrafie?

Jsou to vyšetření, při kterých se obvykle nitrožilně podá malé množství radioaktivní látky k zobrazení některého orgánu Vašeho těla. Obrazy jsou tvořeny detekcí záření vycházejícího z Vašeho těla. Získané obrazy pomohou k přesnější diagnostice Vaší nemoci nebo k volbě správné léčby. Scintigrafické vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Co je SPECT a SPECT/CT?

SPECT je zkratka pro jednofotonovou emisní tomografii. Tato tomografická vyšetření umožňují prostorová zobrazení funkčních vlastností jednotlivých tkání a orgánů pomocí počítačů.

SPECT/CT – Současně s tomografii (SPECT) se provádí CT vyšetření. Při CT vyšetření je Vaše tělo vystaveno rentgenovým paprskům, které umožňuje anatomický lokalizovat scintigraficky zobrazené změny.

Jaká je příprava na vyšetření?

U většiny vyšetření žádná. Můžete jíst i pít, užívat léky. Je vhodné zvýšit příjem tekutin.
 Některá vyšetření mají speciální přípravy (při vyšetření zažívacího traktu a srdce je třeba přijít nalačno, u některých vyšetření se podávají tablety k ochraně štítné žlázy, u dalších vyšetření se doporučuje některé léky vysadit). S těmito speciálními přípravami Vás seznámí odesílající lékař.

Jaký je postup při příchodu na oddělení?

Při každém příchodu na oddělení je nutné se ohlásit v recepci, předložit průvodku k vyšetření a průkaz pojištěnce. Zde obdržíte písemní Souhlas s provedením radioizotopového vyšetření jehož přečtení stvrdíte podpisem. S vlastním postupem vyšetření budete seznámen vyšetřujícím personálem. Se všemi otázkami se obracejte na pracovníky našeho oddělení ještě před injekcí radiofarmaka. Po injekci kontaktujte personál již jen v nejnutnějším případě.

Jaký je postup vyšetření?

Radioaktivní látka je obvykle podána do žíly horní končetiny, méně často do žíly na hřbetu nohy nebo do kůže. Před některými vyšetřeními je zapotřebí radioaktivní látku vypít, sníst či vdechnout. Snímání obrazů trvá podle druhu vyšetření několik minut až 1,5 hodiny; někdy se provádí ihned, jindy v časovém odstupu po injekci. V některých případech se snímání dokonce provádí několikrát v časových odstupech (i druhý a třetí den). Během snímání budete nehybně ležet na lůžku a kolem Vás se budou v těsné blízkosti pohybovat scintigrafické detektory. Trpíte-li klaustrofobií, oznamte nám to prosím předem. Před vyšetřením je nutné odložit veškeré kovové předměty.

Jak dlouho mám čekat?

Doba čekání závisí na druhu vyšetření. U některých vyšetření je třeba po injekci čekat na snímání obrazů několik minut či hodin. U většiny vyšetření lze během čekání oddělení opustit, je však třeba se vrátit ve stanovenou dobu. Pacienti, kteří po injekci neodejdou, setrvají v čekárně. V žádném případě nelze čekat na chodbě. Každý den provádíme několik druhů vyšetření na různých přístrojích, které trvají rozdílnou dobu. Je tedy možné, že pacienti, kteří přišli po Vás, jsou odbaveni dříve. Pořadí vyšetření určuje lékař. U pacientů, jejichž zdraví je vážně ohroženo a existuje nebezpečí z prodlení, je vyšetření upřednostněno.

Co je třeba dělat po vyšetření?

Radioaktivita se u většiny vyšetření rozpadne do druhého dne, část se v některých případech vymočí. Proto je lépe do večera více pít. Je vhodné do druhého dne udržovat větší vzdálenost (více než 2 m) od dětí a těhotných. Podaná látka nebude mít na Vás žádný vliv, můžete po ní řídit automobil či se vrátit do Vaší práce. Pokud však pracujete v jaderných zařízeních, plánujete cestu letadlem nebo do zahraničí, mohou záření vycházející z Vašeho těla zachytit velmi citlivé detektory, např. na letišti i několik dní po vyšetření. V tomto případě Vám vystavíme v recepci potvrzení o absolvovaném vyšetření s podáním radioaktivní látky.

Je vyšetření bolestivé?

Není, jedná se o drobný vpich při injekci, menší než při odběru krve. Někomu může činit obtíže nehybně ležet na tvrdém úzkém lůžku.

Jsou nějaké komplikace?

Komplikace spojené s podáním radioaktivní látky prakticky nepřicházejí v úvahu. U polyvalentních alergiků je třeba dbát větší opatrnosti, jednotlivé případy je nutné řešit individuálně.

Co v případě těhotenství?

Při podezření na těhotenství, informujte nás laskavě ještě před injekcí. Je třeba předem prodiskutovat další postup. Pokud se stalo, že jste se o těhotenství dozvěděla až po vyšetření, obraťte se neprodleně na lékaře našeho oddělení, kteří Vám pomohou objasnit situaci a doporučí další postup. Provedené diagnostické vyšetření není důvodem pro odklad těhotenství.

Je třeba přerušit kojení?

Některé radioaktivní látky se vylučují do mateřského mléka. Lékař našeho oddělení Vám sdělí, zda je třeba, popř. na jak dlouho, přerušit kojení.

Lze vyšetřovat děti?

Ano. Dětem podáváme menší množství radioaktivní látky podle jejich hmotnosti a věku.

Mohu si přivést doprovod?

Samozřejmě ano, nikoliv však děti a těhotné. Váš doprovod se bude muset řídit pokyny personálu, které se budou týkat radiační ochrany.

Co se stane s výsledkem vyšetření?

Lékaři našeho oddělení vytvoří na základě Vašich snímků protokol a odešlou ho lékaři, který Vaše vyšetření doporučil.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít