CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Oddělení klinické PNM

MUDr. Marie Buncová, CSc.

zástupce přednosty PNM

Tel.: 26108 3290, 23605 5421, 23605 5558
E-mail: marie.buncova@ikem.cz

Jana Olejníková

Asistentka pro PNM

Tel.: 23605 5422, 26108 3646
Fax: 241 721 386
E-mail: jana.olejnikova@ikem.cz

Pracoviště nukleární medicíny zajišťuje širokou paletu standardních diagnostických vyšetření pomocí otevřených radionuklidových zdrojů pro pacienty IKEM, FTN a dalších zdravotnických zařízení. Provádí se zde i léčba pomocí terapeutických radionuklidů (např. paliativní léčba bolesti při metastázách ve skeletu, léčba benigních onemocnění štítné žlázy – hyperthyreóza, radiosynovectomie). Výkony jsou prováděny v ambulantním režimu, jen v nezbytných případech je hospitalizace zajištěna na lůžkových odděleních IKEM.

PNM se skládá z těchto oddělení:

Oddělení klinické

 • provádí scintigrafická vyšetření a ambulantní terapie pomoci radionuklidů, Seznam vyšetření zde.
 • provoz zajištují lékaři (s atestací NM), radiologičtí asistenti, sestry pro NM a všeobecné sestry

Oddělení fyzikálně-technické:

 • zajišťuje pravidelné provádění kontrol kvality zobrazovacích systémů a měřící techniky
 • zabezpečuje aplikaci a optimalizaci radiační ochrany při poskytování zdravotní péče, zejména radiační ochranu pacientů při lékařském ozáření, radiační ochranu pracovníků, pracovišť a jejich okolí
 • zajišťuje soustavný dohled nad dodržováním požadavků radiační ochrany
 • stanovuje radiační zátěž pacienta z vyšetření nebo léčby pomocí radionuklidu
 • spolupracuje s lékaři při pořizování a vyhodnocování klinických dat
 • spolupracuje při zavádění nových diagnostických i terapeutických metod v souladu s doporučeními European Association of Nuclear Medicine (EANM)
 • zajišťuje soulad dokumentace a záznamů pracoviště s legislativními předpisy a doporučeními Státního úřadu pro jadernou bezpečnost týkajícími se nakládání se zdroji ionizujícího záření a radiační ochrany
 • připravuje dokumentaci k výběrovém řízení pro nákup a návrhy pro vyřazení přístrojů
 • podílí se na řešení vědeckých grantů a klinických studií
 • podílí se na výuce v rámci PNM
 • Na oddělení působí kliničtí radiologičtí fyzici, radiologičtí fyzici a technik

Oddělení přípravy radiofarmak

 • provádí objednávání, skladování a evidenci radionuklidů a neaktivních kitů pro přípravu radiofarmak
 • připravuje diagnostická radiofarmaka používaná k in vivo zobrazovacím vyšetřením v souladu s vyhláškou 84/2008 sb. v platném znění tak, aby splňovala všechny předpisy SÚKL a SÚJB
 • zpracovávají se zde radiofarmaka značená radionuklidy 99mTc, 111In, 67Ga, 123I
 • pracovníci laboratoře provádí in vitro značení krevních elementů, zejména značení leukocytů pro scintigrafii zánětlivých ložisek a podílí se na radionuklidových vyšetřeních při kterých převažují laboratorní praktiky (GFR)
 • Provoz je zajištěn odborným pracovníkem v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků a farmaceutickými laborantkamiradiofarmaceutická laboratoř


Přístrojové vybavení:

GE NM/CT 860 - Moderní dvouhlavá hybridní gamakamera vybavená scintilačními NaI(Tl) detektory a CT pro planární i tomografické (SPECT/CT) akvizice (foto – GE NMCT 860)

GE NM/CT 860


GE Optima NM/CT 640 - Moderní dvouhlavá hybridní gamakamera vybavená scintilačními NaI(Tl) detektory a lokalizačně-atenuačním low-dose CT pro planární i tomografické (SPECT/CT) akvizice (foto - GE Optima NMCT 640)

GE Optima NM/CT 640


Spectrum Dynamics D-SPECT - Kardiologická gamakamera vybavená CdZnTe polovodičovými detektory pro tomografické zobrazování (SPECT) 

D-spectGE Infinia Hawkeye 4 - Dvouhlavá hybridní gamakamera vybavená scintilačními NaI(Tl) detektory a lokalizačně-atenuačním low-dose CT pro planární i tomografické (SPECT/CT) akvizice (umístěna na pavilonu „V“ FTN)


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít