CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Pracoviště zobrazovacích metod (PZM)

MUDr. Theodor Adla

přednosta Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie

Tel.: 23 605 4144
E-mail: theodor.adla@ikem.cz

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.

zástupce přednosty Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie

Tel.: 23 605 2668
Fax: 241 723 251
E-mail: jan.peregrin@ikem.cz

MUDr. Marie Buncová, CSc.

zástupce přednosty PNM

Tel.: 26108 3290, 23605 5421, 23605 5558
E-mail: marie.buncova@ikem.cz

Jana Špačková

Asistentka pro ZRIR

Tel.: 23 605 4145
Fax: 261 362 988
E-mail: jana.spackova@ikem.cz

Jana Olejníková

Asistentka pro PNM

Tel.: 23605 5422, 26108 3646
Fax: 241 721 386
E-mail: jana.olejnikova@ikem.cz

Pracoviště zobrazovacích metod (PZM) zajišťuje veškerá radiodiagnostická vyšetření pro IKEM, a navíc poskytuje speciální služby pro další zdravotnická zařízení v ČR. Kromě diagnostiky se zaměřuje na terapeutické výkony vaskulární i nevaskulární. Řeší komplikace vzniklé při transplantaci orgánů.

 Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie má tato oddělení:


Telefonní kontakty

Angiografie (objednávky)
23 605 3039
Skiagrafie (prostý rtg snímek)
bez objednání
CT (objednávky)
23 605 2292
Sonografie (objednávky)
23 605 3135
23 605 3138
MR (objednávky)
23 605 3043
Nnukleární medicína
23 605 5413

 Čekací doby 

Všechny urgentní výkony se statimovou diagnózou provádí pracoviště po dohodě s radiologem ZRIR do 24 hodin.


Přístrojové vybavení 

 • Čtyři diagnostické UZ přístroje firmy Toshiba Aplio pro použití na sonografických vyšetřovnách v rámci pracovišti radiodiagnostiky a intervenční radiologie pro hospitalizované i ambulantní pacienty IKEM. Nejnovější přístroj Toshiba Aplio 500 s plným dostupným hardwarovým i softwarovým vybavením a širokou škálou nejmodernějších sonografických zobrazení i intervenčních výkonů navigovaných nebo kompletně provedených pod kontrolou UZ.
 • Jako mobilní přístroj pro vyšetření u lůžka pacienta přístroj Toshiba Aplio 300, s vysokou kvalitou zobrazení (včetně dopplerovského), navíc i s možností intervenčních výkonů (drenáže, biopsie atd.) přímo na lůžku u pacienta (bez nutnosti jeho transportu).
 • Skiaskopicko-skiagrafický přístroj Artis zee multipropose firmy Siemens - plně digitální s bezfilmovým provozem.
 • Dva skiagrafické komplety s přímou digitalizací (DR) s bezfilmovým provozem - 1 x Ysio wi-D a 1 x Aristos MX od firmy Siemens - používají se ke všem běžným skiagrafickým vyšetřením.
 • Čtyři mobilní skiagrafické přístroje s bezfilmovým provozem - tři s přímou digitalizací (DR) 2 x Mobilett XP Hybrid od firmy Siemens a 1 x FDR GO od firmy FUJI a jeden s nepřímou digitalizací (CR) Mobilett XP od firmy Siemens - k použití na operačních sálech, pooperačních pokojích a snímkování u lůžka pacienta.
 • CT - SIEMENS Naeotom Alpha - super rychlý multidetektorový přístroj se dvěma zobrazovacími systémy, s technologií photon counting detektoru, významně snižující radiační zátěž pro pacienta, splňující požadavky pro moderní klinickou diagnostiku.
 • Celotělový MR tomograf Siemens Magnetom Avanto fit 1,5 T pro moderní klinickou diagnostiku.
 • Celotělový MR tomograf Siemens Magnetom Trio 3 T pro klinickou diagnostiku a klinický výzkum.
 • MR tomograf Bruker Biospec 4.7 T pro vyšetřování malých pokusných zvířat a preparátů.
 • Dva angiografické komplety od firmy Siemens - Axiom Artis dtA a Artis zee ceiling plně digitální s bezfilmovým provozem pro angio-intervenční výkony cévní i mimocévní.
 • ZRIR disponuje také moderní počítačovou sítí, která umožňuje zpracovávat a archivovat obrazovou dokumentaci v digitální podobě - diagnostické prohlížecí stanice a PACS. To umožňuje on-line posílání obrazové dokumentace pacientů do větších nemocnic v ČR.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít