CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení intervenční radiologie

Patří k předním pracovištím nejen v ČR, ale i v Evropě.

Specializuje se na angiografická vyšetření (kontrastní zobrazení tepenného a žilního řečiště) a na ně navazující terapeutické intervenční výkony (perkutánní transluminální angioplastika - PTA, implantace všech druhů stentů, implantace stentgraftů, intraarteriální i žilní trombolýza, terapeutické embolizace, výkony na dialyzačních shuntech). 

Další výraznou aktivitou tohoto oddělení jsou intervence nevaskulární – mimo cévní řečiště (biopsie, drenáže žlučových cest, nefrostomie a výkony na ně navazující, TIPS). 

Nosným programem jsou výkony zaměřené zejména na léčbu komplikací transplantací orgánů

Oddělení intervenční radiologie poskytuje tyto speciální služby kromě IKEM i pro celý areál FTN a zdravotnická zařízení na území ČR. 

Oddělení v současné době disponuje dvěma moderními angiografickými sály, výkony provádí 4 lékaři na plný úvazek a 2 na částečný úvazek. Všech 6 lékařů má atestaci z oboru intervenční radiologie.

Pro neodkladná vyšetření zajišťuje Oddělení intervenční radiologie nepřetržitý 24hodinový provoz.

Angiolinka Siemens Axiom Artis dTAAngiolinka Siemens Artis zee ceiling© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít