CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Vyřazení pacienta z programu odběru orgánů

V transplantační medicíně existují přísné podmínky, za kterých je možné orgán odebrat. Tyto podmínky je nutné dodržet zejména proto, aby nebyl ohrožen život příjemce. A i když je dárců málo, ne každý se jím může stát.

 • Přenosné infekční onemocnění potenciálního dárce:
  • syndrom získané imunodeficience (AIDS),
  • aktivní onemocnění tuberkulózou,
  • aktivní onemocnění hepatitidou B nebo hepatitidou C,
  • léčbou neovlivnitelný septický stav.

 • Maligní onemocnění potenciálního dárce, které by mohlo být přeneseno transplantovaným orgánem do těla příjemce. Zde jsou ale možné výjimky:
  • izolovaný tumor mozku (i zde je ale řada výjimek),
  • izolovaný karcinom kůže,
  • karcinomy „in situ“ některého konkrétního místa (např. hrdla děložního).  

 • Podezření, že po transplantaci orgány nebudou v těle příjemce schopny dostatečné funkce. Jedná se o kontraindikace, které se vztahují k jednotlivým orgánům. Typickým příkladem může být stav po infarktu myokardu. Pro tento případ tak není možný odběr srdce, nicméně nevylučuje odběr jater, ledvin, plic apod. Definitivní rozhodnutí je odvislé od zdravotního stavu konkrétního příjemce, kterému by se měl orgán transplantovat.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít