CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Nevratná zástava krevního oběhu

V některých případech lze odebrat orgány od zemřelého po nevratné zástavě krevního oběhu (srdce). Většinou se jedná také o nemocné s těžkým poškozením mozku, u kterých ale nejsou splněna všechna kritéria smrti mozku. Veškerá terapie je po pečlivém posouzení a zvážení všech dostupných léčebných možností skupinou odborníků shledána marnou a pokračování v neúčelné léčbě je právě i z hlediska pacienta neetické. V takové situaci jsou o přechodu k paliativní péči od ošetřujícího lékaře informováni blízcí nemocného, stejně tak o případné možnosti odběru orgánů po smrti. Čas ukončení aktivní již marné léčby je naplánován i dle rodiny. Po ukončení aktivní péče u umírajícího se čeká na zástavu krevního oběhu. Smrt jako nevratnost zástavy krevního oběhu musí být rovněž potvrzena a po té následuje rychlý odběr orgánů opět na operačním sále. Tentokrát u zemřelého, kterému již srdce nebije.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít