CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Nároky dle zákona

Hodnota orgánu pro pacienta čekajícího na záchranu života je nevyčíslitelná. Zákon vysloveně zakazuje mít jakýkoli prospěch nebo přijímat jakékoli výhody v souvislosti s darováním orgánů. Přesto umožňuje pro pozůstalé nebo pro žijící dárce dostat určité náhrady jako poděkování za pomoc těžce nemocným pacientům.

Jedná se zejména o příspěvek na náklady pohřbu ve výši 5000 Kč. Ten dostane každý, kdo vypravil pohřeb zemřelému dárci orgánů. Žádost o výplatu příspěvku na náklady pohřbu spolu s kopií dokladu o zaplacení nákladů na vypravení pohřbu, údaji o zemřelém dárci, názvem zdravotnického zařízení, kde byl odběr proveden, a určením, jakým způsobem má být částka vyplacena se odesílá Koordinačnímu středisku transplantací (KST). Lhůta pro požádání o příspěvek je poměrně dlouhá - nejpozději do 12 měsíců ode dne vypravení pohřbu. V případě, že se tak nestane, nárok na příspěvek zaniká.

Níže naleznete dokumenty a informace potřebné k získání tohoto příspěvku.© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít