CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Převoz do Institutu klinické a experimentální medicíny

V případě, že potvrzení smrti mozku nelze provést v dárcovské nemocnici, tzn. že například tato nemocnice nedisponuje lékařem s požadovanou atestací nebo takovým zařízením, aby vyšetření mohlo být provedeno, koordinátor transplantcentra spolu s indikujícím lékařem zorganizuje transport potenciálního dárce do Institutu klinické a experimentální medicíny. Zde lze potvrdit smrt mozku 24 hodin denně.

Pokud je nutné dárce orgánů převézt do IKEM, lékař z dárcovské nemocnice vždy informuje rodinu

 • o převozu  potencionálního dárce do IKEM
  Transport potencionálního dárce z nemocnice do institutu se koná vždy po dohodě s rodinou tohoto dárce. Rodině a blízkým je dána možnost důstojně se rozloučit s dárcem orgánů a teprve po té je pacient sanitou, případně vrtulníkem, převezen do IKEM.

 • o způsobu informování  pozůstalých o čase úmrtí
  Čas a místo úmrtí se stanovuje po prokázání smrti mozku, které je v tomto případě prováděno v IKEM. S rodinou či blízkými je dohodnuto, kdo a jaký způsobem (zda telefonem, zprávou apod.) je bude informovat o čase úmrtí.

 • o zdravotnickém  zařízení, ve kterém bude provedena pitva
  Pitva se provádí ze zákona u každého dárce orgánů. V regionech dárcovských nemocnic většinou v místních nemocnicích na odděleních patologie či soudního lékařství.  Pokud je dárce transportován do IKEM, pitvu často provádí Ústav soudního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít