CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Odběr orgánů v nemocnici, kde je dárce hospitalizován

Odběr orgánů může být proveden až po potvrzení smrti mozku. To je provedeno na specializovaném pracovišti zobrazovacích metod v nemocnici, kde se potencionální dárce vyskytuje. Po domluvě s transplantcentrem je do této nemocnice vyslán odběrový tým složený z lékařů, sester a koordinátora. Do samotného odběru orgánů je potenciální dárce stále napojen na umělou plicní ventilaci, případně na další podpůrné přístroje. Rodině a blízkým je umožněno se s pacientem důstojně rozloučit a následně je odběr proveden na operačním sále v dané nemocnici.

Po odběru orgánů následuje zákonem stanovená pitva a po domluvě s pohřební službou je tělo dárce převezeno do místa pohřbu.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít