CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Nejčastější omyly a přetrvávající mýty

O transplantacích orgánů koluje mnoho mýtů a omylů, které mohou zapříčinit, že se o konkrétním jedinci vůbec neuvažuje jako o potenciálním dárci.  Jedná se například o věk, přičemž věková hranice pro odběr orgánů neexistuje. Vždy záleží na zdravotním stavu pacienta. Dále pak například na době, kterou je pacient připojen na umělou plicní ventilaci nebo některá onemocnění. Všechny tyto aspekty jsou přísně posuzovány lékaři a koordinátory transplantací a nemusí být jednoznačným důvodem, proč by k odběru nemělo dojít.

 

věk - věková hranice neexistuje, záleží na zdravotním stavu pacienta;

některá onemocnění – příkladem může být vysoký krevní tlak, cukrovka, ischemická choroba srdeční… Velmi důležité a rozhodující je doplňující vyšetření a posouzení funkčnosti orgánů;

doba umělé plicní ventilace - neexistuje horní hranice, kvůli které by pacient, za nějž dýchá přístroj, neměl být zařazen do dárcovského programu;

některé infekční komplikace – jedná se například o močovou infekci, zápal plic apod. Tato onemocnění nemusí být jednoznačným důvodem, proč k odběru orgánů nemá dojít.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít