CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Předpokládaný souhlas

V České republice je právně zakotven předpokládaný souhlas s darováním orgánů. Každý z nás má za svého života možnost vyjádřit svůj nesouhlas. Ten se nejčastěji eviduje v tzv. Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným darováním tkání a orgánů. Pokud nebylo prokázáno, že zemřelý vyslovil za svého života prokazatelně nesouhlas s posmrtným odběrem, platí, že s odběrem souhlasí.

Odběr od zemřelého dárce je tedy vyloučen, pouze pokud

 • sám zemřelý (nebo jeho zákonný zástupce) v průběhu svého života vyslovil prokazatelně nesouhlas s posmrtným odběrem tkání a orgánů, což znamená, že
  • zemřelý je evidován v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů, nebo
  • zemřelý ještě za svého života přímo ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním svědkem prohlásí, že nesouhlasí s odběrem v případě smrti, nebo
  • zákonný zástupce nezletilé osoby (dítě do 18 let) nebo zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům přímo ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním svědkem prohlásí, že nesouhlasí s odběrem; toto prohlášení lze učinit pro případ smrti nezletilé osoby nebo osoby zbavené způsobilosti ještě za jejího života nebo i po úmrtí této osoby.
  • na základě posouzení zdravotní způsobilosti nelze vyloučit, že zemřelý trpěl nemocí či stavem, které by mohly ohrozit zdraví nebo život příjemce. Za posouzení zdravotní způsobilosti zemřelého dárce zodpovídá zdravotnické zařízení provádějící odběr orgánů, nebo
  • zemřelého nelze identifikovat.

U dětí do 18 let a u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům musí být vždy informován o odběru orgánů jejich zákonný zástupce. V takovém případě se musí do zdravotnické dokumentace učinit zápis o tom, že zákonný zástupce nevyslovil nesouhlas. Podpis zákonného zástupce není nutný, zápis podepisuje ošetřující lékař a ještě jeden svědek.

V praxi tedy ošetřující lékař potencionálního dárce hovoří s rodinou či blízkými o možnostech dárcovství, podle zákona by je ale měl pouze o této skutečnosti informovat, nikoliv zjišťovat či získávat jejich souhlas. Jejich případný nesouhlas není právně obhajitelný, přihlíží se pouze k prokazatelné, za života předem vyslovené vůli pacienta, tedy potencionálního dárce.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít