CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Akce pro lékaře


Kurz - Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou II

Kurz - Komplexní léčba syndromu diabetické nohy
Stáž - Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy
Stáž - Edukace a léčba diabetiků léčených inzulínem při kurzu pro pacienty při hospitalizaci 
Stáž - Monitorace glykémií pomocí senzorů
Stáž před atestací z jiných oborů – 14ti denní
Stáž v diabetologii před atestací ENDO/DIA - měsíční

_______________________________________________________________________________2. pololetí

Kurz - Hojení ran
Kurz - Aktuality v kontinuální monitorovací glykémii a léčba inzulínovou pumpou
Stáž - Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy
Stáž - Edukace a léčba diabetiků léčených inzulínem při kurzu pro pacienty při hospitalizaci
Stáž - Diagnostika a léčba poruch kostního metabolismu a vybraných endokrinopatií
Stáž - Moderní diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy
Stáž - Monitorace glykémií pomocí senzorů
Stáž - Komplexní léčba syndromu diabetické nohy
Stáž před atestací z jiných oborů – 14ti denní
Stáž v diabetologii před atestací ENDO/DIA - měsíční
Kurz - Aktuality v endokrinologii a diabetologii 
Kurz- Nemocný s diabetem v ordinaci praktického lékaře [ Cílová kotva 1 ]

kurz - Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou II

Určeno  pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry
Kurz je certifikován Českou diabetologickou společností ČLS JEP
Program: Praktická aplikace kontinuální monitorace a technologie v modelových situacích a terapii
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 3.200,- Kč
Termín:          20. – 21. 6. 2019


[ Cílová kotva 2 ]

Stáž - Komplexní léčba syndromu diabetické nohy

Určeno pro chirurgy po absolvování základního chirurgického kmene, kteří se hodlají specializovat na léčbu syndromu diabetické nohy ve spolupráci s katedrou všeobecné chirurgie
Program: Přednášky o cévní problematice při diabetu, možnosti cévní chirurgie, asistence při výkonech na operačních sálech i při vyšetřování pacientů. Praktické ukázky sádrovacích technik.
Vedoucí / školitel: MUDr. Bedřich Sixta, doc., prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.,
Doc. MUDr. J. Froněk, PhD., MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Místo konání: IKEM (Klinika transplantační chirurgie, Centrum Diabetologie)
Pořadatel: Katedra  všeobecné chirurgie, Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Informace: za IKEM Ing. Andrea Šťastná, andrea.stastna@ikem.cz; za IPVZ Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 2.000,- Kč
Termín:          13 – 16. 5. 2019


[ Cílová kotva 3 ]

Stáž - Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy

Určeno  pro lékaře vpřípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie, angiologie či interny apro podiatrické sestry.
Program: Diagnostika, prevence, celková alokální terapie syndromu diabetické nohy, včetně praxe na podiatrické ambulanci
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Místo konání: Praha 4, Vídeňská1958/9, Centrum diabetologie IKEM
Pořadatel:  Subkatedradiabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 2.500,- Kč

Termín: 
10.  - 14. 6.2019
17. – 21. 6. 2019


[ Cílová kotva 4 ]

Stáž - Edukace a léčba diabetiků léčených inzulínem při kurzu pro pacienty při hospitalizaci (termíny se musí krýt  s kurzem pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci)

Určeno  pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie, endokrinologie angiologie či interny, další lékaře se zájmem o skupinové edukační programy pro diabetiky a edukační sestry
Program:  Praktické metody individuální a skupinové edukace diabetiků, včetně selmonitoringu. účast na skupinovém edukačním kurzu pro pacienty
Vedoucí/ školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM
Pořadatel:  Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 2.500,- Kč
Termíny:  
27. – 31. 5. 2019 

 

[ Cílová kotva 5 ]

Stáž - Monitorace glykémií pomocí senzorů

Určeno pro diabetology a endokrinology
Program: Praktická výuka zaměřená na monitoraci glykémií pomocí senzorů – indikace, stahování dat, hodnocení křivek a edukace pacienta
Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.
Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 1.000,- Kč
Termíny:
3. 5. 2019
7. 6. 2019

  

[ Cílová kotva 6 ]

Stáž před atestací z jiných oborů  – 14ti denní

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci (interní kmen, angiologie a další)
Program: individuální
Vedoucí / Školitel: primářka MUDr. Radomíra Kožnarová, primář Peter Girman
Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz (termín vždy prověřit s CD)

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 500 Kč / den
Termín: 
13. – 24. 5. 2019 – max. 2 osoby


[ Cílová kotva 7 ]

Stáž v diabetologii před atestací ENDO/DIA  - měsíční

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie
Program: individuální
Vedoucí / Školitel: primářka MUDr. Radomíra Kožnarová, primář Peter Girman
Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM
Informace: Petra Šátková


Přihlášky: petra.satkova@ikem.cz
Předpokládaná cena: 4.900 Kč
Termín: individuální dle požadavku

_______________________________________________________________________________2. pololetí

[ Cílová kotva 8 ]

Kurz - Hojení ran

Určeno pro lékaře všech odborností se zájmem o problematiku léčby ran
Program: fyziologie a patofyziologie vzniku a hojení ran, nehojící se rána, moderní obvazové materiály- přehled, využití management léčby rány, biofilm, debridement ran, podtlak a jiné metody lokální terapie, hyperbaroxie , celkové aspekty léčby ran – nutrice, management bolesti atd., problematika domácí péče, ekonomických nákladů, legislativy, pojišťoven, diferenciální diagnostika chronických ran, problematika angiologie, problematika specifických ran dle etiologie - syndrom diabetické nohy, venózní a ischemické defekty, úrazy, popáleniny, pooperační rány, dekubity atd.

Vedoucí / školitel: prim. MUDr. Ivo Bureš (geriatrie, ČSLR), MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. (diabetologie, ČSLR), doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (chirurgie, ČSLR), prof. MUDr. Topinková Eva, CSc.
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Pořadatel: pořádáno subkatedrou geriatrie (Prof.Topinková) ve spolupráci se subkatedrou diabetologie (Prof. Pelikánová) IPVZ, Českou společností pro léčbu rány (ČSLR) a Českou angiologickou společností ČLS JEP
Informace: Mgr. Eva Chárová, charova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 6.400,- Kč
Termín: 6. – 9. 11. 2019


[ Cílová kotva 9 ]

Kurz - Aktuality v kontinuální monitorovací glykémii a léčba inzulínovou pumpou

Určeno Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry
Program: Možnosti využití nejnovějších technologií, např. patch pump, dlouhodobých senzorů, vybraných počítačových programů pro technologii, okamžité (flash) monitorace, poslední modely inzulinových pump a kontinuálních monitorů
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 1.600,- Kč
Termín:          21. 11. 2019

[ Cílová kotva 10 ]

Stáž - Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy

Určeno  pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie, angiologie či interny a pro podiatrické sestry.
Program: Diagnostika, prevence, celková a lokální terapie syndromu diabetické nohy, včetně praxe na podiatrické ambulanci
Vedoucí / školitel: prof.  MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM
Pořadatel:  Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 2.500,- Kč
Termíny:
14. – 18. 10. 2019
11. – 15. 11. 2019
9. – 13. 12. 2019


[ Cílová kotva 11 ]

Stáž - Edukace a léčba diabetiků léčených inzulínem při kurzu pro pacienty při hospitalizaci (termíny se musí krýt s kurzem pro nemocné léčené inzulínem při  hospitalizaci)

Určeno  pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie, endokrinologie angiologie či interny, další lékaře se zájmem o skupinové edukační programy pro diabetiky a edukační sestry
Program:  Praktické metody individuální a skupinové edukace diabetiků, včetně
selmonitoringu. účast na skupinovém edukačním kurzu pro pacienty
Vedoucí/ školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM
Pořadatel:  Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 2.500,- Kč
Termíny:
9. – 13. 9. 2019
7. – 11. 10. 2019


[ Cílová kotva 12 ]

Stáž - Diagnostika  a léčba poruch kostního metabolismu a vybraných endokrinopatií

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie.
Program: Endokrinní problémy a jejich řešení u diabetických pacientů, diabetogenní účinek některých endokrinních chorob. Štítná žláza a diabetes mellitus. Endokrinní poruchy u diabetiků s chronickým renálním selháním. Osteoporóza a její léčba. Praktická stáž v endokrinologické ambulanci.
Vedoucí/školitel: MUDr. Jana Brunová, CSc.
Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM
Pořadatel:  Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM 
Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 2.500,- Kč
Termíny:        4.- 8.11. 2019


[ Cílová kotva 13 ]

Stáž - Moderní diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy

Určeno pro lékaře interních oborů a praktické lékaře
Program: Praktická výuka diagnostiky a terapie syndromu diabetické nohy se zaměřením na prevenci a moderní terapeutické přístupy
Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.
Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 1.500,- Kč
Termín:          18. – 20. 11. 2019
[ Cílová kotva 14 ]

Stáž - Monitorace glykémií pomocí senzorů

Určeno pro diabetology a endokrinology
Program: Praktická výuka zaměřená na monitoraci glykémií pomocí senzorů – indikace, stahování dat, hodnocení křivek a edukace pacienta
Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.
Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 1.000,- Kč
Termíny: 
6. 9. 2019
1. 11. 2019
22. 11.  2019


[ Cílová kotva 15 ]

Stáž - Komplexní léčba syndromu diabetické nohy

Určeno pro chirurgy po absolvování základního chirurgického kmene, kteří se hodlají specializovat na léčbu syndromu diabetické nohy ve spolupráci s katedrou všeobecné chirurgie
Program: Přednášky o cévní problematice při diabetu, možnosti cévní chirurgie, asistence při výkonech na operačních sálech i při vyšetřování pacientů. Praktické ukázky sádrovacích technik.
Vedoucí / školitel: MUDr. Bedřich Sixta, doc., prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.,Doc. MUDr. J. Froněk, PhD., MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Místo konání: IKEM (Klinika transplantační chirurgie, Centrum Diabetologie)
Pořadatel: Katedra  všeobecné chirurgie, Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Informace: za IKEM Ing. Andrea Šťastná, andrea.stastna@ikem.cz; za IPVZ Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 2.000,- Kč
Termín:          21. 10. – 24. 10.  2019[PŠ1]

 

[ Cílová kotva 16 ]

Stáž před atestací z jiných oborů  – 14ti denní

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci (interní kmen, angiologie a další)
Program: individuální
Vedoucí / Školitel: primářka MUDr. Radomíra Kožnarová, primář Peter Girman
Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz (termín vždy prověřit s CD)

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 500 Kč / den
Termín:
14. – 25. 10. 2019 max. 2 osoby
18. – 29. 11. 2019 max. 2 osoby


[ Cílová kotva 17 ]

Stáž v diabetologii před atestací ENDO/DIA - měsíční

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie
Program: individuální
Vedoucí / Školitel: primářka MUDr. Radomíra Kožnarová, primář Peter Girman
Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM
Informace: Petra Šátková

Přihlášky: petra. satkova@ikem.cz
Předpokládaná cena: 4.900,- Kč
Termín:          individuální dle požadavku


[ Cílová kotva 18 ]

Kurz - Aktuality v endokrinologii a diabetologii 

Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře endokrinology,diabetology, internisty, praktické lékaře aedukační sestry 
Program: Novinky léčbě antidiabetiky,monitorování glykémie, vybrané komplikace diabetu, novinky v diagnostice aléčbě endokrinních poruch
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZa Centrum diabetologie IKEM
Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 3.200,- Kč
Termín:         25.- 26.11. 2019


[ Cílová kotva 19 ]

Kurz - Nemocný s diabetem v ordinaci praktického lékaře

Určeno pro praktické lékaře, internisty a zdravotní sestry
Program: Screening a diagnostika diabetu, cíle léčby, edukace, režimová opatření, novinky léčbě antidiabetiky, monitorování glykémie, vybrané komplikace diabetu
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Terezie Pelikánová a MUDr. Josef Štolfa
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ, subkatedra endokrinologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz
Předpokládaná cena: 3.200,- Kč
Termín: 18. – 19. 11. 2019
© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2019. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
Strava
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím