CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

1. pololetí roku

Kurz -pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci 
Odpolední semináře pro diabetiky
Kurzy pro ambulantní pacienty / ONLINE

IPVZ subkatedra diabetologie s jinými subkatedrami a vespolupráci s Centrem diabetologie IKEM

 https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/pokrocile-hledani-vzdelavaci-akce


[ Cílová kotva 1 ]

Kurz - pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci 

Určeno pro pacienty s diabetem, kteří jsou léčeni inzulínem

Program: Komplexní strukturovaná edukace za hospitalizace na lůžkovém oddělení CD IKEM

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 319

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 

17. 1. – 21. 1. 2022

21. 3. – 25. 3. 2022

16. 5. – 20. 5. 2022

[ Cílová kotva 2 ]

Odpolední semináře pro diabetiky

Různá témata

Určeno pro pacienty s diabetem

Program: Setkání s odborníkem na dané téma

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry, web IKEM

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 319

Předpokládaná cena: 0,- Kč

 Termíny:  2. čtvrtek v měsíci leden – červen

[ Cílová kotva 3 ]

Kurzy pro ambulantní pacienty / ONLINE 

Flexibilní inzulínový režim - pera 

Určeno pro pacienty s diabetem léčených intenzifikovaným inzulínovým režimem

Program: Edukace v oblasti monitorace glykémií, stahovaní dat, práce s daty, samostatné úpravy inzulínové terapie, počítání sacharidů, kalkulovaný bolus

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 13. 1. 2022, 7. 4. 2022

Flexibilní inzulínový režim - pumpy 

Určeno pro pacienty s diabetem léčených inzulínovou pumpou

Program: Edukace v oblasti monitorace glykémií, stahovaní dat, práce s daty, basál-bolus terapie, počítání sacharidů, kalkulovaný bolus, typy bolusů a mimořádné situace

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 10. 2. 2022, 5. 5. 2022

Kurz pro pacienty léčených inzulínovou pumpou s hybridní smyčkou 

Určeno pro pacienty s diabetem léčených inzulínovými pumpami Medtronic 780G nebo Tandem v režimu Control IQ

Program: Edukace v oblasti monitorace glykémií, hodnocení dat, nastavení parametrů hybridní smyčky, počítání sacharidů, mimořádné situace

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 3. 3. 2022, 2. 6. 2022

Monitorace Abbott

Určeno pro pacienty na dlouhodobé monitoraci glykémií pomocí Freestyle Libre

Program: Edukace v oblasti dlouhodobé monitorace glykémie, hodnocení dat, práce s daty, samostatné úpravy inzulínové terapie

Garant:  MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny:  27. 1. 2022, 24. 2. 2022, 24. 3. 2022, 21. 4. 2022, 26. 5. 2022, 23. 6. 2022


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít