CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

1. pololetí roku

Kurz -pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci 
Odpolední semináře pro diabetiky
Kurzy pro ambulantní pacienty / ONLINE

IPVZ subkatedra diabetologie s jinými subkatedrami a vespolupráci s Centrem diabetologie IKEM

 https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/pokrocile-hledani-vzdelavaci-akce


[ Cílová kotva 1 ]

Kurz - pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci 

Určeno pro pacienty s diabetem, kteří jsou léčeni inzulínem

Program: Komplexní strukturovaná edukace za hospitalizace na lůžkovém oddělení CD IKEM

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 319

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 22. 1. - 26. 1. 2024, 18. 3. - 22. 3. 2024, 20. 5. - 24. 5. 2024, 10. 6. - 14. 6. 2024

[ Cílová kotva 2 ]

Odpolední semináře pro diabetiky

Různá témata

Určeno pro pacienty s diabetem

Program: Setkání s odborníkem na dané téma

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry, web IKEM

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 319

Předpokládaná cena: 0,- Kč

 Termíny:  4. čtvrtek v měsíci

[ Cílová kotva 3 ]

Kurzy pro ambulantní pacienty / ONLINE 

Flexibilní inzulínový režim - pera

Určeno pro pacienty s diabetem léčených intenzifikovaným inzulínovým režimem

Program: Edukace v oblasti monitorace glykémií, stahovaní dat, práce s daty, samostatné úpravy inzulínové terapie, počítání sacharidů, kalkulovaný bolus

Garant:  MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0 Kč

Termíny: 11. 1. 2024, 14. 3. 2024, 7. 6. 2024

Kurz pro pacienty léčených inzulínovou pumpou s hybridní smyčkou

Určeno pro pacienty s diabetem léčených inzulínovými pumpami Medtronic 780G nebo Tandem v režimu Control IQ nebo YPSO CamAPS FX

Program: Edukace v oblasti monitorace glykémií, hodnocení dat, nastavení parametrů hybridní smyčky, počítání sacharidů, mimořádné situace

Garant:  MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0 Kč

Termíny:  19. 1. 2024, 12. 4. 2024, 17. 5. 2024

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít