CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

1. pololetí roku

Kurz -pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci 
Odpolední semináře pro diabetiky
Kurzy pro ambulantní pacienty / ONLINE

IPVZ subkatedra diabetologie s jinými subkatedrami a vespolupráci s Centrem diabetologie IKEM

 https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/pokrocile-hledani-vzdelavaci-akce


[ Cílová kotva 1 ]

Kurz - pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci 

Určeno pro pacienty s diabetem, kteří jsou léčeni inzulínem

Program: Komplexní strukturovaná edukace za hospitalizace na lůžkovém oddělení CD IKEM

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 319

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 

16. 1. - 20. 1. 2023, 17. 4. - 21. 4. 2023,  15. 5. - 19. 5. 2023

[ Cílová kotva 2 ]

Odpolední semináře pro diabetiky

Různá témata

Určeno pro pacienty s diabetem

Program: Setkání s odborníkem na dané téma

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry, web IKEM

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 319

Předpokládaná cena: 0,- Kč

 Termíny:  4. čtvrtek v měsíci

[ Cílová kotva 3 ]

Kurzy pro ambulantní pacienty / ONLINE 

Flexibilní inzulínový režim - pera

Určeno pro pacienty s diabetem léčených intenzifikovaným inzulínovým režimem

Program: Edukace v oblasti monitorace glykémií, stahovaní dat, práce s daty, samostatné úpravy inzulínové terapie, počítání sacharidů, kalkulovaný bolus

Garant:  MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0 Kč

Termíny:        3. 2. 2023, 26. 5. 2023

Flexibilní inzulínový režim - pumpy

Určeno pro pacienty s diabetem léčených inzulínovou pumpou

Program: Edukace v oblasti monitorace glykémií, stahovaní dat, práce s daty, basál-bolus terapie, počítání sacharidů, kalkulovaný bolus, typy bolusů a mimořádné situace 

Garant:  MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0 Kč

Termíny:        27. 1. 2023, 31. 3. 2023  

Monitorace Abbott

Určeno pro pacienty na dlouhodobé monitoraci glykémií pomocí Freestyle Libre

Program: Edukace v oblasti dlouhodobé monitorace glykémie, hodnocení dat, práce s daty, samostatné úpravy inzulínové terapie

Garant:   MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0 Kč

Termíny:        12. 1. 2023, 23. 2. 2023, 9. 3. 2023, 13. 4. 2023, 25. 5. 2023, 5. 6. 2023  

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít