CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

2. pololetí roku

Kurz pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci 

ODPOLEDNÍ SEMINÁŘE PRO DIABETIKY

KURZ PRO PACIENTY S INZULINOVOU PUMPOU A CGM

IPVZ subkatedra diabetologie s jinými subkatedrami a vespolupráci s Centrem diabetologie IKEM 

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/pokrocile-hledani-vzdelavaci-akce

[ Cílová kotva 1 ]

Kurz pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci 

Určeno pro pacienty s diabetem, kteří jsou léčeni inzulínem

Program: Komplexní strukturovaná edukace za hospitalizace na lůžkovém oddělení CD IKEM

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 319

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 20. 9. - 24. 9. 2021

                   18. 10. - 22. 10. 2021

                   29. 11. – 3. 12. 2021


[ Cílová kotva 2 ]

ODPOLEDNÍ SEMINÁŘE PRO DIABETIKY

Různá témata

Určeno pro pacienty s diabetem

Program: Setkání s odborníkem na dané téma

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: v tomto pololetí neproběhne

[ Cílová kotva 3 ]

KURZ PRO PACIENTY S INZULINOVOU PUMPOU A CGM

Senzory Metronic

Určeno pro pacienty na dlouhodobé monitoraci glykémií pomocí senzorů Enlite

Program: Edukace v oblasti dlouhodobé monitorace pomocí senzorů, stahovaní dat, práce s daty samostatné úpravy inzulinové terapie
 Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 1. 10. 2021

                 17. 12. 2021

Pumpy Medtronic – 780 G

Určeno pro pacienty léčené inzulínovou pumpou Medtronic

Program: Komplexní edukace léčby inzulínovou pumpou se zaměřením na pokročilé funkce pumpy

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 10. 9. 2021

Pumpy Tandem – Control IQ

Určeno pro pacienty léčené inzulínovou pumpou – firmy A. Import

Program: Komplexní edukace léčby inzulínovou pumpou se zaměřením na pokročilé funkce pumpy

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 17. 9. 2021

Senzory Dexcom

Určeno pro pacienty na dlouhodobé monitoraci glykémií pomocí senzorů Dexcom

Program: Edukace v oblasti dlouhodobé monitorace pomocí senzorů, stahování dat, práce s daty, samostatné úpravy inzulínové terapie

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 3. 9. 2021

                  5. 11. 2021

Flexibilní režim: léčba inzulínovou pumpou

Určeno pro pacienty léčené inzulínovou pumpou

Program: Komplexní edukace léčby inzulínovou pumpou se zaměřením na pokročilé funkce pumpy jako je kalkulovaný bolus, typy bolusů a řešení mimořádných situací

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 15. 10. 2021

                   19. 11. 2021

Monitorace Abbott – Freestyle Libre

Určeno pro pacienty na dlouhodobé monitoraci glykémií pomocí Freestyle Libre

Program: Edukace v oblasti dlouhodobé monitorace glykémie, hodnocení dat, práce s daty, samostatné úpravy inzulínové terapie

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 9. 9. 2021

                  14. 10. 2021

                  25. 11. 2021

                  16. 12. 2021

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít