CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

2. pololetí roku

Kurz pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci  

KURZ PRO AMBULANTNÍ PACIENTY/ONLINE

IPVZ subkatedra diabetologie s jinými subkatedrami a ve spolupráci s Centrem diabetologie IKEM 

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/pokrocile-hledani-vzdelavaci-akce

[ Cílová kotva 1 ]

Kurz pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci 

Určeno pro pacienty s diabetem, kteří jsou léčeni inzulínem

Program: Komplexní strukturovaná edukace za hospitalizace na lůžkovém oddělení CD IKEM

Garant:  MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel:  Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 319

Předpokládaná cena: 0 Kč

Termíny: 14. 10. – 18. 10. 2024,  11. 11. – 15. 11. 2024,   9. 12. – 13. 12. 2024                       

                

[ Cílová kotva 3 ]

KURZ PRO AMBULATNÍ PACIETNY/ONLINE

Flexibilní inzulínový režim - pera

Určeno pro pacienty s diabetem léčených intenzifikovaným inzulínovým režimem

Program: Edukace v oblasti monitorace glykémií, stahovaní dat, práce s daty, samostatné úpravy inzulínové terapie, počítání sacharidů, kalkulovaný bolus

Garant:  MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0 Kč

Termíny:        19. 9. 2024,  24. 10. 2024

Kurz pro pacienty léčených inzulínovou pumpou s hybridní smyčkou

Určeno pro pacienty s diabetem léčených inzulínovými pumpami Medtronic 780G nebo Tandem v režimu Control IQ

Program: Edukace v oblasti monitorace glykémií, hodnocení dat, nastavení parametrů hybridní smyčky, počítání sacharidů, mimořádné situace

Garant:  MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, tel. 236 052 310

Předpokládaná cena: 0 Kč

Termíny:        Tandem:   6. 9. 2024, 1. 11. 2024, YPSO:  4. 10. 2024, 29. 11. 2024, 780G: 22. 11. 2024, 6. 12. 2024

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít