CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

2. pololetí roku

Tradiční  workshop castování
Tradiční  mezioborové sympozium Diabetes Mellitus - Oční komplikace  
Tradiční  mezioborové symposium s mezinárodní účastí: Syndrom diabetické nohy
Transplantační  léčba u pacientů s diabetem II
Zdravá noha  aneb podiatři nefrologům a nefrologové pediatrům 
Edukace –  moderní léčba diabetu – praktické postupy a návody
Workshop  Podiatrických ambulancí

Aktualityz edukací diabetiků pro edukátory

IPVZ subkatedra diabetologie s jinými subkatedrami a ve spolupráci s Centrem diabetologie IKEM

 https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/pokrocile-hledani-vzdelavaci-akce

________________________________________________________________________________________________

[ Cílová kotva 1 ]

Tradiční workshop castování

Akce je akreditována a garantována ČLK a ČAS 

Určeno pro lékaře, odborné sestry vyškolené v podiatrii i ostatní zdravotníky.

Program: 

Garant: MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM ve spolupráci s Podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti JEP

Informace: Ludmila Syrovátková, Generální sponzor: společnost 3M

Přihlášky: lsyrovatkova@mmm.com  https://www.wscastovani.cz/

Předpokládaná cena: 280,- Kč

 Termín: 10. 12. 2022

[ Cílová kotva 2 ]

Tradiční mezioborové sympozium Diabetes Mellitus- Oční komplikace 

Akce je garantována Českou diabetologickou společností ČLS JEP
 a Českou oftalmologickou společností ČLS JEP
 a Českou vitreoretinální společností

Určeno: pro oční lékaře, diabetology, endokrinology, praktické lékaře, internisty a všeobecné sestry

Garant: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. a doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.

Místo konání: Automotoklub Praha, Opletalova 29, Praha 1

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Galén - Symposion

Přihlášky: www.gsymposion.cz

Předpokládaná cena: 1.200 Kč

Termín:          14. 10. 2022

[ Cílová kotva 3 ]

Tradiční mezioborové symposium s mezinárodní účastí: Syndrom diabetické nohy

Určeno pro zájemce o problematiku (lékaři, všeobecné sestry, protetici)

Akce probíhá pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP a České chirurgické společnosti ČLS JEP

Garant: Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Automotoklub Praha, Opletalova 29, Praha 1

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Galén - Symposion

Přihláškywww.gsymposion.cz

Předpokládaná cena: www.gsymposion.cz

Termín: 25. 11. 2022 ZRUŠENO 

[ Cílová kotva 4 ]

Transplantační léčba u pacientů s diabetem II

Akce je akreditována a garantována ČLK 

Určeno pro diabetology a nefrology

Program: viz. pozvánka, kterou Vám zašleme

Garant: MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

Místo konání: viz. termín

Pořadatel: AMCA spol. s r.o.a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jakub Uher uher@amca.cz

Přihlášky: https://events.amca.cz/seminare_ikem (před registrací je nutné vytvoření účtu – tlačítko „Nová registrace do systému“)

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termín:          6. 12. 2022- ZRUŠENO

[ Cílová kotva 5 ]

Zdravá noha aneb podiatři nefrologům a nefrologové pediatrům 

Akce je akreditována a garantována ČLK/ČAS

pro podiatry/diabetology/PL/chirurgy/ortopedy/protetiky/ortoprotetiky

Program: přednášky a workshopy z klinické podiatrické praxe, chirurgie, protetiky a ortopedie

Garant: MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D., MUDr. Miroslav Koliba, MBA,
 doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS

Místo konání: Praha

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: www.gsymposinon.cz 

Přihlášky: www.gsymposinon.cz; Zdravá noha…<br>aneb podiatři chirurgům/ortopedům a chirurgové/ortopedi podiatrům : Galén Symposion (gsymposion.cz)

Registrační poplatky:


lékaři - členové spolupracujících společností

400,- Kč
lékaři - nečlenové

600,- Kč
NLZP - členové spolupracujících společností

200,- Kč
NLZP - nečlenové

400,- Kč

Termíny: 30. 9. 2022 

[ Cílová kotva 6 ]

Edukace – moderní léčba diabetu – praktické postupy a návody

Akce je ohodnocena kredity ČLK

Určeno pro lékaře, všeobecné sestry, zdravotníky pracující v diabetologii a pro lidi žijící s diabetem

Program: dopolední sdělení s diskuzí a odpolední workshopy

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Konferenční centrum ČSVTS, Novotného lávka, Praha

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM ve spolupráci se skupinou DiAvengers

Informace: www.diaedukace.cz, Facebook: Edukace 2020

Přihlášky: www.diaedukace.cz

Předpokládaná cena: 0,-

 Termín:          9. 9. 2022

pozvánka/program: prosím klikněte na text pozvánka


[ Cílová kotva 7 ]

Workshop Podiatrických ambulancí 

Určeno pro zájemce o problematiku SDN (lékaři, zdravotní sestry)

Pořádáno Podiatrickou sekcí ČDS

Garant: MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. (Podiatrická sekce ČDS)

Místo konání: Prozatím neurčeno

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Galén - Symposion

Přihláškywww.gsymposion.cz

Předpokládaná cena: www.gsymposion.cz

Termín: 25. 11. 2022  ONLINE

[ Cílová kotva 8 ]

Aktuality z edukací diabetiků pro edukátory

Určeno účastníkům certifikovaného kurzu pro sestry v edukaci a dalším zájemcům o edukace diabetiků

Program: Moderní metody edukace – co s pacienty s pumpami a senzory, možnosti skupinové edukace, adherence k léčbě, psychosociální podpora, vybrané  kazuistiky sester z kurzů

Garant:  prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM, Kongresový sál

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM, organizační zajištění Galén Symposion

Informace: Bc. Kateřina Čechová, kace@ikem.cz

Přihlášky: kace@ikem.cz

Předpokládaná cena400 Kč  

Termín:          neproběhne


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít