CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

1. pololetí roku

Tradiční workshop castování

Večer Centra diabetologie IKEM

Česká lékařská komora – Novinky v diabetologii 

Transplantační léčba u pacientů s diabetem II

Edukace_moderní léčba diabetu: praktické návody a postupy

Tradiční mezioborové symposium s mezinárodní účastí: Syndrom diabetické nohy

Aktuality z edukací diabetiků pro edukátory


IPVZ subkatedra diabetologie s jinými subkatedrami a vespolupráci s Centrem diabetologie IKEM https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/pokrocile-hledani-vzdelavaci-akce

________________________________________________________________________________________________

[ Cílová kotva 1 ]

Tradiční workshop castování

Akce je akreditována a garantována ČLK a ČAS

Určeno pro lékaře, odborné sestry vyškolené v podiatrii i ostatní zdravotníky.

Program:

Garant: MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM ve spolupráci s Podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti JEP

Informace: Ludmila Syrovátková, Generální sponzor: společnost 3M

Přihlášky: lsyrovatkova@mmm.com

Předpokládaná cena: 280,- Kč

Termín: 18.6.2022

[ Cílová kotva 2 ]

Večer Centra diabetologie IKEM

Určeno pro lékaře, pro studenty lékařských fakult

Program: Moderní diabetologie: dvojí pohledy na staré problémy, odpolední přednášky s diskuzí

Garant: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Místo konání: Lékařský dům, Praha 2, Sokolovská 31

Pořadatel: Spolek českých lékařů v Praze

Informace: MUDr. Michal Dubský, PhD. FRSPH, 236 05 2150

Přihlášky

https://www.scl-praha.cz/dokumenty/SCL_PROGRAM_leden-brezen_2022.pdf

Předpokládaná cena: 0,- Kč

 Termín: 14. 3. 2022 od 17 hod.

[ Cílová kotva 3 ]

Česká lékařská komora – Novinky v diabetologii 

Akce je evidována v centrálním registru ČLK a je ohodnocena 5 kredity

Určeno pro lékaře specializací diabetologie, endokrinologie, vnitřního lékařství, všeobecného lékařství, nefrologie a kardiologie

Program:  1. den přednášky s diskusí, 2. den workshopy

Garant: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Místo konání: Hotel Vienna House Andel‘s Prague
 Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Pořadatel: www.lkcr.cz

Informace: www.lkcr.cz

Přihlášky: www.lkcr.cz – sekce vzdělávání, kurzy ČL

Předpokládaná cena: 600,- Kč

Termín:          28. 1. - 29. 1. 2022

[ Cílová kotva 4 ]

Transplantační léčba u pacientů s diabetem II

Akce je evidována v centrálním registru ČLK a je ohodnocena 3 kredity

Určeno pro diabetology a nefrology

Program: viz. pozvánka, kterou Vám zašleme

Garant: MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

Místo konání: Brno, Jihlava, České Budějovice

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM a AMCA spol. s r.o.

Informace: Jakub Uher uher@amca.cz

Přihlášky: https://events.amca.cz/seminare_ikem (před registrací je nutné vytvoření účtu – tlačítko „Nová registrace do systému“)

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termín: 16. 3. 2022 Brno

              13. 4. 2022 Jihlava

             18. 5. 2022 České Budějovice

POZVÁNKA

[ Cílová kotva 5 ]

Edukace_moderní léčba diabetu: praktické návody a postupy

Akce je ohodnocena kredity ČLK

Určeno pro lékaře, zdravotní sestry, zdravotníky pracující v diabetologii a pro lidi žijící s diabetem

Program: dopolední sdělení s diskuzí a odpolední workshopy

Garant: MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Místo konání: Konferenční centrum ČSVTS, Novotného lávka, Praha

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM ve spolupráci se skupinou DiAvengers

Informace: www.diaedukace.cz, Facebook: Edukace 2020

Přihlášky: www.diaedukace.cz

Předpokládaná cena: 0,-

Termín: neproběhne

[ Cílová kotva 6 ]

Tradiční mezioborové symposium s mezinárodní účastí: Syndrom diabetické nohy

Určeno pro zájemce o problematiku (lékaři, zdravotní sestry, protetici)

Akce probíhá pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP a České chirurgické společnosti ČLS JEP

Garant: Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Autoklub Praha, Opletalova 29, Praha 1

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Galén - Symposion

Přihláškywww.gsymposion.cz

Předpokládaná cena: Galén – Symposion

Termín: neproběhne

[ Cílová kotva 7 ]

Aktuality z edukací diabetiků pro edukátory

Určeno účastníkům certifikovaného kurzu pro sestry v edukaci a dalším zájemcům o edukace diabetiků

Program: Moderní metody edukace – co s pacienty s pumpami a senzory, možnosti skupinové edukace, adherence k léčbě, psychosociální podpora, vybrané kazuistiky sester z kurzů

Garant: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM, Kongresový sál

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM, organizační zajištění Galén Symposion

Informace: Bc. Kateřina Čechová, kace@ikem.cz

Přihlášky: kace@ikem.cz

Předpokládaná cena400 Kč 

Termín:          proběhne v druhém pololetí© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít