CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

1. pololetí roku

Kurz -Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou I
Kurz -Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou II
Kurz -Aktuality v endokrinologii a diabetologii 
Kurz -Nemocný s diabetem v ordinaci praktického lékaře II 
Stáž - Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy
Stáž -Edukace a léčba diabetiků léčených inzulínem při kurzu pro pacienty při hospitalizaci
Stáž -Diagnostika a léčba poruch kostního metabolismu a vybraných endokrinopatií
Stáž - Moderní diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy  pro lékaře jiné odbornosti (PL, internista)
Stáž - Monitorace glykémií pomocí senzorů
Stáž -Komplexní léčba syndromu diabetické nohy
Stáž v diabetologii před atestací z jiných oborů v rámcispecializační přípravy – 14ti denní
Stáž v diabetologii před atestací ENDO/DIA - měsíční[ Cílová kotva 1 ]

Kurz - Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou I

Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry

Kurz je certifikován Českou diabetologickou společností ČLS JEP

Program: Praktické aspekty ovládání senzorů a inzulínových pump, doporučené postupy a interpretace kontinuální monitorace v modelových situacích, hypoglykémie, možnosti edukace.

Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 3.200,- Kč (finální cena je na webu IPVZ)

Termín: 16. – 17. 4. 2020  zrušeno

               28. - 29. 5. 2020 zrušeno


[ Cílová kotva 2 ]

Kurz -Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou II

Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry

Kurz je certifikován Českou diabetologickou společností ČLS JEP

Program: Praktická aplikace kontinuální monitorace a technologie v modelových situacích a terapii

Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 3.200,- Kč (finální cena je na webu IPVZ)

 Termín: nebude

[ Cílová kotva 3 ]

Kurz - Aktuality v endokrinologii a diabetologii 

Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře endokrinology, diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry

Program: Novinky v léčbě antidiabetiky, monitorování glykémie, vybrané komplikace diabetu, novinky v diagnostice a léčbě endokrinních poruch

Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.,  prof. MUDr. Michal Kršek , CSc., MBA

Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ, subkatedra endokrinologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 3.200,- Kč

 Termín: 23. – 24. 3. 2020 zrušeno


[ Cílová kotva 4 ]

Kurz - Nemocný s diabetem v ordinaci praktického lékaře II 

Určeno pro praktické lékaře, internisty a zdravotní sestry

Program: Novinky v léčbě hyperglykémie a komorbidit, akutní a chronické komplikace diabetu

Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. a MUDr. Josef Štolfa

Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ, Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ, Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 3.200,- Kč

 Termín: 16. – 17. 3. 2020 zrušeno[ Cílová kotva 5 ]

Stáž - Diagnostika a terapie syndromu diabetickénohy

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie, angiologie či interny a pro podiatrické sestry.

Program: Diagnostika, prevence, celková a lokální terapie syndromu diabetické nohy, včetně praxe na podiatrické ambulanci

Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 2.500,- Kč (finální cena je na webu IPVZ)

Termíny:        20. – 24. 1.2020

                        3. – 7. 2. 2020

                      24. – 28. 2. 2020

                      20. – 24. 4.2020 zrušeno

                       22. - 26. 6. 2020[ Cílová kotva 6 ]

Stáž - Edukace a léčba diabetiků léčených inzulínem při kurzu pro pacienty při hospitalizaci 

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie, endokrinologie angiologie či interny, další lékaře se zájmem o skupinové edukační programy pro diabetiky a edukační sestry

Program: Praktické metody individuální a skupinové edukace diabetiků, včetně

selfmonitoringu. Účast na skupinovém edukačním kurzu pro pacienty

Vedoucí/ školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 2.500,- Kč (finální cena je na webu IPVZ)

Termíny:        13. – 17. 1. 2020

                        10. – 14. 2. 2020

                         18. - 22. 5. 2020 zrušeno

                          15. – 19. 6. 2020


[ Cílová kotva 7 ]

Stáž - Diagnostika a léčba poruch kostního metabolismu a vybraných endokrinopatií

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie.

Program: Endokrinní problémy a jejich řešení u diabetických pacientů, diabetogenní účinek některých endokrinních chorob. Štítná žláza a diabetes mellitus. Endokrinní poruchy u diabetiků s chronickým renálním selháním. Osteoporóza a její léčba. Praktická stáž v endokrinologické ambulanci.

Vedoucí/školitel: MUDr. Jana Brunová, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM 

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 2.500,- Kč (finální cena je na webu IPVZ)

Termíny:        2. – 6. 3. 2020


[ Cílová kotva 8 ]

Stáž - Moderní diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy  pro lékaře jiné odbornosti (PL, internista)

Určeno pro lékaře interních oborů a praktické lékaře

Program: Praktická výuka diagnostiky a terapie syndromu diabetické nohy se zaměřením na prevenci a moderní terapeutické přístupy

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 1.500,- Kč (finální cena je na webu IPVZ)

Termín: 24. – 26. 2. 2020

                 8. – 10. 6. 2020


[ Cílová kotva 9 ]

Stáž - Monitorace glykémií pomocí senzorů

Určeno pro diabetology a endokrinology

Program: Praktická výuka zaměřená na monitoraci glykémií pomocí senzorů – indikace, stahování dat, hodnocení křivek a edukace pacienta

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 500,- Kč (finální cena je na webu IPVZ)

Termíny:   24. 1. 2020

                   15. 5. 2020 zrušeno


[ Cílová kotva 10 ]

Stáž - Komplexní léčba syndromu diabetické nohy 

Určeno pro chirurgy po absolvování základního chirurgického kmene, kteří se hodlají specializovat na léčbu syndromu diabetické nohy ve spolupráci s katedrou všeobecné chirurgie

Program: Přednášky o cévní problematice při diabetu, možnosti cévní chirurgie, asistence při výkonech na operačních sálech i při vyšetřování pacientů. Praktické ukázky sádrovacích technik.

Vedoucí / školitel: MUDr. Bedřich Sixta, doc., prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.,

Doc. MUDr. J. Froněk, PhD., MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.

Místo konání: IKEM (Klinika transplantační chirurgie, Centrum Diabetologie)

Pořadatel: Katedra všeobecné chirurgie, Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: za IKEM Ing. Andrea Šťastná, andrea.stastna@ikem.cz;

za IPVZ Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 2.000,- Kč (finální cena je na webu IPVZ)

Termín: 23. – 26. 3. 2020 zrušeno


[ Cílová kotva 11 ]

Stáž v diabetologii před atestací z jiných oborů v rámci specializační přípravy – 14ti denní

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci (interní kmen, angiologie a další)

Program: individuální

Vedoucí / Školitel: MUDr. Radomíra Kožnarová, MUDr. Peter Girman

Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz (termín vždy prověřit s CD)

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 500 Kč / den (finální cena je na webu IPVZ) 

Termín: individuální dle požadavku


[ Cílová kotva 12 ]

Stáž v diabetologii před atestací ENDO/DIA - měsíční

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie

Program: individuální

Vedoucí / Školitel: MUDr. Radomíra Kožnarová, MUDr. Peter Girman

Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Petra Šátková

Přihlášky: petra.satkova@ikem.cz

Předpokládaná cena: 4.900 Kč

Termín: individuální dle požadavku
© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2020. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím