CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Pregraduál - medici

Stáž medici - pregraduál

Výuka medici LF UK - pregraduál


Stáž medici 

Určeno pro studenty medicíny 5. a 6. ročníku v rámci povinných stáží

Program: individuální

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Petra Šátková, IKEM

Přihláškypetra.satkova@ikem.cz

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termín: červen - srpen (trvání stáže max. 14ti denní) = JINÝ TERMÍN NEBUDE AKCEPTOVÁN

Designed for:  5th and 6th gradestudents of medicine as part of their compulsory intenships

Programtype: Individual

Location: Prague 4, Vídeňská 1958/9,IKEM Diabetology Centre

Organizer: IKEM Diabetology Centre

Informationprovided by: PetraŠátková, IKEM

Applicationsmust be sent to: petra.satkova@ikem.cz

Fee: 0,- CZK

Internshipscan take place only in July and August (duration of an interrnship is 14 daysmax. )

[ Cílová kotva 2 ]

Výuka medici LF UK 

Určeno pro studenty medicíny 5. a 6. ročníku lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Program:  individuální

Garant:  3. LF UK - prof. MUDr. František Saudek, DrSc., doc., MUDr. Peter Girman, Ph.D.

              2. LF UK - MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D., MUDr. Petr Wohl, Ph.D.

              1. LF UK -  doc. MUDr. Michal Dubský, Ph.D., doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.

Místo konání:  dle domluvy s garantem

Pořadatel:  Centrum diabetologie IKEM a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Informace: garant

Přihlášky:  petra.satkova@ikem.cz

Předpokládaná cena: 0 Kč

Termín:          individuální dle domluvy s garantem

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít