CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Zlepšení kvality péče v lůžkových zařízeních spoluprací s dobrovolnickým centrem. Poster
Autoři Kövešlygetyová Dagmar, Škvařilová Václava
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 11, číslo: suppl. 1, strany: 45, č. abstr. 20
Titul Změna srdeční funkce v těžké sepsi
Autoři Večeřová A, Goričan K, Kocík M, Veiser Tomáš, Zahin M, Žák A
Typ ABSTRAKT
Zdroj 16. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Program a abstrakta
Titul Změna významu rizikových faktorů infarktů myokardu v čase
Autoři Poledne Rudolf, Piťha Jan, Lorenzová Alena, Staněk Vladimír, Škodová Zdenka, Cífková Renata, Stávek Petr, Lánská Věra
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 54, číslo: 12, strany: 1218
Titul Změny v roce 2008 a jejich dopady na nemocniční lékárníky
Autoři Hojný Michal
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změny vnitřního prostředí v graviditě
Autoři Jabor Antonín, Franeková Janka, Holub Zdeněk
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Vnitřní prostředí
Titul Znáte svoje CRP?
Autoři Staněk Vladimír
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 50, číslo: 12, strany: K 248
Titul Zobrazení kinetiky srdce s vysokým časovým rozlišením
Autoři Tintěra Jaroslav, Kautznerová Dana
Typ ABSTRAKT
Zdroj 12. vědecké zasedání MR sekce ČRS
Titul Zobrazovací metody a transplantace ledviny
Autoři Filipová Helena
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Transplantace ledviny v klinické praxi
Titul Zobrazování akutní plicní embolie - úloha CT
Autoři Eliáš P, Ungermann L, Dvořák P, Widimský Jiří
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Česká radiologie [CD-ROM] ročník: 62, číslo: suppl. 1, strany: 18-23
Titul Zpráva o průběhu a přínosu zahraničního pobytu
Autoři Riedlbauchová Lucie
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 50, číslo: 9, strany: K 152 - K 153
Titul Zpráva z kongresu American Hearth Association (AHA) 2007
Autoři Melenovský Vojtěch
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 7, číslo: 3, strany: 125-126
Titul Zpráva z pracovní cesty, podpořené z cestovního grantu ČKS: Congress American Heart Association Scientific Sessions 2007, Orange County Convention Center, Orlando, Florida, 4-7 November 2007
Autoři Sedláček Kamil
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 50, číslo: 1, strany: K33
Titul Zvýšené kardiovaskulární riziko u obézních nemocných po transplantaci ledviny: AGEs(pentosidin), asymetrický dimetylarginin a vyšetření preklinických známek aterosklerózy ultrazvukem
Autoři Teplan Vladimír, Piťha Jan, Marečková Olga, Racek J, Štollová Milena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 54, číslo: 12, strany: 1221

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít