CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul "Horké informace" z oblasti primární prevence náhlé srdeční smrti: studie s implantabilními kardiovertery-defibrilátory Dinamit a SCD-HeFT
Autoři Bytešník Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 3, číslo: 3, strany: 139-141
Titul "Pseudo-supplementary motor area" and "pseudo-nonlesional" epilepsy in two children: a document of functional imaging and subdural mapping
Autoři Kršek P, Tichý M, Hájek Milan, Křížová Hana, Marusič P, Zámečník J, Komárek V
Typ ABSTRAKT
Zdroj Epilepsia ročník: 45, číslo: suppl. 1, strany: 179
Titul 1-year-follow-up of two steroid-free immunosuppressive regimens basiliximab/tacrolimus and tacrolimus/MMF - compared to tacrolimus (MMF) steroids after renal transplantation
Autoři Kramer BK, Kruger B, Hoffman U, Wlodarczyk Z, Tyden G, Senatorski G, Ostrowski M, Salmela K, Klinger M, Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul 1-year-follow-up of two steroid-free immunosuppressive regimens basiliximab/tacrolimus and tacrolimus/MMR - compared to tacrolimus (MMF) steroids after renal transplantation
Autoři Kramer BK, Kruger B, Hoffman U, Wlodarczyk Z, Tyden G, Senatorski G, Ostrowski M, Salmela K, Klinger M, Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul 12.výroční sjezd České kardiologické společnosti z pohledu arytmologa
Autoři Vančura Vlastimil
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 3, číslo: 3, strany: 151-154
Titul 14th Meeting of the European Association for the Study of Diabetes Eye complication Study Group (EASDec) Mnichov 21.-23. května 2004
Autoři Sosna Tomáš
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Journal of Diabetes and its Complications (CZ) ročník: 2, číslo: 3, strany: 174-176
Titul 14th Meeting of the European Association for the Study of Diabetes Eye Complication Study Group (EASDec), Mnichov, 21. - 23. května, 2004. Zpráva ze sjezdu
Autoři Sosna Tomáš
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 2, číslo: 3, strany: 71-73
Titul 14th Prague workshop on interventional cardiology - intercath 2004
Autoři Želízko Michal
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 3, číslo: 3, strany: 148-149
Titul 1H MR spectroscopy and relaxometry for the determination of iron and metabolite concentrations in Hallervorden-Spatz syndrome patients
Autoři Hájek Milan, Adamovičová M, Herynek Vít, Dezortová Monika, Škoch Antonín, Jírů Filip
Typ ABSTRAKT
Zdroj Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine ročník: 11, číslo: , strany: 1423
Titul 2. Internationales Symposium "Advanced glycation end products"
Autoři Teplan Vladimír
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Nieren- und Hochdruckkrankheiten ročník: 32, číslo: 12, strany: 551
Titul 2.české a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci, Jeseník, 15. - 17. 1. 2004
Autoři Kautzner Josef
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 3, číslo: 1, strany: 39-40
Titul 20 let programu transplantace srdce v IKEM
Autoři Málek Ivan, Pirk Jan, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 6.kongres České transplantační společnosti. 1st Joint Meeting of the Czech and American Transplant Societies
Titul 23.pracovní setkání skupiny AIDPIT EASD (Artificial insulin delivery pancreas and islet transplantation Evropské asociace pro studium diabetu) Igls (Rakousko) 25.-27. 1. 2004
Autoři Saudek František, Kožnarová Radomíra, Girman Peter, Kříž Jan
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Journal of Diabetes and its Complications (CZ) ročník: 2, číslo: 2, strany: 113-114
Titul 31P MR spectra can distinguish hepatitis C from other liver cirrhosis etiologies
Autoři Dezortová Monika, Taimr Pavel, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine [CD ROM] ročník: 16, číslo: suppl. 1, strany: č.abstr. 215
Titul 31P MR spectra in hepatitis C cirrhosis
Autoři Taimr Pavel, Dezortová Monika, Špičák Julius, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gut ročník: 53, číslo: suppl. VI, strany: A87-88
IF 42887
Titul 50 consecutive pancreas transplants with enteric drainage and extraperitoneal placement of the pancreatic graft
Autoři Adamec Miloš, Janoušek Libor, Lipár Květoslav, Saudek František, Bouček Petr, Kožnarová Radomíra, Havrdová Terezia
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj European surgery ročník: 36, číslo: 6, strany: 360-362
Titul 75. jubileum Československé a České kardiologické společnosti. Druhá nejstarší v Evropě a třetí nejstarší kardiologická společnost na světě
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 46, číslo: 11, strany: 515-518
Titul 99mTcMPD scintigrafie skeletu nemaligní nebo paraneoplastické etiologie
Autoři Buncová Marie, Solar Nevenka, Engelmann Václav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul A prospective comparison of bladder versus enteric drainage in vascularized pancreas transplantation
Autoři Adamec Miloš, Janoušek Libor, Lipár Květoslav, Hampl František, Saudek František, Kožnarová Radomíra, Bouček Petr, Havrdová Terezia
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Transplantation proceedings ročník: 36, číslo: 4, strany: 1093-1094
IF .588
Titul A prospective comparison of bladder versus enteric drainage in vascularized pencreas transplantation
Autoři Adamec Miloš, Janoušek Libor, Lipár Květoslav, Tošenovský Patrik, Hampl F, Saudek František, Kožnarová Radomíra, Bouček Petr, Havrdová Terezia
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Transplantation proceedings ročník: 36, číslo: 5, strany: 1524-1525
IF .588
Titul A randomised multicentre study of tacrolimus in combination with two different doses of sirolimus compared with tacrolimus plus MMF
Autoři Wlodarczyk Z, Vítko Štefan, Salmela K, Czajkowski Z, Margreiter R
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul A stochastic differential equation model for drug dissolution and its parameters
Autoři Lansky P, Lánská Věra, Weiss M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of controlled release ročník: 100, číslo: 2, strany: 267-274
IF 3.297
Titul A-204C polymorphism in cholesterol 7alfa-hydroxylase (CYP7A1) gene is involved in determination of LDL-cholesterol responsiveness to the diet
Autoři Kovář Jan, Suchánek Pavel, Rudling M, Poledne Rudolf
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul A-204C polymorphism in cholesterol 7alfa-hydroxylase (CYP7A1) gene is involved in determination of LDL-cholesterol responsiveness to the diet
Autoři Kovář Jan, Hubáček Jaroslav, Rudling M, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 5, číslo: 1, strany: 63, č.abstr. W10.270
Titul A-204C polymorphism in cholesterol 7alfa-hydroxylase (CYP7A1) gene plazs a role in LDL-cholesterol responsiveness to the diet. Poster
Autoři Kovář Jan, Rudling M, Hubáček Jaroslav, Bobková Dagmar, Poledne Rudolf
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul A-204C polymorphism in cholesterol 7alpha-hydroxylase and cholesterol responsiveness to the dietary changes
Autoři Hubáček Jaroslav, Kovář Jan, Piťha Jan, Škodová Zdenka, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Clinical chemistry and laboratory medicine ročník: 42, číslo: 8, strany: A30
IF 1.523
Titul A-204C polymorphism in the cholesterol-7 alfa hydroxylase (CAP7A1) gene determines LDL-cholesterol concentration responsiveness to diet
Autoři Poledne Rudolf, Kovář Jan, Bobková Dagmar, Hubáček Jaroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Circulation ročník: 110, číslo: 17, suppl., strany: III-777, č.abstr. 3586
IF 11.164
Titul A-tokoferol a obsah mastných kyselin v LDL u inzulinorezistentních potomků hypertoniků. Poster
Autoři Vlasáková Zuzana, Pelikánová Terezie, Kazdová Ludmila, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 7, číslo: suppl. 3, strany: 51
Titul A-V shunt PTA
Autoři Roček Miloslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul ABCA1 expression is up-regulated in the PHHC rat liver in response to high-cholestrolemic diet
Autoři Štefková Jana, Bobková Dagmar, Poledne Rudolf, Hubáček Jaroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Abdominální obezita jako rizikový faktor koronární příhody
Autoři Staněk Vladimir, Dvořáková Alena, Gebauerová Marie, Cífková Renata, Jandová Ružena, Lánská Věra, Vrbská Jana, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 46, číslo: 4, suppl., strany: 84
Titul Ablation for atrial fibrillation - therapy of choice?
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Abnormality sérových hladin vybraných vitamínů a prvků u pacientů se syndromem diabetické nohy
Autoři Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Kalanin Jan, Stříž Ilja, Kazdová Ludmila, Malínská Hana, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 7, číslo: 3, strany: 147-148
Titul Abnormality sérových hladin vybraných vitamínů a prvků u pacientů se syndromem diabetické nohy a jejich vztah k imunitním funkcím
Autoři Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Kalanin Jan, Stříž Ilja, Kazdová Ludmila, Malínská Hana, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Alergie ročník: 6, číslo: suppl. 2, strany: 35
Titul Absence of nocturnal acid breakthrough in Helicobacter pylori-positive subjects treated with twice-daily omeprazole
Autoři Martínek Jan, Pantoflíčková D, Hucl Tomáš, Beneš Marek, Dorta G, Lukáš M, Špičák Julius
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj European journal of gastroenterology and hepatology ročník: 16, číslo: 5, strany: 445-450
Titul Accuracy in ophthalmic radiosurgery with the Leksell gamma knife-eye fixation, imaging, dosimetry
Autoři Novotný Jiří, Novotný J, Liščák R, Spěváček V, Hrbáček J, Dvořák P, Čechák T, Schmitt M, Tlacháčová D, Tintěra Jaroslav, Vymazal J, Vladyka V
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Activity and neoplastic potential of ulcerative colitis after orthotopic liver transplantation for primary sclerosing cholangitis
Autoři Drastich Pavel, Ryska Miroslav, Trunečka Pavel, Martínek Jan, Špičák Julius
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gastroenterology ročník: 126, číslo: 4, suppl. 2, strany: A-649, č.abstr. W1697
Titul Acute effects of cyclooxygenase-2 inhibition on renal function in heterozygous Ren-2-transgenic rats on normal or low sodium intake
Autoři Vaněčková Ivana, Cahová Monika, Kramer Herbert, Husková Zuzana, Škaroupková Petra, Komers Radko, Bader Michal, Ganten Detlev, Červenka Luděk
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kidney and blood pressure research ročník: 27, číslo: 4, strany: 203-210
IF 1.025
Titul Adaptace na diabetes z psychosociálního hlediska
Autoři Hrachovinová Tamara
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Adaptace na diabetes z psychosociálního hlediska
Autoři Hrachovinová Tamara
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Advanced glycation end products in CRI and after renal transplantation
Autoři Marečková Olga, Teplan Vladimír, Schück Otto, Lecian Dalibor, Lácha Jiří, Šebeková K
Typ ABSTRAKT
Zdroj 41st ERA-EDTA Annual Congress. Abstract Book
Titul Aging-induced impairment of antioxidant enzyme activity in non-obese model of metabolic syndrome
Autoři Oliyarnyk Olena, Malínská Hana, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologia (suppl.) ročník: 47, číslo: suppl. 1, strany: A 225, č.abstr. 619
Titul Aktuální aspekty problematiky syndromu diabetické nohy se zaměřením na infekci
Autoři Jirkovská Alexandra
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Remedia ročník: 14, číslo: 3, strany: 233-242
Titul Aktuální diagnostika akutní pankreatitidy
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Gastroenterológia pre prax ročník: 3, číslo: 1, strany: 6-12
Titul Aktuální vývojové trendy v MR diagnostice
Autoři Tintěra Jaroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní intervence v první linii
Autoři Rogozov Vladislav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní jaterní selhání vzniklé v souvislosti se syndromem ponámahového přehřátí
Autoři Lubanda H, Novák F, Trunečka Pavel, Urbánek P, Onderková R, Žák A
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 143, číslo: 5, strany: 336-338
Titul Akutní komplikace diabetu při chybné manipulaci s inzulinovou pumpou
Autoři Havlová Vladimíra, Jirkovská Alexandra
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 2, číslo: 1, strany: 17-18
Titul Akutní koronární syndrom
Autoři Staněk Vladimir
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární syndrom
Autoři Vrbská Jana
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít