CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul "De novo" malignity po ortotopické transplantaci jater - analýza 15 let trvání programu
Autoři Bartáková Renata, Fraňková Soňa, Šperl Jan, Trunečka Pavel, Adamec Miloš, Špičák Julius
Typ ABSTRAKT
Zdroj Studentská vědecká konference 1. lékařské fakulty
Titul "De novo" malignity po ortotopické transplantaci jater - analýza 15 let trvání programu
Autoři Bartáková Renata, Fraňková Soňa, Šperl Jan, Trunečka Pavel, Adamec Miloš, Špičák Julius
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj XV. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
Titul "Overdosing" při kontinuální monitoraci glykemie a léčbě inzulínovou pumpou
Autoři Jirkovská Alexandra, Čechová Kateřina
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 9, číslo: 5, strany: 4-9
Titul "Zdravé" potraviny a pokrmy pod lupou
Autoři Mengerová Olga
Typ ABSTRAKT
Zdroj Výživa - nedílná součást léčby závažných chorob : sborník abstrakt. VI. ročník mezinárodní konference ročník: 6, číslo: , strany: 23-24
Titul -203A/C polymorphism of cholesterol 7alfa-hydroxylase(CYP7A1) gene affects CYP7A1 activity after short-term treatment with cholestyramine
Autoři Kovář Jan, Zimolová Miluše, Leníček M, Vitek L, Jirsa Milan, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 12, číslo: 1, strany: 10-10
IF 1.702
Titul 100 hybridních výkonů v terapii ICHDK
Autoři Rokošný Slavomír, Baláž Peter, Janoušek Libor, Adamec Miloš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul 13th World Congress of the International Pancreas and Islet Transplant Associaton (IPITA)
Autoři Saudek František, Berney Thierry, Bouček Petr
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Transplantation proceedings ročník: 43, číslo: 9, strany: 3155
IF .993
Titul 17. listopad 1989 a dnes
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 65, číslo: 6, strany: 311
Titul 18 let katetrizační ablace arytmií u dětí v České republice: dlouhodobé výsledky
Autoři Kubuš P, Vít P, Zaoral L, Peichl Petr, Gebauer RA, Fiala M, Janoušek J
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cardiology letters ročník: 20, číslo: 1, strany: 78
Titul 64multislice CT - roční zkušenost v detekci časného uzávěru štěpů po aortokoronární rekonstrukci
Autoři Kačer Petr, Smetana Michal, Kautznerová Dana, Hačkajlo David, Pirk Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 53, číslo: 1-2, strany: 80-83
Titul A high ankle-brachial index is associated with increased aortic pulse wave velocity: the Czech post-MONICA study.
Autoři Wohlfahrt Peter, Palouš Daniel, Ingrischová M, Krajčoviechová Alena, Seidlerová J, Galovcová Markéta, Bruthans Jan, Jozífová Marie, Adámková Věra, Filipovský J, Cífková Renata
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation ročník: 18, číslo: 6, strany: 790-796
IF 2.634
Titul A new system for screening of diabetic retinopathy in the Institute for Clinical and Experimental Medicine. Poster
Autoři Sosna Tomáš, Svancarova R, Kahle M
Typ ABSTRAKT
Zdroj European journal of ophthalmology ročník: 21, číslo: 3, strany: 349
IF .98
Titul A novel oscillometric device for peripheral arterial disease screening in everyday practice.The Czech-post MONICA study
Autoři Wohlfahrt Peter, Ingrischová M, Krajčoviechová Alena, Palouš Daniel, Dolejšová M, Seidlerová J, Galovcová Markéta, Bruthans Jan, Jozífová Marie, Adámková Věra, Filipovský J, Cífková Renata
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj International angiology ročník: 30, číslo: 3, strany: 256-261
IF 1.652
Titul A periadventitial sirolimus-releasing mesh decreased intimal hyperplasia in a rabbit model
Autoři Skalský Ivo, Filová E, Szárszoi Ondrej, Pařízek M, Lytvynets A, Malušková Jana, Lodererová Alena, Brynda E, Lisá V, Burdíková Z, Čapek M, Pirk Jan, Bačáková L
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 60, číslo: 3, strany: 585-588
IF 1.555
Titul A polymorphism in the cyclooxygenase 2 gene in type 1 diabetic patients with nephropathy
Autoři Hubáček Jaroslav, Pelikánová Terezie, Lánská Věra, Komers Radko
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 60, číslo: 2, strany: 377-380
IF 1.555
Titul A prospective longitudinal study of BK virus infection in 120 Czech renal transplant recipients
Autoři Girmanová Eva, Brabcová Irena, Bandúr Štěpán, Hřibová Petra, Skibová Jelena, Viklický Ondřej
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of medical virology ročník: 83, číslo: 8, strany: 1395-1400
IF 2.82
Titul A systematic review of hepatitis C virus epidemiology in Europe, Canada and Israel
Autoři Cornberg M, Razavi HA, Alberti A, Bernasconi E, Buti M, Cooper C, Dalgard O, Dillion JF, Flisiak R, Forns X, Fraňková Soňa, Goulis I, Halota W, Hunyady B, Lagging M, M. Largen A, Makara M, Manolakopoulos S, Marcellin P, Marinho RT, Pol S, Poynard T, Puoti M, Sagalova O, Sibbel S, Simon K, Wallace C, Young K, Yurdaydin C, Zuckerman E, Negro E, Zeuzem S
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Liver international ročník: 31, číslo: suppl., strany: 30-60
IF 3.824
Titul ABI projekt - představení nového projektu
Autoři Karetová D, Vojtíšková J, Seifert B, Roztočil Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Acute cellular and humoral rejection
Autoři Honsová Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Acute rejection in renal transplantation recipients treated with tacrolimus prolonged release-and immediate release-based therapy-the Osaka study (Optimizing immunosuppression after kidney transplantation with Advagraf (R)
Autoři Banas B, Kamar N, Lehner F, Albano L, Glyda, M, Viklický Ondřej
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplant international ročník: 24, číslo: suppl. s2, strany: 38-39
IF 3.211
Titul Adherence nemocných s kardiovaskulárním onemocněním k léčbě závislosti na tabáku
Autoři Adámková Věra, Peterková Ludmila, Hubálková M, Petržílková Zdeňka, Pávková Eva, Skibová Jelena
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Adherence pacienta k léčbě - compliance versus non-compliance
Autoři Galovcová Markéta, Adámková Věra, Bruthans Jan, Cífková Renata, Lánská Věra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Adherence pacienta k léčbě - compliance versus non-compliance
Autoři Galovcová Markéta
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aditivní účinky omega 3 polynenasycených mastných kyselin a pioglitazonu v léčbě diabetu 2. typu
Autoři Pelikánová Terezie, Veleba Jiří, Kopecký Jan, Bardová K, Janovská P, Kopecký Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aditivní účinky omega 3 polynenasycených mastných kyselin a pioglitazonu v léčbě diabetu 2. typu. Závěrečná zpráva o řešení projektu č. NS10528/3. Doba řešení 2009 - 2011
Autoři Pelikánová Terezie, Kopecký Jan, Tvrzická Eva
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Zdroj Aditivní účinky omega 3 polynenasycených mastných kyselin a pioglitazonu v léčbě diabetu 2. typu. Závěrečná zpráva o řešení projektu č. NS10528/3. Doba řešení 2009 - 2011
Titul Age as a risk factor for colorectal carcinoma
Autoři Axman Radek, Adámková Věra, Skibová Jelena
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of nursing, social studies and public health ročník: 2, číslo: 1-2, strany: 28-36
Titul Age-related autocrine diabetogenic effects of transgenic resistin in spontaneously hypertensive rats: gene expression profile analysis
Autoři Pravenec Michal, Zidek Vaclav, Landa Vladimir, Simakova Miroslava, Mlejnek Petr, Silhavy Jan, Maxová Martina, Kazdová Ludmila, Seidman Jonathan G, Seidman Christine E, Eminaga Seda, Gorham Joshua, Wang Jiaming, Kurtz Theodore W
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological genomics ročník: 43, číslo: 7, strany: 372-379
IF 2.735
Titul AHSG gene polymorphism affects plasma levels of non-high-density lipoprotein cholesterol in Caucasians
Autoři Suchánek Pavel, Hubáček Jaroslav, Králová Lesná Ivana, Adámková Věra
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 12, číslo: 1, strany: 133-133, abstr. no. 633
IF 1.702
Titul Akcelerace reverzního transportu cholesterolu je pravděpodobnou příčinou rezistence PHHC potkanů k aterogenezi
Autoři Schmiedtová Martina, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 53, číslo: 3, strany: 197
Titul Akceptace transluminální apendektomie mezi pacienty a lékaři
Autoři Hucl Tomáš, Ságlová Adéla, Beneš Marek, Kočík Matěj, Oliverius Martin, Valenta Zdeněk, Špičák Julius
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 65, číslo: suppl. 2, strany: S13-S14
Titul Aktivity Pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci
Autoři Čihák Robert
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 10, číslo: 4, strany: 198
Titul Aktuality - hojení ran
Autoři Fejfarová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aktuality v legislativě FA
Autoři Vagenknechtová Alena
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aktuality v podiatrické péči
Autoři Jirkovská Alexandra, Dubský Michal
Typ ABSTRAKT
Zdroj Hojení ran ročník: 5, číslo: 1, strany: 32
Titul Aktuality v prevenci a léčbě syndromu diabetické nohy; program podiatrické péče v IKEM
Autoři Jirkovská Alexandra
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Praktický lékař ročník: 91, číslo: 1, strany: 21-26
Titul Aktualizace Mezinárodního konsenzu pro syndrom diabetické nohy - infekce
Autoři Jirkovská Alexandra
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 9, číslo: supl. 2, strany: "S26"-"S28"
Titul Aktuálně dostupná data o HCC z ČR
Autoři Špičák Julius
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aktuální léčba perorálními antidiabetiky
Autoři Vlasáková Zuzana, Pelikánová Terezie
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Interní medicína pro praxi ročník: 13, číslo: 6, strany: 236-240
Titul Aktuální otázky perioperační medícíny
Autoři Kotulák Tomáš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aktuální pohled na terapii hypertenze v ordinaci praktického lékaře
Autoři Adámková Věra
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj První linie ročník: 1, číslo: 1, strany: 5-7
Titul Akutní plicní embolie a žilní trombóza
Autoři Widimský Jiří, Malý Jaroslav
Typ MONOGRAFIE ODBORNÁ
Zdroj Akutní plicní embolie a žilní trombóza : patogeneze, diagnostika, léčba a prevence
Titul Akutní poškození ledvin. Chronická renální uinsuficience
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní selhání jater: 
současná doporučení
Autoři Kieslichová Eva, Ročeň Milan, Fraňková Soňa, Trunečka Pavel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 150, číslo: 1, strany: 24-30
Titul Alokace orgánů v České republice
Autoři Pokorná Eva
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Odběry orgánů k transplantaci
Titul Alokácia štepov na transplantáciu pečene v Slovenskej republike
Autoři Skladaný Ĺubomír, Trunečka Pavel
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Odběry orgánů k transplantaci
Titul Americká gastroenterologie - lépe již bylo?
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Gastroenterologie a hepatologie ročník: 65, číslo: 3, strany: 166-167
Titul An AHSG gene variant modulates basal metabolic rate and body composition development after a short-time lifestyle intervention
Autoři Suchánek Pavel, Králová Lesná Ivana, Poledne Rudolf, Lánská Věra, Hubáček Jaroslav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Neuroendocrinology letters ročník: 32, číslo: suppl. 2, strany: 32-36
IF 1.296
Titul An association between three tag SNPS within the FTO gene and smoking behavior
Autoři Adámková Věra, Hubáček Jaroslav, Dlouhá Dana, Lánská Věra
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of Hypertension ročník: 29, číslo: e-suppl. A, strany: e474, abstr. no. PP.34.151
IF 3.98
Titul Analýza jaterního transkriptomu pražského hereditálně hypercholesterolemického potkana - nové kandidátní geny pro polygenní hypercholesterolemii
Autoři Zimolová Miluše, Heczková Marie, Schmiedtová Martina, Poledne Rudolf, Jirsa Milan, Kovář Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 53, číslo: 3, strany: 199
Titul Analýza ovlivnění účinnosti léčby statiny variantami v sedmi kandidátních genech
Autoři Hubáček Jaroslav, Adámková Věra, Prusíková M, Zlatohlávek L, Lánská Věra, Češka R, Vrablík M
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít