CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul "Železným mužem s fibrilací síní" - pravděpodobná indukce fibrilace síní svalovým stimulátorem - kasuistika
Autoři Krausová Renata
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 4, suppl., strany: 49-50
Titul 1H and 31P MR spectroscopy of human muscles in healthy volunteers with positive and negative family history of hypertension
Autoři Vyhnanovská Pavlína, Škoch Antonín, Fendrych Pavel, Kratochvílová Simona, Pelikánová Terezie, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine (suppl.) ročník: 16, číslo: suppl. 1, strany: S275, č.abstr. 525
Titul 1H MR spectroscopy of mesial temporal lobe epilepsies treated with gamma knife
Autoři Hájek Milan, Dezortová Monika, Liščák R, Vymazal J, Vladyka V
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj European radiology ročník: 13, číslo: 5, strany: 994-1000
IF 1.969
Titul 1H spectra curiosity in Hallervorden-Spatz syndrome patients
Autoři Hájek Milan, Dezortová Monika, Škoch Antonín, Herynek Vít
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul 2003 European Society of Hypertension - European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension
Autoři Zanchetti A, Cífková Renata, Fagard R
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of hypertension ročník: 21, číslo: 6, strany: 1011-1053
IF 44287
Titul 31p MR spectroscopy in hepatitis C cirrhosis
Autoři Taimr Pavel, Dezortová Monika, Špičák Julius, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Irish journal of medical science ročník: 172, číslo: suppl. 1, strany: 36, č,abstr. 54
Titul 31P MR spektroskopie při neinvazivním stanovení stupně pokročilosti jaterního onemocnění. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného IgA MZ ČR č. NB/6630-3. Doba řešení 2001-2003
Autoři Taimr Pavel
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Titul 31P MR spektroskopie u pacientů s cirhózou jater
Autoři Dezortová Monika, Taimr Pavel, Hájek Milan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul 36-month results of an international study with everolimus for the prevention of allograft rejection in de novo kidney transplant recipients
Autoři Oppenheimer F, Oyen O, Viljoen H, Vítko Štefan, Falcone A, Cremer M
Typ ABSTRAKT
Zdroj American journal of transplantation: supplements ročník: 3, číslo: suppl. 5, strany: 459, č. abstr. 1201
Titul 39.diabetologické dny
Autoři Kožnarová Radomíra
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Journal of Diabetes and its Complications (CZ) ročník: 1, číslo: 2, strany: 132
Titul 5 let registru pacientů léčených inzulínovou pumpou v IKEM
Autoři Eisenreichová Šárka, Kožnarová Radomíra, Chmelová Martina, Hačkajlo David, Pelikánová Terezie, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj 39. diabetologické dny. 9. pracovní den sekce sester při České diabetologické společnosti. Abstrakta
Titul 67Ga-citrate GIT transit in subjects with gastrointestinal complaints without organic cause
Autoři Buncová Marie, Kidery Jan, Martínek Jan, Engelmann Václav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul 9th Congress of the International Pancreas and Islet Transplant Association. (Zpráva z kongresu)
Autoři Havrdová Terezia
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Journal of Diabetes and its Complications (CZ) ročník: 1, číslo: 4, strany: 253
Titul A basis of accelerated progression of diabetic nephropathy
Autoři Teplan Vladimír, Schück Otto, Komers Radko, Kvapil M
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul A challenging clinically multi-drug resistant Klebsiella pneumoniae in neonatal intensive care unit (NICU): two cases
Autoři Tesfaye Hundie, Zach J, Bártová M, Sechser Tomáš
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česko-slovenská pediatrie ročník: 58, číslo: 12, strany: 779-782
Titul A functional magnetic resonance imaging study of cognitive estimation test
Autoři Tintěra Jaroslav, Horáček J, Preiss M
Typ ABSTRAKT
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine (suppl.) ročník: 16, číslo: suppl. 1, strany: S31-S32, č.abstr. 61
Titul A modified metod of botulinum toxin injection in patiens with achalasia: a pilot trial
Autoři Martínek Jan, Špičák Julius
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Endoscopy ročník: 35, číslo: 10, strany: 841-844
IF 3.227
Titul A new transgenic model of the metabolic syndrome
Autoři Qi N, Landa V, Zídek V, Kazdová Ludmila, Wang J, Pravenec M, Kurtz TW
Typ ABSTRAKT
Zdroj Hypertension ročník: 42, číslo: 3, strany: 396, č.abstr. 44
IF 5.364
Titul A prospective comparison of bladder vs. enteric drainage in vascularized pancreas transplantation. Poster
Autoři Adamec Miloš, Janoušek Libor, Lipár Květoslav, Tošenovský Patrik, Hampl F, Saudek František, Kožnarová Radomíra, Bouček Petr, Havrdová Terezia
Typ ABSTRAKT
Zdroj 9th Congress of the International Pancreas and Islet Transplant Association. Posters
Titul Ablační techniky v prevenci fibrilace síní
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Abnormalities in the plasma lipoprotein profile of renal transplant recipients: increased risk for atherosclerosis in normolipidemia
Autoři Teplan Vladimír, Dobiášová M, Ptáčková K, Schück Otto, Štollová Milena, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kidney and blood pressure research ročník: 26, číslo: 3, strany: 207, č.abstr. 16
IF 1.885
Titul Activated stellate cells express the TRAIL receptor-2/death receptor-5 and undergo TRAIL-mediated apoptosis
Autoři Taimr Pavel, Higuchi H, Kočová E, Rippe R, Friedman S, Gores G
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Hepatology ročník: 37, číslo: 1, strany: 87-95
Titul Activation of alfa2-adrenergic receptors blunts epinephrine-induced lipolysis in subcutaneous adipose tissue during a hyperinsulinemic euglycemic clamp in men
Autoři Štich V, Pelikánová Terezie, Wohl Petr, Sengenés C, Zakaroff-Girard A, Lafontan M, Berlan M
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj American journal of physiology. Endocrinology and metabolism ročník: 285, číslo: 3, strany: E599-E607
IF 3.6
Titul Active and passive stent coating
Autoři Želízko Michael
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Activity of the Czech bone marrow donor registr and bood bank National marrow donor program
Autoři Ivašková Eva, Kupková Libuše, Kobylka P, Vágnerová Darja, Kolaříková Irina, Stříž Ilja
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Adherence k léčebnému režimu - terapeutický, edukační a psychologický problém
Autoři Hrachovinová Tamara
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Adhezivní molekuly po orgánových transplantacích
Autoři Lácha Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Advanced glycation and lipoxidation end products in chronic renal insufficiency
Autoři Marečková Olga, Teplan Vladimír, Schück Otto, Pokorný J, Šebeková K
Typ ABSTRAKT
Zdroj Nephrology Dialysis Transplantation ročník: 18, číslo: suppl. 4, strany: 672
IF 2.432
Titul Advanced glycation and lipoxidation end products in chronic renal insuficieny
Autoři Marečková Olga, Teplan Vladimír, Schück Otto, Pokorný J, Sebekova K
Typ ABSTRAKT
Zdroj Nephrology Dialysis Transplantation ročník: 18, číslo: Suppl. 2, strany: 672, no. abstr. W397
IF 0
Titul Advanced glycation and lipoxidation end products in uremia
Autoři Marečková Olga, Teplan Vladimír, Schück Otto, Votruba M, Šebeková K, Pokorný J, Lecian Dalibor, Marušová Lucie
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kidney and blood pressure research ročník: 26, číslo: 3, strany: 204, č.abstr. 9
IF 1.885
Titul Aktivace cytokinového systému u chronického srdečního selhání
Autoři Kubánek Miloš, Málek Ivan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 2, strany: 85-90
Titul Aktivační sekvence srdečních komor při biventrikulární a bifokální stimulaci
Autoři Peichl Petr, Kautzner Josef, Čihák Robert, Vančura Vlastimil, Mlčochová Hanka, Riedlbauchová Lucie, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 4, suppl., strany: 72
Titul Aktualizace Doporučení pro diagnostiku a léčbu synkop
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní a chronické renální selhání
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní komplikace
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární syndrom
Autoři Pořízka Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární syndrom - (multi)fokální manifestace koronární nemoci
Autoři Kettner Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 2, číslo: 1, strany: 3
Titul Akutní koronární syndromy
Autoři Šochman Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární syndromy
Autoři Pořízka Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární syndromy - nové přístupy v novém miléniu
Autoři Kettner Jiří
Typ ABSTRAKT
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 142, číslo: 6, strany: 382
Titul Akutní metabolické komplikace
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní metabolické komplikace
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní metabolické komplikace
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní metabolické komplikace diabetu
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní pankreatitida
Autoři Wohl Pavel, Zazula R, Tyll T, Wohl Petr, Wohl R, Špičák Julius
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Ročenka intenzivní medicíny
Titul Akutní rejekce srdečního štěpu při špatné adherenci k imunosupresivní terapii
Autoři Sanislová L, Málek Ivan, Frídl Petr, Voska Luděk
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 45, číslo: 4, suppl., strany: 80
Titul Akutní selhání ledvin
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní selhání ledvin a urosepse
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní stavy na interním oddělení
Autoři Piťha Jan, Alušík Š, Lejsková M, Bláhová K, Kasalický P, Oliva I
Typ MONOGRAFIE ODBORNÁ
Titul Akutní stavy v nefrologii. Přehled problematiky
Autoři Teplan Vladimír
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 49, číslo: 5, strany: 409-423

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít