CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Dietní léčba - zásady redukční diety
Autoři Havlová Vladimíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul -203A/C polymorphism of cholesterol 7alpha-hydroxylase (CYP7A1) gene and diurnal variation of CYP7A1 activity
Autoři Kovář Jan, Zimolová Miluše, Leníček Martin, Vítek Libor, Jirsa Milan, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis ročník: 207, číslo: 1, strany: e9
IF 4.522
Titul 1. krok, když metformin již nestačí
Autoři Pelikánová Terezie
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul 14th Danube Symposium on Nephrology, Praha, 1998
Autoři Teplan Vladimír
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Hereditatis petitio české nefrologie
Titul 25 let od první implantace kardioverteru-defibrilátoru v Československu a další vývoj této léčby v České republice
Autoři Bytešník Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 8, číslo: 5, strany: 224-227
Titul 30 let od syntézy flumazenilu, specifického antagonisty benzodiazepinů
Autoři Hess Ladislav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Remedia ročník: 19, číslo: 6, strany: 456-457
Titul 3D mapping in EP; General concept of available mapping systems, simultaneous vs. sequential mapping, substrate vs. tachy map
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul 80. výročí založení Československé a České kardiologické společnosti
Autoři Aschermann M, Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 51, číslo: 10, strany: 664-669
Titul A common variant in the FTO gene is associated with BMI but not with metabolic syndrome in Czech males
Autoři Hubáček Jaroslav, Kuthanová Lada, Adámková Věra
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of Diabetes ročník: 1, číslo: suppl.1, strany: A125
Titul A common variant in the FTO gene is associated with body mass index in males and postmenopausal females but not in premenopausal females Czech post-MONICA and 3PMFs studies
Autoři Hubáček Jaroslav, Piťha Jan, Adámková Věra, Lánská Věra, Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Clinical chemistry and laboratory medicine ročník: 47, číslo: 4, strany: 387-390
IF 1.886
Titul A commont variant in the FTO gene is associated with BMI in males and postmenopausal, but not in premenopausal women
Autoři Hubáček Jaroslav, Piťha Jan, Adámková Věra, Poledne Rudolf
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul A comparison between 8th Edition of ACCP and Czech guidelines on the prophylaxis of the acute pulmonary embolism
Autoři Malý Jiří, Widimský Jiří
Typ ABSTRAKT
Zdroj Central European Vascular Journal ročník: 8, číslo: 1, strany: 14
Titul A comparison of the new European and Czech guidelines on the diagnosis and treatment for the acute pulmonary embolism
Autoři Widimský Jiří, Malý Jiří
Typ ABSTRAKT
Zdroj Central European Vascular Journal ročník: 8, číslo: 1, strany: 13
Titul A simplified approach to the treatment of uncomplicated hypertension
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj The european cardiologist : journal by fax [online] ročník: 14, číslo: 44, 11.06.2009, strany:
Titul A trial of darbepoetin alfa in type 2 diabetes and chronic kidney disease
Autoři Pfeffer MA, Burdmann EA, Chen CY, Cooper ME, de Zeeuw D, Eckardt KU, Feyzi JM, Ivanovich P, Kewalramani R, Levey AS, Lewis EF, McGill JB, McMurray JJV, Parfrey P, Parving HH, Remuzzi G, Singh AK, Solomon SD, Toto R, Saudek František
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj New England journal of medicine ročník: 361, číslo: 21, strany: 2019-2032
IF 47.05
Titul ABCB4 mutations, idiopathic pediatric gallstones and contraceptive-induced intrahepatic cholestasis
Autoři Jirsa Milan, Bronsky J, Makin E, Davenport M, Jirasek T, Šperl Jan, Dvorakova L, Smajstrla V, Horak J, Nevoral J, Strautnieks S, Thompson RJ, Hrebicek M
Typ ABSTRAKT
Zdroj Hepatology ročník: 50, číslo: 4, suppl., strany: 755A, č. abstr. 960
IF 10.84
Titul Ablation of atrial tachycardias after correction of complex congenital heart diseases: utility of intracardiac echocardiography
Autoři Peichl Petr, Kautzner Josef, Gebauer R
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Europace ročník: 11, číslo: 1, strany: 48-53
IF 1.871
Titul ACAT inhibition and progression of carotid atherosclerosis
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj The european cardiologist : journal by fax [online] ročník: 14, číslo: 49, 25.06.2009, strany:
Titul Actigenetic of ACE gene polymorphism in Czech obese sedentary females
Autoři Suchánek Pavel, Hubáček Jaroslav, Králová Lesná Ivana, Pinekerová Vlasta, Adámková Věra
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Physiological research ročník: 58, číslo: suppl. 1, strany: S47-S52
IF 1.43
Titul Actigenetic of the ACE gene polymorphism in females
Autoři Suchánek Pavel, Pinekerová Vlasta, Adámková Věra, Hubáček Jaroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Acute angiotensin II type 1 receptor blockade induces an increase in adiponectin in healthy subjects
Autoři Krušinová Eva, Wohl Petr, Kratochvílová Simona, Kopecký Jan, Kahleová Hana, Mlejnek P, Pravenec M, Kazdová Ludmila, Pelikánová Terezie
Typ ABSTRAKT
Zdroj 20th World Diabetes Congress. Abstract Book
Titul Adiktologická péče z pohledu farmaceutického asistenta
Autoři Šedivá Alexandra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Adipocytární fatty acid binding protein (A-FABP) během hyperinzulinemie s a bez akutní blokády AT-1 receptoru u nemocných s diabetem 2. typu
Autoři Krušinová Eva, Wohl Petr, Kratochvílová Simona, Kopecký J, jr, Mlejnek P, Pravenec M, Kazdová Ludmila, Pelikánová Terezie
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 12, číslo: suppl. 1, strany: 27, č. abstr. 21
Titul Adipocyte lipid-bindig protein (ALBP) in subjects with different categories of glucose intolerance during acute hyperinsulinaemia
Autoři Krušinová Eva, Wohl Petr, Zídková Kateřina, Kazdová Ludmila, Mlejnek P, Pravenec M, Pelikánová Terezie
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologia (suppl.) ročník: 52, číslo: suppl.1, strany: 250
Titul Adipocyte lipid-binding protein (ALBP) in subjects with different categories of glucose intolerance during acute hyperinsulinaemia
Autoři Wohl Petr, Krušinová Eva, Zídková Kateřina, Kazdová Ludmila, Mlejnek P, Pravenec M, Pelikánová Terezie
Typ ABSTRAKT
Zdroj Clinical Nutrition Supplements ročník: 4, číslo: 2, strany: 15
Titul AF mortality natural course
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul AHEAD MAIN - multicentrický registr akutního srdečního selhání, základní charakteristika a hospitalizační mortalita
Autoři Pařenica J, Bělohlávek J, Fedorco M, Kettner Jiří, Linhart A, Miklík R, Pěnička M, Špinar J, Tomčíková D, Vítovec J
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aktuality: Nové obzory v antiarytmické léčbě fibrilace síní
Autoři Bytešník Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aktuální léčba perorálními antidiabetiky
Autoři Pelikánová Terezie
Typ ABSTRAKT
Zdroj XXXII. endokrinologické dny. Sborník abstrakt
Titul Aktuální přístupy k diagnostice a terapii syndromu diabetické nohy
Autoři Jirkovská Alexandra
Typ ABSTRAKT
Zdroj XIX. dibetologické dny. Abstrakta
Titul Akutní blokáda AT-1 receptoru indukuje zvýšení adiponectinu u zdravých osob. Poster
Autoři Krušinová Eva, Wohl Petr, Kratochvílová Simona, Kopecký J, jr, Mlejnek P, Pravenec M, Kazdová Ludmila, Pelikánová Terezie
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 12, číslo: suppl. 1, strany: 56-57, č. abstr. P42
Titul Akutní infarkt myokardu jako komplikace revaskularizačních výkonů
Autoři Želízko Michael
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní komplikace diabetu
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní poškození ledvin - nová nomenklatura a biomarkery poškození
Autoři Teplan Vladimír
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Lékařské listy
Titul Akutní renální selhání - méně časté příčiny, diagnostika a monitorování
Autoři Franeková Janka
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní selhání jater
Autoři Kieslichová Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aliskiren
Autoři Widimský Jiří, Slíva J
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Farmakoterapie ročník: 5, číslo: 1, strany: 17-23
Titul Allogenní žilní štěp v tepenném řečišti potkana. Časné morfologické změny stěny v podmínkách imunosuprese. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu IGA MZ ČR č. NR9371. Doba řešení 2007 - 2009
Autoři Adamec Miloš, Matia Ivan, Varga Martin
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Zdroj Allogenní žilní štěp v tepenném řečišti potkana. Časné morfologické změny stěny v podmínkách imunosuprese. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu IGA MZ ČR č. NR9371. Doba řešení 2007 - 2009
Titul Allogenous arterial and venous graft in vascular surgery
Autoři Popelková Jana, Loušová Lenka, Varga Martin, Matia Ivan, Adamec Miloš
Typ ABSTRAKT
Zdroj Praktická flebologie ročník: 18, číslo: 3-4, strany: 74-75
Titul Allograft hepatitis after liver transplantation for epithelioid haemangioendothelioma
Autoři Honsová Eva, Gottfriedová Halima, Oliverius Martin, Trunečka Pavel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Prague medical report ročník: 110, číslo: 3, strany: 214-221
Titul Ambulantní péče o nemocnou s velmi pokročilým chronickým srdečním selháním při spongiosní kardiomyopatii
Autoři Tillová Ladislava
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Amputace u diabetiků - existují možnosti zlepšení prognózy?
Autoři Jirkovská Alexandra, Bém Robert, Dubský Michal, Sixta Bedřich, Wosková Veronika
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Angiologie 2009. Pokroky v angiologii
Titul An acidic pH and stimulation of phosphoinositide 3-kinase stimulate the differentiation of pancreatic progenitors into the insulin producing cells
Autoři Koblas Tomáš, Zacharovová Klára, Berková Zuzana, Girman Peter, Kříž Jan, Saudek František
Typ ABSTRAKT
Zdroj Xenotransplantation ročník: 16, číslo: 5, strany: 327, č.abstr. IPITA-O-8.10
Titul An impact of physiotherapy on fractional anisotropy in corpus callosum during two months in multiple sclerosis. Poster
Autoři Ibrahim Ibrahim, Tintěra Jaroslav, Škoch Antonín, Řasová Kamila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine (suppl.) ročník: 22, číslo: 1, strany: 462-463, č.abstr. 641
Titul An interplay between a common ABCA1 polymorphism and ApoE isoforms in HDL levels determination. Poster
Autoři Hirschfeldova K, Sedova M, Vrablik M, Svobodova H, Zvarova J, Hubáček Jaroslav, Ceska R
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 10, číslo: 2, strany: e682, abstr. no. P372
IF 4.947
Titul Analgesie, anestesie. Resuscitace
Autoři Kieslichová Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Analýza funkčního polymorfizmu v promotoru genu pro connective tissue growth factor u pacientů s akutními koronárními syndromy
Autoři Tomašov P, Perrot A, Hájek P, Hubáček Jaroslav, Adámková Věra, Staněk Vladimír, Linhart A, Aschermann M, Táborský M, Veselka J
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Analýza genetické determinace akutního koronárního syndromu v české populaci. Poster
Autoři Hubáček Jaroslav, Piťha Jan, Poledne Rudolf, Aschermann M, Matoušková J, Pěnička M, Veselka J, Adámková Věra, Staněk Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Analýza genetické predispozice účinnosti léčby statiny
Autoři Hubáček Jaroslav, Adámková Věra, Prusíková M, Šnejderlová M, Hirchfeldová K, Lánská Věra, Dlouhá D, Rynekrová J, Češka R, Vrablík M
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 55, číslo: 12, strany: P4
Titul Analýza jaterního transkriptomu pražského hereditárně hypercholesterolemického potkana
Autoři Zimolová Miluše, Bohuslavová Romana, Stránecký V, Ivánek R, Heczková M, Coufalíková M, Jirsa Milan, Poledne Rudolf, Kovář Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vnitřní lékařství ročník: 55, číslo: 12, strany: P16

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít