CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul (N)MR zobrazování
Autoři Burian Martin
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul -204C allele of the cholesterol-7alpha hydroxylase (CYP7A1) gene determines hyperresponsiveness of LDL-cholesterol concentration to a high-fat diet
Autoři Kovář Jan, Bobková Dagmar, Suchánek Pavel, Hubáček Jaroslav, Rudling M, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 6, číslo: 1, strany: 9, č. abstr. W02-P-007
Titul 10th World Congress of the International Pancreas and Islet Transplant Association 4.-7. květen 2005, Ženeva
Autoři Havrdová Terezia, Zacharovová Klára
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of diabetes and its complications (CZ) ročník: 3, číslo: 3, strany: 184-185
Titul 15th Prague Workshop on Interventional Cardiology - Intercath 2005
Autoři Želízko Michal
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 4, číslo: 3, strany: 185
Titul 1H MR spectroscopy of hippocampus in aged rats and after chronic application of corticosterone
Autoři Jirák Daniel, Slais K, Vorisek I, Burian Martin, Syková Eva, Hájek Milan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine (suppl.) ročník: 18, číslo: suppl. 7, strany: S196-197, č. abstr. 330
Titul 20 leté zkušenosti s arteria mammaria interna v koronární chirurgii na IKEM Praha
Autoři Pirk Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul 34 450 dnů kardiochirurgie v českých zemích
Autoři Pirk Jan
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 144, číslo: 6, strany: 363-364
Titul 34 450 dnů kardiochirurgie v českých zemích
Autoři Pirk Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul 65. sjezd Americké diabetologické asociace
Autoři Pelikánová Terezie
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of diabetes and its complications (CZ) ročník: 3, číslo: 3, strany: 185-186
Titul 75 let historie České kardiologické společnosti
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul 7th European Congress of Endocrinology, 3.-7.9.2005, Göteborg, Švédsko
Autoři Brunová Jana
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of diabetes and its complications (CZ) ročník: 3, číslo: 4, strany: 260-262
Titul A 14-gene region of rat chromosome 8 in SHR-derived polydactylous congenic substrain affects muscle-specific insulin resistance, dyslipidaemia and visceral adiposity
Autoři Šeda Ondřej, Liška F, Šedová L, Kazdová Ludmila, Křenová D, Křen V
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Folia biologica (Praha) ročník: 51, číslo: 3, strany: 53-61
Titul A new transgenic rat model of hepatic steatosis and the metabolic syndrome
Autoři Zídek Václav, Landa Vladimír, Mlejnek Petr, Qi N, Wang J, Kazdová Ludmila, Pravenec Michal
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 6, číslo: 1, strany: 46, č. abstr. W09-P-027
Titul A new transgenic rat model of hepatic steatosis and the metabolic syndrome
Autoři Qi NR, Wang J, Zídek V, Landa V, Mlejnek P, Kazdová Ludmila, Pravenec M, Kurtz TW
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Hypertension ročník: 45, číslo: 5, strany: 1004-1011
IF 5.342
Titul A simplified modification of biofeedback - an effective and inexpensive therapeutic procedure for fecal incontinence
Autoři Beneš Marek, Špičák Julius, Petrášek Jan, Martínek Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gastroenterology ročník: 128, číslo: 4, suppl. 2, strany: A-268, č.abstr. S1850
Titul Abdominální obezita - výskyt a ovlivnění kardiovaskulárního rizika v náhodném populačním vzorku ČR
Autoři Jozífová Marie, Cífková Renata, Škodová Zdenka, Adámková Věra, Plášková Markéta, Novozámská Eva, Peterková Ludmila, Galovcová Markéta, Palouš Daniel, Lánská Věra, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj XXII. konference České společnosti pro hypertenzi : sborník abstrakt
Titul Ablation techniques for treatmert of atrial fibrillation
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul ACE-inhibitory a AT1-blokátory a riziko vzniku diabetu
Autoři Bouček Petr
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 3, číslo: supl. 1, strany: 33-35
Titul Adipocytokiny u obézních pacientů po transplantaci ledviny s metabolickým syndromem
Autoři Teplan Vladimír, Haluzík M, Schück Otto, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 8, číslo: suppl. 3, strany: 27
Titul Adiponectin in plasma and adipose tissue in obese patients after kidney transplantation
Autoři Teplan Vladimír, Halusík M, Kudla Michal, Vítko Štefan, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of the American Society of Nephrology ročník: 16, číslo: october, strany: 706A
IF 6.337
Titul Adiponectin is markedly increased in obese patients after kidney transplantation
Autoři Teplan Vladimír, Halusík M, Schück Otto, Poledne Rudolf, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Nephrology Dialysis Transplantation ročník: 20, číslo: suppl. 5, strany: v9-v10
IF 2.84
Titul Age-dependent skeletal muscle triglyceride storage is related to the alterations of protein kinase C expression
Autoři Marková Irena, Novák František, Nováková Olga, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 6, číslo: 1, strany: 41, č. abstr. W09-P-008
Titul Akarbóza v prevenci diabetu 2. typu: studie STOP - NIDDM
Autoři Kratochvílová Simona
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kazuistiky v diabetologii ročník: 3, číslo: supl. 1, strany: 22-26
Titul Aktuální problémy farmakoterapeutické praxe. Doporučené postupy, guidelines, standardy. 3. část
Autoři Filip Karel, Sechser Tomáš
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Remedia ročník: 15, číslo: 4-5, strany: 433-434
Titul Akutní a dlouhodobý efekt inhalačního prostacyklinu u nemocných s idiopatickou plicní arteriální hypertenzí
Autoři Al-Hiti Hikmet, Málek Ivan, Kettner Jiří
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 47, číslo: 4, suppl., strany: 2
Titul Akutní infarkt myokardu a diabetes mellitus
Autoři Kettner Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní jaterní selhání
Autoři Wohl Pavel, Wohl Petr, Wohl R, Zazula R
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Ročenka intenzivní medicíny 2005
Titul Akutní komplikace
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární syndrom
Autoři Vrbská Jana
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární syndrom NSTEMI. Medikamentózní a intervenční léčba.Kdy? Jak?
Autoři Želízko Michael
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární syndromy
Autoři Šochman Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární syndromy
Autoři Pořízka Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární syndromy
Autoři Pořízka Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární syndromy - diagnostika a léčba
Autoři Kettner Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární syndromy - diagnostika a léčba
Autoři Kettner Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární syndromy - diagnostika a léčba
Autoři Kettner Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní metabolické komplikace
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní metabolické komplikace
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní pankreatitida
Autoři Špičák Julius, Mandys V, Martínek J, Závada F, Zavoral M
Typ MONOGRAFIE ODBORNÁ
Zdroj Akutní pankreatitida
Titul Akutní pankreatitida
Autoři Špičák Julius
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní stavy v gastroenterologii
Titul Akutní plicní embolie
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní plicní embolie - diagnostika a léčba
Autoři Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní plicní embolie a žilní trombóza : patogeneze, diagnostika, léčba a prevence
Autoři Widimský Jiří, Malý J
Typ MONOGRAFIE ODBORNÁ
Zdroj Akutní plicní embolie a žilní trombóza: patogeneze, diagnostika, léčba a prevence
Titul Akutní problémy farmakoterapeutické praxe. Výsledky, "outcomes", měřítka, výsledné ukazatele. 4. část
Autoři Sechser Tomáš, Filip Karel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Remedia ročník: 15, číslo: 6, strany: 545-547
Titul Akutní rejekce po transplantaci srdce
Autoři Vymětalová Yevheniya, Málek Ivan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kardiofórum ročník: 3, číslo: 4, strany: 12-15
Titul Akutní renální selhání u rabdomyolýzy
Autoři Franeková Janka
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi [CD-ROM]
Titul Akutní selhání jater
Autoři Filip Karel
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 59, číslo: 5, strany: 252-254
Titul Akutní selhání jater
Autoři Filip Karel
Typ ABSTRAKT
Zdroj 33.májové hepatologické dny 2005. Sborník abstrakt [CD-ROM]
Titul Akutní selhání jater - možnosti konzervativní terapie
Autoři Kieslichová Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní selhání ledvin
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít