CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Association between heat shock protein 70s and Toll-like receptor polymorphisms with long-term renal allograft survival
Autoři Fekete A, Viklický Ondřej, Hubáček Jaroslav, Rusai K, Erdei G, Treszl A, Vítko Štefan, Tulassay T, Heemann U, Reusz G, Szabo AJ
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Transplant international ročník: 19, číslo: 3, strany: 190-196
IF 1,797
Titul Asymetric dimethylarginine and adipokines in nephrology and after renal transplantation
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Atherosklerosa 2006
Titul Asymmetric dimethylarginine (ADMA) and adiponectin (ADPN) in chronic renal failure patients with metabolic syndrome. Poster
Autoři Teplan Vladimír, Racek J, Široká R, Haluzík M, Hanzal Vladimír, Štollová Milena
Typ ABSTRAKT
Zdroj 28th ESPEN Congress. Abstract Book
Titul Asymmetric dimethylarginine in chronic renal failure patients with metabolic syndrome: long-term keto acids study
Autoři Teplan Vladimír, Racek J, Široká R, Štollová Milena, Hanzal Vladimír, Czech Keto Group
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Proceedings of selected papers of the 13th International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease
Titul Asymmetric dimethylarginine in patients after renal transplantation with metabolic syndrome. Poster
Autoři Teplan Vladimír, Racek J, Široká R, Vítko Štefan, Štollová Milena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of the American Society of Nephrology ročník: 17, číslo: , strany: 549A
IF 7.24
Titul AT1 receptor blockade is superior to conventional triple therapy in protecting against end-organ damage in Cyp1a1-Ren-2 transgenic rats with inducible hypertension
Autoři Vaňourková Zdeňka, Kramer Herbert J, Husková Zuzana, Vaněčková Ivana, Opočenský Martin, Čertíková-Chábová Věra, Tesař Vladimír, Škaroupková Petra, Thumová Monika, Dohnalová Michaela, Mullins John J, Červenka Luděk
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of hypertension ročník: 24, číslo: 12, strany: 2465-2472
IF 4.021
Titul ATB profylaxe po transplantaci ledviny a její komplikace
Autoři Lyerová Ladislava, Teplan Vladimír, Viklický Ondřej
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul ATB u pacientů s renální insuficiencía při použití eliminačních metod
Autoři Vychodil Pavel, Honner Jaroslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Ategrade access
Autoři Peregrin Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj CIRSE 2006
Titul Ateroskleróza
Autoři Staněk Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Atherosclerosis, inflammation and metabolic syndrome in chronic kidney disease and after transplantation
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Atrial fibrillation treatment with 3D mapping system
Autoři Kautzner Josef
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Automatizace HLA typizace v rutinní praxi - zkušenosti se systémem ELPHA s použitím přístroje Quickstep
Autoři Valhová Šárka, Kolesár Libor, Novota Peter, Slavčev Antonij
Typ ABSTRAKT
Zdroj Alergie ročník: 10, číslo: Suppl. 2, strany: 53
Titul Autotransfuze, izovolemická hemodiluce, použití Cell saveru
Autoři Roškot Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Autotransplantace slezinné tkáně
Autoři Matia Ivan, Sabol M, Molčanyi M
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Transplantace v experimentu
Titul Bakteriální a mykotické infekce u pacientů se syndromem diabetické nohy
Autoři Fejfarová Vladimíra, Jirkovská Alexandra
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Léčba rány
Titul Baroreflex sensitivity assessment by the use of digital photoplethysmography. Poster
Autoři Šimek Jan, Svobodová Jarmila, Jakubík Peter, Wichterle Dan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Europace [suppl.] ročník: 8, číslo: suppl. 1, strany: č. abstr. 180PW/4
Titul Betaxolol is equivalent to carvedilol in patients with heart failure NYHA II or III - Result of a randomized multicenter trial (BETACAR Trial)
Autoři Figulla Hans R., Krzeminska-Pakula Maria, Wrabec Krzystof, Chochola Jiri, Kalmbach Claudia, Frídl Petr
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj International journal of cardiology ročník: 113, číslo: 2, strany: 153-160
Titul Bezpečnost a účinnost kombinované léčby atorvastatinem a tacrolimem u pacientů po transplantaci srdce
Autoři Dufková Blanka, Málek Ivan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Bifurcation stenting:case presentation
Autoři Želízko Michal
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Bile salt malabsorption in patients with inflammatory bowel disease
Autoři Leníček M, Lukáš M, Budišová Lucie, Jirsa Milan, Kovář Jan, Vítek L
Typ ABSTRAKT
Zdroj European journal of clinical investigation: supplement ročník: 36, číslo: suppl. 1, strany: 60, č. abstr. 181
Titul Biliary complications after orthotopic liver transplantation (olt): the role of endoscopic management in the consecutive 400 patients
Autoři Špičák Julius, Adamec Miloš, Janoušek Libor, Oliverius Martin, Trunečka Pavel, Peregrin Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of gastroenterology and hepatology ročník: 21, číslo: suppl. 1, strany: A47, č. abstr. 141
Titul Bioeliminace v léčbě akutního selhání jater v experimentu na velkém laboratorním zvířeti
Autoři Ryska Miroslav, Kieslichová Eva, Pantoflíček Tomáš, Ryska Ondřej, Koblihová Eva, Tcherentsová Ekaterina
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie ročník: 60, číslo: 5, strany: 201-206
Titul Biomarkery cholestázy ? změny v hodnocení jejich klinického významu
Autoři Jirsa Milan, Zelenka J, Vítek L
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Biventricular stimulation as a trigger of ventricular tachycardia storm successfully treated by catheter ablation
Autoři Mlčochová Hanka, Kautzner Josef, Peichl Petr, Čihák Robert, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Europace [suppl.] ročník: 8, číslo: suppl. 1, strany: č. abstr. 139PW/8
Titul Biventrikulární stimulace v léčbě srdečního selhání
Autoři Zimova Jana, Vávrová Veronika
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 48, číslo: 4, suppl., strany: 127-128
Titul BNP predicts outcome in patients with asymptomatic severe chronic aortic regurgitation
Autoři Marek Tomáš, Lupínek Petr, Kautzner Josef, Ulman Jaroslav
Typ ABSTRAKT
Zdroj European heart journal ročník: 27, číslo: suppl. 1, strany: č. abstr. P4482
Titul BNP u asymptomatické významné aortální stenózy ve vztahu k toleranci zátěže při zátěžové echokardiografii
Autoři Marek Tomáš, Frídl Petr
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 48, číslo: 4, suppl., strany: 67
Titul Bone mass density and coronary calcium score in renal transplant recipients
Autoři Bubeníček Petr, Kautznerová Dana, Teplan Vladimír, Sotorník Ivo, Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Bridge to heart transplantation in the Czech republic
Autoři Říha Hynek
Typ ABSTRAKT
Zdroj 24th Annual Symposium. Clinical Update in Anesthesiology, Surgery and Perioperative Medicine
Titul Bridge to heart transplantation with VAD: The Prague 3-year experience
Autoři Říha Hynek, Netuka Ivan, Březina Aleš, Malý Jiří, Pinďák Marian, Mašín Jaroslav, Kettner Jiří, Skalský Ivo, Pirk Jan
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj 10th International Congress of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. Book of proceedings
Titul Buněčné testy v predikci a prevenci diabetu 1. typu se zaměřením na proteinovou microarray
Autoři Zacharovová Klára, Štechová K, Bohmová K, Vrabelová Z, Štádlerová G, Koloušková S, Šumník Z, Cinek O, Pechová M, Chudoba D, Piťhová P, Kverka M, Dovolilová Eva, Saudek František
Typ ABSTRAKT
Zdroj Alergie ročník: 8, číslo: suppl. 2, strany: 79
Titul Buněčné transplantace: značení buněk a zobrazení pomocí MRI
Autoři Herynek Vít
Typ ABSTRAKT
Zdroj 10. vědecké zasedání MR sekce ČRS
Titul Can we predict development of recurrent varicose veins after surgery?
Autoři Roztočil Karel, Bergmann P
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Can we predict reappearence of varicose veins after surgery?
Autoři Roztočil Karel, Bergmann P
Typ ABSTRAKT
Zdroj Vasa ročník: 35, číslo: suppl. 69, strany: 69
Titul Can we predict reappearence of varicose veins after surgery?
Autoři Roztočil Karel, Bergmann P
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Carbohydrate and lipid metabolism in chronic renal failure patients
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Cardiac resynchronization therapy in patients with advanced heart failure.
Autoři Hošková Lenka
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Cardio MRI Data Segmentation using partial differential equation of Allen ? Cahn Type
Autoři Chabiniok Radomír, Tintěra Jaroslav, Beneš M
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Cardiovascular risk factors in two Czech female population samples
Autoři Cífková Renata, Piťha Jan, Lejsková M, Poledne Rudolf, Stávek Petr, Lánská Věra, Žecová Silvia
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis supplements ročník: 7, číslo: 3, strany: 124, č. abstr. Mo-P5:356
Titul Cardiovascular risk factors in two Czech female population samples. Poster
Autoři Cífková Renata, Piťha Jan, Lejsková Magdalena, Poledne Rudolf, Stávek Petr, Lánská Věra, Žecová Sylvie
Typ ABSTRAKT
Zdroj European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation ročník: 13, číslo: suppl. 1, strany: S60-S61, č.abstr. 361
IF 2.333
Titul Časná detekce rejekce allogenních ostrůvků pomocí magnetické rezonance
Autoři Kříž Jan, Jirák Daniel, Berková Zuzana, Girman Peter, Dovolilová Eva, Zacharovová Klára, Koblas Tomáš, Honsová Eva, Lodererová Alena, Hájek Milan, Saudek František
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Časné chirurgické komplikace po transplantaci jater. Poster
Autoři Kočík Matěj, Adamec Miloš, Janoušek Libor, Oliverius Martin, Trunečka Pavel
Typ ABSTRAKT
Zdroj 1. československý transplantační kongres. Sborník abstrakt s programem
Titul Časné chirurgické komplikace po transplantaci slinivky břišní
Autoři Lipár Květoslav, Adamec Miloš, Janoušek Libor, Saudek František
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 9, číslo: suppl. 2, strany: 36
Titul Časné chirurgické komplikace u transplantací jater prováděných v IKEM
Autoři Kočík Matěj, Varga martin, Adamec Miloš, Janoušek Libor, Oliverius Martin, Trunečka Pavel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Časovaná nálož ve střevech - kdy, kde a komu hrozí nebezpečí. Komentář k práci autorů Šembera Z. et al. Akutní regurgitace na podkladě infekční endokarditidy u pacientky s M. Crohn
Autoři Šochman Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 5, číslo: 4, strany: 156
Titul Catheter ablation of atrial fibrillation: 8mm or cool tip catheter? Poster
Autoři Mlčochová Hanka, Čihák Robert, Peichl Petr, Kautzner Josef
Typ ABSTRAKT
Zdroj Giornale Italiano di aritmologia e cardiostimulazione ročník: 9, číslo: 4, strany: 113
Titul Catheter ablation of ventricular fibrillation storm in patients with infiltrative amyloidosis of the heart.
Autoři Mlčochová Hanka, Saliba W, Burkhardt D, Rodriguez R, Cummings J, Lakkireddy D, Patel D, Natale A
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of cardiovascular electrophysiology ročník: 17, číslo: 4, strany: 426-430
IF 3.265
Titul Catheter ablation of ventricular tachycardia in patients with coronary artery disease and preserved left ventricular function: long term results
Autoři Peichl Petr, Čihák Robert, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Giornale Italiano di aritmologia e cardiostimulazione ročník: 9, číslo: 4, strany: 49
Titul Celecoxib for the prevention of colorectal adenomatous polyps
Autoři Arber N, Eagle CJ, Špičák Julius, Racz I, Dite P, Hajer J, Zavoral M, Lechuga MJ, Gerletti P, Tang J, Rosenstein RB, Macdonald K, Bhadra P, Fowler R, Wittes J, Zauber AG, Solomon SD, Levin B
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj New England journal of medicine ročník: 355, číslo: 9, strany: 885-895
IF 51.296

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít