CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Živí dárci ledvin v dlouhodobém sledování
Autoři Horčičková Milena, Schück Otto, Vítko Štefan, Teplan Vladimír, Jirka Jiří, Reneltová Ivana, Adamec Miloš, Lánská Věra, Skibová Jelena
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Praktický lékař ročník: 82, číslo: 12, strany: 735-738
Titul Živí dárci ledvin v dlouhodobém sledování
Autoři Horčičková Milena, Schück Otto, Vítko Štefan, Teplan Vladimír, Reneltová Ivana, Adamec Miloš, Lánská Věra
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 8, číslo: suppl. 1, strany: 32
Titul Zkušenosti s operacemi výdutí levé komory v IKEM
Autoři Rohn Vilém, Pirk Jan, Pavel Petr, Skalský Ivo
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 44, číslo: 11, strany: 456-460
Titul Zkušenosti s plastikou mitrální chlopně v IKEM
Autoři Pirk Jan, Pavel Petr, Frídl Petr, Jandová Růžena, Straka František
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 44, číslo: 4, suppl., strany: 92-93, č.abstr.103
Titul Změna osudu nemocných po srdečním infarktu
Autoři Staněk Vladimír, Gebauerová Marie, Frídl Petr, Jandová Ružena, Kettner Jiří, Šochman Jan, Vrbská Jana, Wiendl Martin, Želízko Michael
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změny diety české populace v posledních 10 letech
Autoři SUCHÁNEK Pavel, ŠKODOVÁ Zdenka, CÍFKOVÁ Renata, STÁVEK Petr, POLEDNE Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 5, číslo: suppl.3, strany: 33, č.abstr.60
Titul Změny neurohumorální aktivace po implantaci biventrikulární kardiostimulace
Autoři Kubánek Miloš, Hošková Lenka, Kautzner Josef, Málek Ivan, Riedlbauchová Lucie, Karasová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 44, číslo: 9, strany: K202
Titul Změny rizikových faktorů v populaci a pokles kardiovaskulární mortality
Autoři Cífková Renata, Škodová Zdenka
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of the American College of Cardiology (Praha) ročník: 4, číslo: 1, strany: 78-80
Titul Zobrazovací metody v diagnostice karcinomu pankreatu
Autoři Filipová Helena, Dutka Juraj, Fendrych Pavel, Peregrin Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Bulletin HPB chirurgie ročník: 10, číslo: 1, strany: 11-12
Titul Zpráva o 10.výročním sjezdu České kardiologické společnosti Brno 19.-22. 5. 2002
Autoři Hradec J, Aschermann M, Toman J, Želízko Michal
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 44, číslo: 7-8, strany: K 148-K 151
Titul Zpráva o 12.diabetologických dnech v Trenčíně s mezinárodní účastí
Autoři Bartoš Vladimír
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 5, číslo: 3, strany: 183
Titul Zvratné selhání funkce transplantované ledviny při srdeční nedostatečnosti (SN) u příjemce se zúžením tepny štěpu (SAR)
Autoři Jirka Jiří, Reneltová Ivana, Moučka P, Peregrin Jan, Rossmann P
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 8, číslo: suppl. 1, strany: 43
Titul Zvýšení sP-selektinu a dalších kardiovaskulárních rizikových faktorů: fibrinogenu tkáňového aktivátoru plasminogenu (tPAAg) jeho inhibitoru CPA(-1 Ag) a proteinů akutní fáze po transplantaci ledviny
Autoři Kvasnička J, Viklický Ondřej, Umlaufová A, Kvasnička T, Teplá E, Homolková H, Malíková I, Šauerová R
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Sborník lékařský ročník: 103, číslo: 3, strany: 411-417

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít