CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Alokace ledvin pro transplantace v ČR 1997
Autoři Pokorná Eva, Vítko Štefan, Lásziková Eva
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 4, číslo: 1, strany: 109
Titul Alokace ledvin v České republice v roce 1996
Autoři Pokorná Eva, Lásziková Eva, Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Alokace ledvin v ČR v letech 1996-1999 : Poster
Autoři Lásziková Eva, Pokorná Eva, Chárová Veronika, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 4.konference transplantace orgánů a tkání : Sborník abstrakt
Titul Alternative method for diagnosis of two polymorphisms in the human transforming growth factor-beta 1 by PCR-mediated double site-directed mutagenesis
Autoři Hubáček Jaroslav, Lácha Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Clinica chimica acta ročník: 295, číslo: 1-2, strany: 187-191
Titul Ambulantní antibiotická profylaxe
Autoři Ščigel Vladimír
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Interdental 2000. 8.medzinárodná stomatologická konferencia
Titul Aminoaciduria and proteinuria in chronic renal insufficiency: the effect of ketoacids
Autoři Teplan Vladimír, Schück Otto, Štollová Milena, Růžičková Jana, Mengerová Olga
Typ ABSTRAKT
Zdroj Nutrition ročník: 16, číslo: 11/12, strany: 1131
IF 2.229
Titul Aminopeptidase M - a marker of donor bile ducts injury?
Autoři Marečková Olga, Pokorná Eva, Ryska Miroslav, Vítko Štefan, Teplan Vladimír, Špičák Julius, Lojda Z, Šmídová J, Mareček Z
Typ ABSTRAKT
Zdroj Gut ročník: 47, číslo: suppl.3, strany: A158, č.abstr.P.568
IF 9.002
Titul Aminopeptidáza M - marker poškození žlučových cest dárce?
Autoři Ryska Miroslav, Vítko Štefan, Marečková Olga, Pokorná Eva, Teplan Vladimír, Špičák Julius, Lojda Z, Šmídová J, Mareček Z, Vítko Štefan, Šmíd F
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Amiodaron v léčbě arytmií - nové poznatky
Autoři Bytešník Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul An alternative to cardioplegia
Autoři Pirk Jan, Kellovský Pavel
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Annals of thoracic surgery ročník: 60, číslo: 2, strany: 464-465
Titul An analysis of the relationship between insulin resistance and the activity of steroid C17,20-lyase and 3beta-hydroxysteroiddehydrogenase in ovaries and adrenals in women with polycystic ovary syndrome
Autoři Vrbíková Jana, Hill M, Stárka L, Vondra K, Šulcová J, Šnajderová M, Cibula D, Pobišová Z, Bendlová B
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Experimental and clinical endocrinology & diabetes ročník: 108, číslo: 7, strany: 455-462
Titul An isolated ventricular septal defect as a consequence of penetrating injury to the heart
Autoři Těšínský Ladislav, Pirk Jan, Al-Hiti Hikmet, Málek Ivan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj European journal of cardio-thoracic surgery ročník: 15, číslo: 2, strany: 221-223
Titul Analgosedace při diagnostických a terapeutických výkonech v pediatrii
Autoři Hrdlička J, Fajt M, Hess Ladislav
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česko-slovenská pediatrie ročník: 55, číslo: suppl.1, strany: S18
Titul Analysis of complications after duodenum-sparing pancreatic head resection according to frey in chronic pancreatitis : Poster
Autoři Ryska Miroslav, Froněk Jiří, Bělina František
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Analysis of cord blood alloreactivity
Autoři Slavčev Antonij, Ivašková Eva, Ivanyi Pavol, Stříž Ilja, Cohen S
Typ ABSTRAKT
Zdroj Human immunology ročník: 61, číslo: suppl.1, strany: S44
IF 2.605
Titul Analysis of risk profile, treatment and control of hypertension in a Czech population sample and in a blood pressure clinic
Autoři Cífková Renata, Nilsson J, Škodová Zdenka, Lánská Věra, Adámková Věra, Novozámská Eva, Piťha Jan, Šraierová Dana, Petržílková Zdeňka, Hejl Zdenek, Dušková Andrea, Hauserová Gabriela, Pistulková Helena, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Journal of Hypertension ročník: 18, číslo: suppl.2, strany: S31-S32, č.abstr.P1.65
IF 4.021
Titul Analýza čekací listiny na transplantaci ledviny z hlediska doby čekání
Autoři Pokorná Eva, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 6, číslo: 1, strany: 35
Titul Analýza čekací listiny na transplantaci ledviny z hlediska doby čekání : Poster
Autoři Pokorná Eva, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 4.konference transplantace orgánů a tkání : Sborník abstrakt
Titul Analýza dvou kandidátních genů pro koronární aterosklerózu
Autoři Hanzlová Jana, Hubáček Jaroslav, Kettner Jiří, Piťha Jan, Adámková Věra, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 3, číslo: suppl.3, strany: 15, č.abstr.5
Titul Analýza úmrtí, reinfarktu a mozkových příhod ze studie Prague-1
Autoři Widimský Jiří, Groch L, Želízko Michael, Aschermann M, Bednář F
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 42, číslo: 4, suppl., strany: 76,78
Titul Anatomical interrelation between the phrenic nerve and the internal mammary artery as seen by the surgeon
Autoři Šetina M, Černý Štěpán, Grim M, Pirk Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Journal of cardiovascular surgery ročník: 34, číslo: 6, strany: 499-502
Titul Anatomické indikace a kontraindikace koronární rekonstrukce
Autoři Vinduška Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestézie kardiálně limitovaných nemocných podstupujících nekardiální operaci - pacienti s chlopenní vadou
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestézie kardiálně limitovaných pacientů podstupujících nekardiální výkony
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestézie kardiálně limitovaných pacientů podstupujících nekardiální výkony - pacienti s chlopenní vadou a chlopenními náhradami
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestezie pro výkony na aortě
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestézie pro výkony na aortě. Anestézie pro výkony na karotidách
Autoři Říha K, Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestézie trochu jinak, aneb znáte vůbec všechny zajímavé a nezvyklé možnosti našeho oboru?
Autoři Hess Ladislav, Vodička R
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti
Titul Anestezie u nemocných po transplantaci srdce
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestezie u nemocných po transplantaci srdce
Autoři Březina Aleš
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti
Titul Anestezie u nemocných s ischemickou chorobou srdeční
Autoři Březina Aleš
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Anesteziologie a resuscitační péče. 4. díl
Titul Anestezie u nemocných s postižením chlopní, operovaných pro nekardiální výkon
Autoři Březina Aleš, Kettner Jiří
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Anesteziologie a neodkladná péče ročník: 10, číslo: 3, strany: 101-105
Titul Anestezie u pacientů s hypertenzní chorobou a arytmiemi
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestezie u pacientů s koronárním postižením
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestezie u pacientů s koronárním postižením
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestezie u pacientů s onemocněním srdce
Autoři Březina Aleš
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj 1.anesteziologické dny Vysočiny : sborník přednášek a abstrakt
Titul Anestezie u pacientů s transplantovaným srdcem
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anestezie ve stomatologii
Autoři Ščigel Vladimír
Typ ABSTRAKT
Zdroj Pražské dentální dny 2000. Mezinárodní kongres
Titul Anestézie vysokými dávkami fentanylu v kardiochirurgii. Věnováno k 65. narozeninám prof. MUDr. P. Firta, DrSc
Autoři Březina Aleš, Kakáč Jiří, Kellovský Pavel, Kurtzová B, Škrovina B, Vojtíšková Jitka
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Rozhledy v chirurgii ročník: 71, číslo: 7, strany: 369-372
Titul Anesteziologické možnosti prevence míšního postižení v průběhu rekonstrukce výdutě descendentní aorty
Autoři Březina Aleš, Kellovský Pavel, Brauner I
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anesteziologické postupy při chirurgickém řešení výdutí hrudní aorty
Autoři Březina Aleš
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Anesteziologie a resuscitační péče. 3. díl
Titul Anesteziologické postupy při transplantaci ledvin, pankreatu a jater a časná pooperační péče o tyto pacienty
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Anesteziologický postup při řešení výdutí břišní aorty
Autoři Březina Aleš
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Anesteziologie a resuscitační péče. 3. díl
Titul Anesteziologický postup u pacientů operovaných pro ICHS
Autoři Březina Aleš
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Anesteziologie a resuscitační péče. 3. díl
Titul Anesteziologický postup u pacientů operovaných pro revmatickou chorobu srdeční (RCHS) a ostatní získané chlopenní vady
Autoři Březina Aleš
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Anesteziologie a resuscitační péče. 3. díl
Titul Anesteziologie u kardiovaskulárních výkonů
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Angiografické nálezy u thoracic outlet syndromu a jejich klinický význam
Autoři Březina Aleš, Vaněk I
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Angiografické potvrzení smrti mozku u dárců orgánů v ČR v roce 1998-99
Autoři Lásziková Eva, Pokorná Eva, Chárová Veronika, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj 4.konference transplantace orgánů a tkání : Sborník abstrakt
Titul Angiografické stanovení smrti mozku u dárců orgánů
Autoři Laštovičková Jarmila, Peregrin Jan, Pokorná Eva
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká radiologie ročník: 52, číslo: suppl. 1, strany: 117
Titul Angiografie u chirurgických onemocnění tepen. Poster
Autoři Belán Alfréd, Haco M, Veselá M, Kováč Jozef, Peregrin Jan, Březina Aleš
Typ ABSTRAKT
Zdroj 5. vědecká konference IKEM

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít