CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

CEVKOON

Projekt:

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad (CEVKOON) v Institutu klinické a experimentální medicíny

Hlavní cíl projektu je v souladu se specifickými cíli stanovenými v "Operačním Programu Praha Konkurenceschopnost" (OPPK) modernizovat přístrojové a laboratorní vybavení pro výzkum v rámci Pracoviště experimentální medicíny Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a v rámci tohoto pracoviště zřídit "Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad - CEVKOON".

Cílem projektu je investice do vybavení laboratoří tak, aby výzkumný tým mohl v realizační fázi projektu zahájit práci na výzkumných hypotézách z oblasti onemocnění krevního oběhu a orgánových náhrad a následně tyto výstupy přenést do praxe. Projekt je pouze jednoetapový a tato 6-ti měsíční etapa bude pokrývat administraci výběrových řízení a realizaci investice do přístrojů. Podpora poskytnutá ze strukturálních fondů je nezbytná k zahájení práce centra CEVKOON. Činnost tohoto centra zásadním způsobem zvýší konkurenceschopnost

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít