CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Faktory podporující vznik CEVKOON v IKEM

Souhrnně lze tedy říci, že faktory podporující vznik CEVKOON v IKEM jsou následující:

 1. IKEM má dlouholetou tradici v oblasti výzkumu, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění i v oblasti úzké spolupráce mezi klinickými a výzkumnými pracovníky.
 2. Transplantcentrum IKEM patří k největším transplantačním centrům Evropy, provádí přibližně 60% transplantací orgánů v ČR, disponuje zavedenými metodami přenosů orgánů na malých i velkých laboratorních zvířatech, a má tak mimořádně příznivé předpoklady garantovat konkurenceschopné propojení experimentálního a klinického výzkumu v oblasti orgánových náhrad v ČR.
 3. Existence základního pracoviště (PEM IKEM), ve kterém bylo vybudováno prostorové zázemí pro vznik CEVKOON, konkrétně:
  • Nově vybudovaný zvěřinec pro geneticky modifikovaná malá laboratorní zvířata (tzv. GMO)
  • Zrekonstruovaný zvěřinec pro velká laboratorní zvířata
  • Nově vybudované a vybavené experimentálně-radioizotopové laboratoře
  • Nově vybudované a vybavené molekulárně-biologické laboratoře a laboratoře tkáňového inženýrství
 4. IKEM má kvalifikovaný personál (jak vysokoškolský, tak i středoškolský) v počtu, který umožňuje okamžitě zahájit činnost CEVKOON
 5. IKEM je mezinárodně uznávanou vědeckou institucí v oblasti kardiovaskulární medicíny a výzkumu v oblasti transplantací orgánů
 6. IKEM aktivně spolupracuje s Fyziologickým ústavem AV ČR, Ústavem Experimentální medicíny AV ČR a 2. lékařskou fakultou UK v projektech "Centrum výzkumu chorob srdce a cév" a "Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad".

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít