CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Harmonogram a etapy

Datum zahájení realizace projektu:1. 1. 2010
Datum ukončení realizace projektu:30. 06. 2010
Doba trvání:6 měsíců

Prioritní osa:3. Inovace a podnikání
Oblast podpory:3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
Registrační číslo projektové žádosti:CZ.2.16/3.1.00/22126
Udržitelnost výsledků projektu:5 let ode dne ukončení realizace projektu
Poskytnutá podpora:74 006 928,23,-

Popis etapy:

Smyslem investiční etapy je před zahájením výzkumné činnosti technicky zajistit potřebné laboratorní vybavení. Podrobná technická specifikace a odůvodnění jejich potřebnosti je uvedena ve studii proveditelnosti. Zadávací řízení na dodavatele laboratorních systémů bude vyhlášeno v souladu se zákonem 137/2006 o veřejných zakázkách a Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele programu OPPK v M1 realizace projektu a uzavřeno dle typu jednotlivého výběrového řízení. Výběrová řízení budou vypsána na dodávku následujících systémů:

 • Systém pro telemetrickou monitoraci krevního tlaku, renálních a metabolických funkcí u bdělých geneticky modifikovaných potkanů a myší
 • Systém pro in vitro studium tubulárních funkcí ledvin u geneticky modifikovaných myší
 • Systém pro in vivo monitoraci srdečních funkcí u geneticky modifikovaných potkanů a myší
 • Systém pro in vitro studium srdečních funkcí u geneticky modifikovaných potkanů a myší
 • Systém pro komplexní in vivo zobrazování srdce a velkých cév v reálném čase u velkých laboratorních zvířat využívající RTG a ultrazvukové metodiky
 • Systém pro neinvazivní a detailní stanovení morfologických a funkčních vlastností periferně probíhajících tepen u velkých laboratorních zvířat
 • Systém pro in vivo celotělové zobrazování značených molekul, buněk, orgánů a tkání malých laboratorních zvířat
 • Systém pro uchovávání orgánů od velkých laboratorních zvířat
 • Systém pro experimentální miniinvazivní chirurgii u velkých laboratorních zvířat

Výstup etapy:

Výstupem této etapy bude realizace výběrových řízení a následný nákup přístrojového vybavení laboratorního pracoviště CEVKOON a nákup požadovaných systémů. Dalším výstupem investiční etapy bude zmodernizování m2 ploch využívaných pro VaV. Díky investiční etapě bude v realizační fázi zahájen experimentální výzkum patologických procesů krevního oběhu a orgánových náhrad. Výstupy etapy budou také formálně správně uzavřená výběrová řízení, provedená v souladu se zákonem 137/2006 a s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele programu OPPK. Pro účely monitorování budou MHMP předloženy smlouvy uzavřené s jednotlivými dodavateli. Závěrem této etapy bude také předložena Etapová a zároveň závěrečná zpráva o projektu, protože se jedná o jedinou etapu projektu.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít