CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Popis projektu

Hlavní cíle CEVKOON:

Hlavním cílem CEVKOON je vybudovat pracoviště, které se bude věnovat experimentálnímu výzkumu patologických procesů krevního oběhu při využití nejnovějších poznatků a technologií z genomiky, proteomiky, fyziologie a imunologie. Zvláštní pozornost bude věnována vztahu mezi "genem", "strukturou" a "funkcí". Výsledky výzkumu CEVKOON ve spolupráci s klinickými spolupracovníky by měly být v blízké budoucnosti využity pro prevenci a léčbu chorob krevního oběhu v naší populaci a pro zlepšování dostupnosti a výsledků transplantací orgánů.

Výchozí situace a zdůvodnění projektu CEVKOON v IKEM:

Choroby srdce a krevního oběhu představují nejzávažnější onemocnění v České republice (ČR). V zemi, kde na onemocnění krevního oběhu umírá více než polovina obyvatelstva, je existence experimentální výzkumné základny naprostou nutností. Stejně závažná byť naštěstí vzácnější jsou i konečná stádia chorob plic, jater, ledvin a střeva, která jsou úspěšně léčitelná pouze orgánovou transplantací. U náhlého selhání funkce jater, často u mladých nemocných, navíc zatím neexistuje žádná možnost dočasné náhrady funkce tohoto orgánu.

Bohužel v ČR doposud není výzkumná základna, která by se komplexně zabývala problematikou experimentálního výzkumu onemocnění krevního oběhu a orgánových náhrad výše zmíněných onemocnění. V současné době na jedné straně pracuje v ČR několik špičkových molekulárně-biologických laboratoří, které v oblasti kardiovaskulárního výzkumu a regenerační medicíny využívají technologie „genomiky a proteomiky“; na druhé straně existují špičková pracoviště využívající „fyziologické“ či „morfologické“ metody výzkumu. Problém spočívá v malé propojenosti a vzájemné spolupráci těchto pracovišť a následně omezené aplikovatelnosti takto získaných poznatků pro klinické využití, což omezuje i naši konkurenceschopnost v této oblasti na mezinárodní úrovni. Z posledních poznatků jasně vyplývá, že patologická porucha v jedné oblasti krevního oběhu zcela nepochybně negativně ovlivňuje funkci a sekundárně i strukturu jiné oblasti. Velmi dobrým příkladem je vztah mezi "srdcem – ledvinami – mozkem – játry" v oblasti velkého oběhu za podmínek srdečního selhání. Již v současnosti je to závažný problém, který vzhledem ke stárnutí lidské populace bude dále narůstat.

V současné době neexistuje pracoviště, které by v oblasti experimentálního a následného klinického výzkumu kardiovaskulárních chorob či náhrady funkce orgánů spojovalo všechny výše uvedené přístupy. Z těchto důvodů IKEM, jako špičkové pracoviště zabývající se výzkumem a léčbou v oblasti kardiovaskulárních chorob a orgánových transplantací, zahájil přípravu na vybudování takového typu pracoviště sloučením všech svých výzkumných laboratoří (existujících v IKEM přibližně 50 let) do „Pracoviště experimentální medicíny“ (dále PEM). Toto pracoviště má za úkol uplatňovat integrovaný genomický, fyziologický a imunologický přístup k výzkumu a vývoji v oblasti experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a oblasti orgánových náhrad. IKEM je také od roku 1999 společně s Fyziologickým ústavem AV ČR a 2. lékařskou fakultou UK aktivně zapojen do projektu nazvaného „Centrum výzkumu chorob srdce a cév“. Navíc byla v tomto roce dokončena významná investice do infrastruktury PEM v oblasti zázemí chovu geneticky modifikovaných zvířat.© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít