CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů – informace pro pacienty

Vážení pacienti,
na základě Vašich dotazů v rámci slovních vyjádření v dotazníku  spokojenosti ambulantních pacientů bychom Vás rádi informovali nejen o účelu tohoto dotazníkového šetření, ale také Vám zodpověděli Vaše opakované dotazy:

  • Hodnocení spokojenosti pacientů je zákonnou povinností poskytovatele zdravotních služeb vyplívající z minimálních požadavků pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Více informací naleznete např. ve Vyhlášce č. 102/2012 Sb. či Věstníku MZČR č. 13/2021 Sb. v platných zněních.
  • Dotazník je cenným zdrojem zpětné vazby. Abychom mohli něco změnit, musíme nejprve vědět, že současný stav není vyhovující.
  •  Pomocí takového nástroje, kterým je právě průzkum spokojenosti, se pravidelně snažíme analyzovat Vaše podněty a s pomocí odpovědných pracovníků případně implementovat vybrané změny. Dotazník dostane každý pacient, který vyjádřil (při ambulantní návštěvě IKEM) souhlas s elektronickou komunikací – tento souhlas mj. slouží k zasílání e-receptů, upomínek ambulantních kontrola a vyšetření atd.  V současné době je v řešení jak tyto souhlasy od sebe oddělit při současném využití moderní elektronické platformy. 
  • Po odeslání dotazníku za konkrétní pracoviště vzniká za dané pracoviště „ochranná lhůta“ 90 dnů, během které pacient dotazník neobdrží, i kdyby dané pracoviště opět navštívil. Pokud však navštíví jiné pracoviště IKEM, dotazník obdrží, protože chceme dát našim pacientům možnost vyjádřit ke každému pracovišti zvlášť – tato varianta umožňuje mnohem přesnější hodnocení jednotlivých pracovišť.
  • Opakovaně nás pacienti v rámci slovního vyjádření žádají, abychom jim zodpověděli jejich otázky. Rádi bychom upozornili, že na  slovní vyjádření pacientovi nelze odpovědět.  Data v dotazníku jsou anonymizovaná a pracovník, který výstupy z dotazníků zpracovává, neví, kdo dotaz položil.
  • Veškeré podněty ke zlepšení či úpravě pravidelně Oddělení kvality zasílá kompetentním pracovníkům IKEM.

Některé z Vašich častých dotazů:

„Dotazník  jsem vyplnil již před půl rokem, nevím, proč mi přišel nyní znovu.“
Jak jsme již vysvětlovali výše, dotazník je za dané pracoviště odeslán po každé ambulantní návštěvě, která proběhla déle jak za 90 dnů od návštěvy přechozí. Smyslem této možnosti vyplnit dotazník opakovaně v průběhu času je dát pacientovi možnost zhodnotit provedené změny a úpravy a ověřit si tak, že došlo ke zlepšení.

„Váš  dotazník jsem vyplnil. Příště mi ho už prosím neposílejte.“
V současné době, bohužel, nemůžeme tomuto požadavku vyhovět – pracujeme s anonymními daty, a tudíž nevíme, kdo tento požadavek vznesl. Jak jsme již uvedli výše, v současné době pracujeme na možnosti, aby si pacient mohl zachovat „výhody“ plynoucí z elektronické komunikace s IKEM (např. e-recepty), ale zároveň aby mu nebyl dotazník zasílán, pakliže si to nepřeje. Nechcete-li dotazník vyplnit, samozřejmě se nic nestane, pokud tak neučiníte. Účast na průzkumu je zcela dobrovolná.

„Špatné  označení pro neurologii. Celkově chybí více informačních a navádějících  cedulí.“
Problematika orientačního značení vč. pracovišť nejčastěji jmenovaných jako obtížně dosažitelných v rámci orientačního značení (neurologická ambulance, imunologická ambulance, urologická ambulance,…) byla již konzultována s Oddělením technického zabezpečení a správy budov se žádostí o rozšíření stávajícího značení tak, aby splňovalo požadavky našich pacientů.

„K poledni  je již nabídka velmi omezená ve srovnání s ránem, tedy právě v době, kdy by si  ambulantní pacienti rádi koupili něco "k obědu“. V bufetu téměř žádné  bezlepkové potraviny.“
Podněty týkající se sortimentu a služeb bufetu a kavárny IKEM jsou pravidelně zasílány vedoucí Oddělení stravování IKEM a na vědomí také vedoucí Oddělení nutričních terapeutů IKEM.

„Uvítal  bych větší kapacitu pojízdných křesel přímo na příjmu. Současná kapacita nutí  doprovod pacienta, aby jej opustil a křeslo pro něj si vypůjčil na příslušném  odborném oddělení.“
Podněty tohoto typu jsou pravidelně předávány odpovědným pracovníkům jednotlivých klinických úseků.

Pokud by Vás zajímaly výsledky hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů za rok 2021, pak je naleznete zde.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít