CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů – informace pro pacienty

Vážení pacienti,

na základě Vašich dotazů v rámci slovních vyjádření v dotazníku  spokojenosti ambulantních pacientů bychom Vás rádi informovali nejen o účelu tohoto dotazníkového šetření, ale také Vám zodpověděli Vaše opakované dotazy:

 • Hodnocení spokojenosti pacientů je zákonnou povinností poskytovatele zdravotních služeb vyplývající z minimálních požadavků pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Více informací naleznete např. ve Vyhlášce č. 102/2012 Sb. či Věstníku MZČR č. 13/2021 Sb. v platných zněních.
 • Dotazník je cenným  zdrojem zpětné vazby. Abychom mohli něco změnit, musíme nejprve vědět, že současný stav není vyhovující.
 • Pomocí nástroje, kterým je právě průzkum spokojenosti, se pravidelně snažíme analyzovat Vaše podněty a s pomocí  odpovědných pracovníků případně implementovat vybrané změny.
 • Dotazník obdrží každý pacient, který vyjádřil (např. při ambulantní návštěvě IKEM) souhlas  s elektronickou komunikací – tento souhlas mj. slouží k zasílání e-receptů, upomínek ambulantních kontrol a vyšetření atd. 
 • Po vyplnění a odeslání dotazníku za konkrétní ambulantní návštěvu vzniká za dané pracoviště lhůta 6 měsíců, během které pacient dotazník neobdrží, i kdyby dané pracoviště opět navštívil. Pokud však navštíví jiné pracoviště IKEM, dotazník obdrží, protože chceme dát našim pacientům možnost vyjádřit se ke každému pracovišti zvlášť – tato varianta umožňuje mnohem přesnější hodnocení jednotlivých pracovišť a cílenou implementaci případných změn.
 • Pokud  pacient nevyplní dotazník do 14 dnů od jeho obdržení (v den ambulantní návštěvy), bereme to tak, že o možnost vyjádřit se nestojí, a po dobu 6 měsíců za dané pracoviště další dotazník neobdrží.
 • Dotazníkové  šetření je zcela dobrovolné. Pokud si nepřejete se tohoto průzkumu zúčastnit,  máte možnost na úvodní stránce dotazníku zaškrtnout „odmítnutí  s dotazníkovým šetřením“, čímž budete natrvalo z průzkumu vyřazeni.
 • Opakovaně nás pacienti v rámci slovního vyjádření žádají, abychom jim zodpověděli jejich otázky či přímo reagovali na jejich podnět. Rádi bychom upozornili, že na  slovní vyjádření pacientovi nelze odpovědět.  Data v dotazníku jsou anonymizovaná a pracovník, který výstupy z dotazníků  zpracovává, neví, kdo dotaz položil.
 • Oddělení kvality veškeré podněty ke zlepšení či úpravě pravidelně zasílá vedení a kompetentním pracovníkům IKEM.

Časté dotazy:

 • „Dotazník  jsem vyplnil již před půl rokem, nevím, proč mi přišel nyní znovu.“

Jak jsme již vysvětlovali výše, dotazník je za dané pracoviště odeslán po každé ambulantní návštěvě, která proběhla déle jak za 6 měsíců od návštěvy předchozí. Smyslem této možnosti vyplnit dotazník opakovaně v průběhu času je dát pacientovi možnost zhodnotit provedené změny a úpravy a ověřit si tak, že došlo ke zlepšení.

 • „Dnes už jsem dotazník vyplňovala. Proč jsem ho obdržel 2x?“

Pokud jste obdrželi více e-mailů/sms s odkazem na dotazník, patrně jste navštívili více našich pracovišť v rámci jedné návštěvy v IKEM. Každý z dotazníků je totiž navázán na konkrétní pracoviště (toto je uvedeno i v informačním e-mailu/sms) a jedná se o prostředek, kterým dát našim pacientům možnost vyjádřit se ke každému pracovišti zvlášť, a tím efektivně zacílit na konkrétní oblasti pro zlepšení.

 • „Pan doktor XXXX mi nenapsal lék Furolin 30 tablet, který mám  užívat. Můžete ho poprosit, aby mně SMS poslal recept. Moc děkuji pí. YYYY“

Podnětům a dotazům tohoto typu, bohužel, nejsme schopni vyhovět. Pracovník, jenž dotazníky vyhodnocuje, pracuje s anonymizovanými daty. Neví tedy, kdo požadavek-podnět-dotaz položil. Dalším důvodem, který tuto „službu“ znemožňuje, je, že pracovník Oddělení kvality měsíčně musí, kromě svých dalších povinností, zhodnotit (přečíst, stanovit charakter a závažnost podnětů) a případně reagovat na více než 1500 jednotlivých slovních odpovědí pacientů. V rámci konkrétních požadavků a dotazů proto doporučujeme, abyste se obrátili přímo na příslušné pracoviště/ambulanci. Kontakty naleznete na webových stránkách IKEM a také přímo ve Vaší ambulantní zprávě.

 • „Špatné  označení pro neurologii. Celkově chybí více informačních a navádějících  cedulí.“

V současné době, i v souvislosti s výstavbou nových pavilonů G1, G2, pracujeme na úpravě a rozšíření orientačního značení v areálu IKEM. Prosíme vás o trpělivost.

 • „Velmi  chybí parkování pro imobilní ZTP na invalidním vozíku.“

Bohužel, v současné době, vzhledem k probíhající výstavbě pavilonů G1, G2 jsou parkovací kapacity IKEM velmi omezené. Doprovodům našich hůře mobilních pacientů alespoň umožňujeme vjezd do areálu na nezbytně nutnou dobu, aby bylo možné pacienta vysadit přímo u vchodu do IKEM v 1. nadzemním podlaží (u Ambulance akutního příjmu Kliniky kardiologie).

 • „Kolem  poledne je v bufetu nabídka velmi omezená ve srovnání s ránem, tedy právě v  době, kdy by si ambulantní pacienti rádi koupili něco "k obědu“. V bufetu  navíc nejsou téměř žádné bezlepkové potraviny.“

Podněty týkající se sortimentu a služeb bufetu a kavárny IKEM jsou pravidelně zasílány vedoucí Oddělení stravování IKEM.

                                                                                              Aktualizováno: únor 2023

Pokud by Vás zajímaly výsledky hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů za rok 2021, pak je naleznete zde.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít