CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení kvality

Ing. Yvona Durinová

manažer kvality, vedoucí Oddělení kvality

Tel.: 603 952 585
E-mail: yvona.durinova@ikem.cz

Bc. Michal Záhorec

všeobecná sestra - koordinátor

Tel.: 737 205 725
E-mail: michal.zahorec@ikem.cz

  • zabývá se kvalitou poskytované zdravotní péče a poskytováním bezpečné péče o pacienta
  • podílí se na tvorbě organizačních směrnic a standardů IKEM
  • sleduje spokojenost pacientů
  • plánuje a realizuje vnitřní audity, stanovuje harmonogram auditů a jejich podrobné programy
  • sleduje a analyzuje výskyt nežádoucích událostí, stanovuje rizika a přijímá nápravná opatření směřující ke zvýšení kvality a bezpečí
  • spolupracuje s pracovišti zaměřenými na programy kvality MZČR a dalšími profesními organizacemi ve zdravotnictví
  • Oddělení kvality řídí manažer kvality IKEM, který je přímo podřízen náměstkovi pro ošetřovatelskou péči a kvalitu – hlavní sestře

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít