CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Resuscitační oddělení KARIP

MUDr. Petr Píza, MHA

zástupce přednostky KARIP, vedoucí lékař Resuscitačního oddělení

Tel.: 236 053 370, 236 052 193, 236 053 335
E-mail: petr.piza@ikem.cz

Kateřina Doležalová, DiS.

staniční sestra

Tel.: 23 605 3311
E-mail: katerina.dolezalova@ikem.cz

Resuscitační oddělení KARIP

Na 12lůžkovém oddělení je poskytována komplexní resuscitační péče a intenzivní pooperační péče pro pacienty Transplantcentra a Centra diabetologie. Na lůžka kliniky jsou v případě volné lůžkové kapacity (a po dohodě s vedoucím lékařem) přijímáni i pacienti z jiných zařízení. Převážnou část pacientů resuscitačního oddělení tvoří pacienti s transplantovaným orgánem, buď bezprostředně po transplantaci nebo v dalším potransplantačním období.

Klinika se specializuje na terapii pacientů s akutním selháním jater a komplikované pacienty s pokročilou jaterní cirhózou.

Lůžka jsou plně vybavena pro poskytování moderní resuscitační péče, včetně všech typů eliminačních technik a přístrojové podpory jater.

Na zákrokovém sále oddělení jsou zaváděny centrální venózní katetry a epidurální katetry pacientům jiných pracovišť IKEM, sál je rovněž využíván při akutních příjmech pacientů z terénu.


Speciální programy

  • Transplantace jater u dětí

    Klinika poskytuje jako jediné pracoviště v České republice perioperační péči pro pediatrické pacienty, podstupující transplantaci jater, včetně těch nejnižších věkových kategorií.
  • KARIP se podílí na nově zaváděných programech na klinikách Transplantcentra. Jedná se zejména o diagnostické i terapeutické metody v endoskopii (POEM, RFA jícnu, Endobarrier) a náročné chirurgické výkony (splity jater, transplantace střeva a multiviscerální transplantace). V roce 2014 byl v IKEM zahájen program transplantace tenkého střeva.


Dárci orgánů, multiorgánový odběr

Klinika poskytuje specializovanou intenzivní péči dárcům orgánů včetně anesteziologické péče v průběhu multiorgánového odběru. V současnosti se upřednostňuje provedení odběru v IKEM na úkor vzdálených odběrů. Dárci jsou na KARIP transportováni k potvrzení smrti mozku, provedení specializovaných vyšetření (ECHO, koronarografie, biopsie) nebo výkonů na lůžkovém oddělení (odběr uzliny, bronchoskopie) a následnému odběru orgánů včetně složitějších zákroků (split jater, redukce jater, odběr pro multiviscerální transplantaci).


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít