CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Co u nás léčíme

Na resuscitační oddělení jsou přijímáni pacienti se selháním nebo hrozícím selháním životních funkcí. Pro tyto účely je oddělení personálně i technicky vybaveno.

Přístrojová a léková podpora selhávajících orgánů

  • podpora oběhu
  • podpora plic - všechna lůžka jsou vybavena kvalitními ventilátory
  • podpora/náhrada ledvin - vzhledem k zaměření Transplantcentra IKEM je na našem oddělení zcela běžná náhrada funkce ledvin intermitentními i kontinuálními eliminačními metodami
  • podpora jater - od roku 2005 je na klinice užíván přístroj Prometheus pro podpůrnou přístrojovou terapii akutně selhávajících jater
  • intoxikace a poruchy vědomí

Akutní selhání jater

Klinika je personálně i technicky vybavena ke specializované terapii akutního selhání jater. Vzhledem k tomu, že pro většinu pacientů představuje jedinou šanci na přežití urgentně provedená transplantace jater, je třeba včas kontaktovat oddělení KARIP nebo Kliniky hepatogastroentrologie (261363280) ohledně překladu pacienta.

Léčba sepse a šokových stavů

Pooperační péče o pacienty po transplantacích a velkých cévních a břišních výkonech

Všichni pacienti po rozsáhlých břišních a cévních výkonech spolu (s pacienty po transplantacích orgánů) jsou na oddělení hospitalizováni do stabilizace životních funkcí. Poté jsou překládáni na JIP ostatních klinik TC a CD.

Komplexní péče

Díky komplexní péči o pacienty v kritickém stavu, dlouhodobě nepohyblivé, byl na oddělení prakticky eliminován výskyt proleženin (speciální lůžka, intenzivní rehabilitace, polohování).

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít