CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Kontakty


Kontakty na vybrané zaměstnance


P

Mgr. Zuzana Panchártková, DiS.

specialistka mediální komunikace

Tel.: 607 211 107
E-mail: zuzana.panchartkova@ikem.cz

MUDr. Tomáš Pantoflíček, Ph.D.

Lékař

Tel.: 23 605 2233
E-mail: tomas.pantoflicek@ikem.cz

Zobrazit profil
Současná pozice:
Chirurg, Cévní Chirurg, Klinika Transplantační Chirurgie, Institut Klinické a Experimentální Chirurgie (IKEM), Praha, Česká Republika

Předchozí zaměstnání:
10/2012 - 03/2013 Vedoucí lékař (Oberarzt) pro obor cévní chirurgie, chirurgie, Chirurgické oddělení, nemocnice Greiz, Thuringen, Německo
9/2004 - 10/2012 Chirurg, Cévní Chirurg, Chirurgické oddělění, UVN – Ústřední Vojenská nemocnice Střešovice, Praha, Česká Republika
2005 - 2011 Lékař, Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad, II. Lékařská fakulta UK, Praha
2/2004-8/2004 Chirurg, Klinikum Fichtelgebirge, Marktredwitz, Německo
1998 - 2004 Chirurg, Klinika Transplantační Chirurgie, Institut Klinické a Experimentální Chirurgie (IKEM), Praha, Česká Republika

Vzdělání:
9/2011 Získání titulu Ph.D.
6/2009 Atestace z Cévní chirurgie
12/2005 Atestace z Chirurgie
2004 Licence z Chirurgie
2003 - 2011 Lékařská fakulta Hradec Králové – dálkové postgraduální studium Ph.D.
11/2000 Atestace z Chirurgie I.stupně
1997 studijní pobyt, Hopital Paul-Brousse, Centre Hépato- Biliaire, Villejuif, Paris, Francie
1991 - 1997 Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova. Obor všeobecné lékařství, Promoce dne 18/6/1997.

Členství ve společnostech:
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP)
Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP
European Society for Surgical Research
Skrýt profil

MUDr. Martin Papáč, MBA

Hlavní revizní lékař, vedoucí oddělení

Tel.: 23 605 3120
E-mail: martin.papac@ikem.cz

doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči
Vedoucí Dialyzačního a metabolického oddělení

Tel.: 26 136 2164, 2170
E-mail: alena.parikova@ikem.cz

Bc. Alena Pařízková

Manažerka CEM

Tel.: 23 605 5442
E-mail: alena.parizkova@ikem.cz

PhDr. Eva Pávková

Klinický psycholog

Tel.: 23605 5308, 23605 5322
E-mail: eva.pavkova@ikem.cz

Bc. Hana Pavlasová

Vedoucí

Tel.: 23605 5434, 23605 3377, 23605 2708
E-mail: hana.pavlasova@ikem.cz

doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D. FESC

Zástupce přednosty kliniky pro výuku

Tel.: 23 6055202
E-mail: michal.pazdernik@ikem.cz

Zobrazit profil
Po absolvování studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové nastoupil v roce 2009 na Kliniku kardiologie IKEM. Po třech letech práce na lůžkovém oddělení se následně stal kmenovým lékařem Oddělení intenzivní péče. V roce 2016 úspěšně složil atestaci z kardiologie. Své postgraduální studium cílené na diagnostiku a léčbu infekční endokarditidy zakončil v roce 2018, a získal vědecký titul Ph.D. V roce 2022 úspěšně habilitoval na půdě Univerzity Karlovy a byl jmenován docentem v oboru Vnitřní nemoci.
Od roku 2017 je doc. Pazderník držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology (FESC)“. Kromě klinické práce se věnuje výukové a výzkumné činnosti, publikuje v tuzemské i zahraniční odborné literatuře. Byl hlavním investigátorem grantu Ministerstva Zdravotnictví ČR (Studium koronární nemoci srdečního štěpu) či Registru infekční endokarditidy pro Českou republiku.
Od roku 2018 je Zástupcem přednosty Kliniky kardiologie IKEM pro výuku.


Absolvoval odborné stáže v USA (Mayo Clinic a University of Iowa), Velké Británii (University Hospitals of Leicester), Německu (Herzzentrum Leipzig) či Sudánu (Salam Centre for Cardiac Surgery).
V letech 2018-2019 absolvoval Clinical fellowship v Royal Brompton Hospital a Chelsea and Westminster v Londýně (Anestezie a Intenzivní péče).
V letech 2012-2016 byl předsedou Pracovní skupiny mladých kardiologů ČR (Kardio 35 ČKS), v letech 2012-2017 členem boardu Evropských mladých kardiologů
(ESC Cardiologists of Tomorrow nucleus member). Absolvoval odborné stáže v USA (Mayo Clinic a University of Iowa), Velké Británii (University Hospitals of Leicester),
Německu (Herzzentrum Leipzig) či Sudánu (Salam Centre for Cardiac Surgery). V roce 2016 se stal spoluzakladatelem Nadačního fondu České srdce,
jehož cílem je pomoc při diagnostice a léčbě kardiovaskulárních onemocnění, převážně v zemích třetího světa.
Skrýt profil

doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

vedoucí elektrofyziologických sálů

E-mail: petr.peichl@ikem.cz

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

lékařka

Tel.: 23605 3158
E-mail: terezie.pelikanova@ikem.cz

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.

zástupce přednosty Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie

Tel.: 23 605 2668
Fax: 241 723 251
E-mail: jan.peregrin@ikem.cz

MUDr. Ludmila Peterková

lékař PPK

Tel.: 23 605 5310, 23 605 5320, 23 605 5325
E-mail: ludmila.peterkova@ikem.cz

MUDr. Vladimír Petkov

Lékař OKM

Tel.: 23605 5215, 23605 8199
E-mail: vladimir.petkov@ikem.cz

Mgr. Helena Petrová

Klinický psycholog

Tel.: 739 686 616
E-mail: helena.petrova@ikem.cz

MUDr. Marian Pinďák

vedoucí Resuscitačního oddělení

Tel.: 23 605 5160
E-mail: marian.pindak@ikem.cz

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Emeritní přednosta Kardiocentra

Tel.: 23 605 5400
E-mail: jan.pirk@ikem.cz

Zobrazit profil
Datum a místo narození: 20.4.1948 v Praze

Vzdělání a dosažené hodnosti:
FVL UK Praha
1975 – atestace chir.I.;
1981 – atest. chir. II.;
1987 – atestace kardiochirurgie;
1997 – atestace cévní chir.;
1978 – CSc.;
1988 – DrSc.;
1997 – doc.;
2000 – prof. chirurgie.

Odborná příprava a praxe:
1972 – 74 chir. odd. nemocnice Nymburk – sek. lékař
1974 – 90 IKEM, chirurg na Klinice kardiovask. a transpl. chirurgie
1983 – 84 Ochsner Med. Foundation – New Orleans, USA – fellowship – srd. chirugie
1990 – 91 Odense Univ.Hosp.Dánsko – konzultant na odd. chirurgie
1991 – 2017 přednosta Kliniky kardivaskulární chirurgie IKEM
1995 – nyní přednosta Kardiocentra IKEM

Členství v domácích vědeckých orgánech (ve výběru):
Spolek lékařů českých v Praze
Česká společnost pro kardiovask. chirurgii – člen Výboru společnosti
Česká kardiologická společnost

Členství a funkce v mezinárodních organizacích a společnostech:
European Ass. For Cardio-thoracic surg.- člen výboru
The Society of Thoracic Surgeons – USA, International Soc. of Cardio- thorac.surg.,
The New York Academy of Science
Skrýt profil

MUDr. Veronika Pítová

Tel.: 23 605 3282
E-mail: veronika.pitova@ikem.cz

MUDr. Petr Píza, MHA

zástupce přednostky KARIP, vedoucí lékař Resuscitačního oddělení

Tel.: 236 053 370, 236 052 193, 236 053 335
E-mail: petr.piza@ikem.cz

MUDr. Markéta Plášková

lékař PPK

Tel.: 23 605 5310, 23 605 5320, 23 605 5325
E-mail: marketa.plaskova@ikem.cz

MUDr. Martina Pluchová

Sekundární lékař

Tel.: 23 605 3323
E-mail: martina.pluchova@ikem.cz

doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

dárcovský konzultant

Tel.: 23 605 5501
Fax: 23605 3117
E-mail: eva.pokorna@ikem.cz

Zobrazit profil
Doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc. , se transplantační medicíně věnuje intenzivně od počátku profesní kariéry jako nefrolog, od roku 1993 pracuje jako transplantační koordinátorka Transplantcentra IKEM. Je členkou výboru České transplantační společnosti, v letech 2002-2012 byla její předsedkyní. Publikovala řadu prací zabývajících se zemřelými dárci orgánů a marginálními dárci ledvin v časopisech (Transplantation, Transplant International, Am. J. of Transplantation).
Skrýt profil

MUDr. Petr Pokorný

referent smluvních vztahů se ZP

Tel.: 236 055 345
E-mail: petr.pokorny@ikem.cz

MUDr. Jitka Polišenská

vedoucí oddělení

Tel.: 23 605 5163
E-mail: jitka.polisenska@ikem.cz

Eva Poštolková, DiS.

Staniční sestra Resuscitačního oddělení

Tel.: 23 605 5158, 23 605 3050
E-mail: eva.postolkova@ikem.cz

Marcela Prausová

Sekretariát přednosty - objednávání pacientů

Tel.: 23 605 5014, 23 605 5016
Fax: 23 605 2776
E-mail: marcela.prausova@ikem.cz

MUDr. Jiří Procházka

lékař PPK

Tel.: 23 605 5323
E-mail: jiri.prochazka@ikem.cz

Ing. Lenka Procházková

Asistentka EK IKEM a FTNsP

Tel.: 26108 3481
E-mail: ek.ftn_ikem@ftn.cz; eticka.komise@ftn.cz

Bc. Michaela Prokopová

Samostatný odborný referent

Tel.: 23605 4110
Fax: 23605 3168
E-mail: michaela.prokopova@ikem.cz

Milan Prokš

Controling - hospodář

Tel.: 23605 5063
E-mail: milan.proks@ikem.cz

Ing. Veronika Průchová

asistentka - hospodář

Tel.: 23 605 5340
E-mail: veronika.pruchova@ikem.cz

Simona Ptáčková

Asistentka

Tel.: 26 136 5390
E-mail: simona.ptackova@ikem.cz

Mgr. Petra Purová, Ph.D.

manažer kvality, vedoucí Oddělení kvality

Tel.: 23 605 4047
E-mail: petra.purova@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít