CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Kontakty


Kontakty na vybrané zaměstnance


P

MUDr. Tomáš Pantoflíček, Ph.D.

Lékař

Tel.: 23 605 2233
E-mail: tomas.pantoflicek@ikem.cz

Zobrazit profil
Současná pozice:
Chirurg, Cévní Chirurg, Klinika Transplantační Chirurgie, Institut Klinické a Experimentální Chirurgie (IKEM), Praha, Česká Republika

Předchozí zaměstnání:
10/2012 - 03/2013 Vedoucí lékař (Oberarzt) pro obor cévní chirurgie, chirurgie, Chirurgické oddělení, nemocnice Greiz, Thuringen, Německo
9/2004 - 10/2012 Chirurg, Cévní Chirurg, Chirurgické oddělění, UVN – Ústřední Vojenská nemocnice Střešovice, Praha, Česká Republika
2005 - 2011 Lékař, Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad, II. Lékařská fakulta UK, Praha
2/2004-8/2004 Chirurg, Klinikum Fichtelgebirge, Marktredwitz, Německo
1998 - 2004 Chirurg, Klinika Transplantační Chirurgie, Institut Klinické a Experimentální Chirurgie (IKEM), Praha, Česká Republika

Vzdělání:
9/2011 Získání titulu Ph.D.
6/2009 Atestace z Cévní chirurgie
12/2005 Atestace z Chirurgie
2004 Licence z Chirurgie
2003 - 2011 Lékařská fakulta Hradec Králové – dálkové postgraduální studium Ph.D.
11/2000 Atestace z Chirurgie I.stupně
1997 studijní pobyt, Hopital Paul-Brousse, Centre Hépato- Biliaire, Villejuif, Paris, Francie
1991 - 1997 Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova. Obor všeobecné lékařství, Promoce dne 18/6/1997.

Členství ve společnostech:
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP)
Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP
European Society for Surgical Research
Skrýt profil

MUDr. Martin Papáč, MBA

Hlavní revizní lékař, vedoucí oddělení

Tel.: 23 605 3120
E-mail: Martin.Papac@ikem.cz

doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči
Vedoucí Dialyzačního a metabolického oddělení

Tel.: 26 136 2164, 2170
E-mail: alena.parikova@ikem.cz

Bc. Alena Pařízková

Manažerka CEM

Tel.: 23 605 5442
E-mail: alena.parizkova@ikem.cz

PhDr. Eva Pávková

Klinický psycholog

Tel.: 23605 5308, 23605 5322
E-mail: eva.pavkova@ikem.cz

Bc. Hana Pavlasová

Vedoucí

Tel.: 23605 5434, 23605 3377, 23605 2708
E-mail: hana.pavlasova@ikem.cz

MUDr. Petra Pavlíková

Tel.: 23605 2612, 23605 2315
E-mail: petra.pavlikova@ikem.cz

Mgr. Petra Pavlová, Ph.D.

Interní auditor

Tel.: 23 605 4047
E-mail: petra.pavlova@ikem.cz

MUDr. Michal Pazderník, Ph.D. FESC

Zástupce přednosty kliniky pro výuku

Tel.: 23 6055202
E-mail: michal.pazdernik@ikem.cz

Zobrazit profil
Po absolvování studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové nastoupil v roce 2009 na Kliniku kardiologie IKEM,
Po třech letech práce na lůžkovém oddělení se následně stal kmenovým lékařem Oddělení intenzivní péče. V roce 2016 úspěšně složil
atestaci z kardiologie. Své postgraduální studium cílené na diagnostiku a léčbu infekční endokarditidy zakončil v roce 2018,
a získal vědecký titul Ph.D. Od roku 2017 je dr. Pazderník držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology (FESC)“.
Kromě klinické práce se věnuje výukové a výzkumné činnosti, publikuje v tuzemské i zahraniční odborné literatuře. Je hlavním investigátorem
grantu Ministerstva Zdravotnictví ČR (Studium koronární nemoci srdečního štěpu) či Registru infekční endokarditidy pro Českou republiku.
Od roku 2018 je Zástupcem přednosty Kliniky kardiologie IKEM pro výuku.


V letech 2012-2016 byl předsedou Pracovní skupiny mladých kardiologů ČR (Kardio 35 ČKS), v letech 2012-2017 členem boardu Evropských mladých kardiologů
(ESC Cardiologists of Tomorrow nucleus member). Absolvoval odborné stáže v USA (Mayo Clinic a University of Iowa), Velké Británii (University Hospitals of Leicester),
Německu (Herzzentrum Leipzig) či Sudánu (Salam Centre for Cardiac Surgery). V roce 2016 se stal spoluzakladatelem Nadačního fondu České srdce,
jehož cílem je pomoc při diagnostice a léčbě kardiovaskulárních onemocnění, převážně v zemích třetího světa.
Skrýt profil

doc. RNDr. Miroslav Pecka, CSc.

Analytik

Tel.: 23 605 2831

doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

Vedoucí programu katetrizačních ablací

E-mail: petr.peichl@ikem.cz

Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.

Přednosta

Tel.: 23 605 4144, 23 605 4145
Fax: 241 723 251
E-mail: jan.peregrin@ikem.cz

MUDr. Ludmila Peterková

lékař PPK

Tel.: 23 605 5310, 23 605 5320, 23 605 5325
E-mail: ludmila.peterkova@ikem.cz

MUDr. Vladimír Petkov

Lékař OKM

Tel.: 23605 5215, 23605 8199
E-mail: vladimir.petkov@ikem.cz

Mgr. Michaela Petráková

samostatný odborný referent

Tel.: 23 605 4047; 23 605 2747
E-mail: michaela.petrakova@ikem.cz

Mgr. Helena Petrová

Klinický psycholog

Tel.: 739 686 616
E-mail: helena.petrova@ikem.cz

Pavla Petříková Holasová

Farmaceutický asistent

Tel.: 23605 3386
E-mail: pavla.petrikova.holasova@ikem.cz

MUDr. Klára Picková

lékař Kliniky diabetologie

E-mail: klara.pickova@ikem.cz

MUDr. Marian Pinďák

vedoucí Resuscitačního oddělení

Tel.: 23 605 5160
E-mail: marian.pindak@ikem.cz

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Přednosta kardiocentra

Tel.: 23 605 5400
E-mail: jan.pirk@ikem.cz

Zobrazit profil
Datum a místo narození: 20.4.1948 v Praze

Vzdělání a dosažené hodnosti:
FVL UK Praha
1975 – atestace chir.I.;
1981 – atest. chir. II.;
1987 – atestace kardiochirurgie;
1997 – atestace cévní chir.;
1978 – CSc.;
1988 – DrSc.;
1997 – doc.;
2000 – prof. chirurgie.

Odborná příprava a praxe:
1972 – 74 chir. odd. nemocnice Nymburk – sek. lékař
1974 – 90 IKEM, chirurg na Klinice kardiovask. a transpl. chirurgie
1983 – 84 Ochsner Med. Foundation – New Orleans, USA – fellowship – srd. chirugie
1990 – 91 Odense Univ.Hosp.Dánsko – konzultant na odd. chirurgie
1991 – 2017 přednosta Kliniky kardivaskulární chirurgie IKEM
1995 – nyní přednosta Kardiocentra IKEM

Členství v domácích vědeckých orgánech (ve výběru):
Spolek lékařů českých v Praze
Česká společnost pro kardiovask. chirurgii – člen Výboru společnosti
Česká kardiologická společnost

Členství a funkce v mezinárodních organizacích a společnostech:
European Ass. For Cardio-thoracic surg.- člen výboru
The Society of Thoracic Surgeons – USA, International Soc. of Cardio- thorac.surg.,
The New York Academy of Science
Skrýt profil

MUDr. Petr Píza

Zástupce přednosty; vedoucí lékař Resuscitačního oddělení

Tel.: 23 605 3370, 23 605 2193, 23 605 3335
E-mail: petr.piza@ikem.cz

MUDr. Markéta Plášková

lékař PPK

Tel.: 23 605 5310, 23 605 5320, 23 605 5325
E-mail: marketa.plaskova@ikem.cz

MUDr. Martina Pluchová

Sekundární lékař

Tel.: 23 605 3323
E-mail: martina.pluchova@ikem.cz

Radek Pohl, DiS.

vedoucí Oddělení bezpečnosti práce a krizového managementu

Tel.: 23 605 5402
E-mail: radek.pohl@ikem.cz

doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

Vedoucí lékařka oddělení

Tel.: 23 605 4114. Nepřetržitá služba (24 hodin denně) 602 202 809.
Fax: 23605 3117
E-mail: eva.pokorna@ikem.cz

Zobrazit profil
Doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc. , se transplantační medicíně věnuje intenzivně od počátku profesní kariéry jako nefrolog, od roku 1993 pracuje jako transplantační koordinátorka Transplantcentra IKEM. Je členkou výboru České transplantační společnosti, v letech 2002-2012 byla její předsedkyní. Publikovala řadu prací zabývajících se zemřelými dárci orgánů a marginálními dárci ledvin v časopisech (Transplantation, Transplant International, Am. J. of Transplantation).
Skrýt profil

MUDr. Petr Pokorný

Zástupce vedoucího

Tel.: 23605 5345
E-mail: petr.pokorny@ikem.cz

Bc. Věra Polášková

Koordinátor

Tel.: 23605 4115
E-mail: vera.dankova@ikem.cz

Marcela Prausová

Sekretariát přednosty

Tel.: 23 605 5014, 23 605 5016
Fax: 23 605 2776
E-mail: marcela.prausova@ikem.cz

MUDr. Jiří Procházka

lékař PPK

Tel.: 23 605 5323
E-mail: jiri.prochazka@ikem.cz

Ing. Lenka Procházková

Asistentka EK IKEM a FTNsP

Tel.: 26108 3481
E-mail: ek.ftn_ikem@ftn.cz; eticka.komise@ftn.cz

Bc. Michaela Prokopová

Samostatný odborný referent

Tel.: 23605 4110
Fax: 23605 3168
E-mail: michaela.prokopova@ikem.cz

PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D.

Farmaceut, zástupce vedoucího

Tel.: 261 365 274
E-mail: iva.prokopova@ikem.cz

Milan Prokš

Controling - hospodář

Tel.: 23605 5063
E-mail: milan.proks@ikem.cz

Ing. Veronika Průchová

asistentka náměstka pro ekonomiku a provoz

Tel.: 23 605 5150
E-mail: veronika.pruchova@ikem.cz

Simona Ptáčková

Asistentka

Tel.: 26 136 5390
E-mail: simona.ptackova@ikem.cz

Mgr. Libuše Puchingerová

náměstek ředitele pro ekonomiku a provoz

Tel.: 23605 5150
Fax: 23605 2409
E-mail: libuse.puchingerova@ikem.cz

Mgr. Jana Pultarová

Manažer kvality IKEM

Tel.: 23 605 4123
E-mail: jana.pultarova@ikem.cz

Jitka Purrová

Tel.: 23605 2605
E-mail: jitka.purrova@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2020. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
PACS
Zlatokop
Personalistika
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím