CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Kontakty


Kontakty na vybrané zaměstnance


Z

Bc. Michal Záhorec

všeobecná sestra - koordinátor

Tel.: 737 205 725
E-mail: michal.zahorec@ikem.cz

MUDr. Martina Zahradnická, Ph.D.

lékař Kliniky diabetologie

E-mail: martina.zahradnicka@ikem.cz

Bc. Renata Zámečníková

Koordinátor

Tel.: 602162489
Fax: 236052822
E-mail: renata.zamecnikova@ikem.cz

MUDr. Ing. Adéla Zárubová

Lékař OKB

Tel.: 23 605 5224
E-mail: adela.zarubova@ikem.cz

MUDr. Ing. Adéla Zárubová

Tel.: 23605 5224
E-mail: adela.zarubova@ikem.cz

MUDr. Ing. Adéla Zárubová

lékař OKB

Tel.: 236 055 224
E-mail: adela.zarubova@ikem.cz

Ing. Jitka Zavřelová

Vedoucí Grantového oddělení

Tel.: 26 136 5334
E-mail: jitka.zavrelova@ikem.cz

Ing. Vlasta Zelenková

studie

Tel.: 23 605 5315
E-mail: vlasta.zelenkova@ikem.cz

Mgr. Gabriela Zieglerová

Asistentka přednosty Centra diabetologie IKEM

Tel.: 236054107
E-mail: gabriela.zieglerova@ikem.cz

Dagmar Zíka

vedoucí Odboru služeb a stravování

Tel.: 236 055 061
E-mail: dagmar.zika@ikem.cz

Kateřina Zmrhalová

Asistentka

Tel.: 23605 5005
E-mail: 23605 3368

Karolína Zvolánková

Koordinátorka

Tel.: 23 605 5504
E-mail: karolina.zvolankova@ikem.cz

Zobrazit profil
Karolína Zvolánková pracovala od roku 2006 na oddělení ARO, 4 roky na oddělení pro dospělé, další 4 roky se věnovala dětské intenzivní a resuscitační péči, z toho 2 roky strávila v Saudské Arábii. Na pozici koordinátorky do IKEM nastoupila v roce 2015.
Skrýt profil

Ž

Mgr. Jana Ždychová, Ph.D.

Analytik OKI

Tel.: 23605 5147
E-mail: jana.zdychova@ikem.cz

MUDr. Michael Želízko, CSc.

Vedoucí lékař Oddělení intervenční kardiologie

Tel.: 236 055 128, 236 055 113
E-mail: michael.zelizko@ikem.cz

Zobrazit profil
Dr. Želízko je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1985 promoval s Cenou rektora Univerzity Karlovy. Během studia a krátce poté pracoval v neurofyziologické laboratoři 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (farmakologické ovlivnění epilepsie).

V roce 1987 byl na základě konkurzu přijat na tehdejší II. interní výzkumnou základnu IKEM. V roce 1989 složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1993 pak specializační atestaci z kardiologie. Od počátku se věnoval invazivní diagnostice, srdečním katetrizacím a intervenční kardiologii. Od roku 1992 je vedoucím lékařem oddělení Intervenční kardiologie na Klinice kardiologie IKEM. V roce 1998 získal funkční licence a v roce 2001 licence školitele pro invazivní diagnostickou i intervenční kardiologii. V roce 2001 mu byl na základě úspěšné obhajoby kandidátské dizertační práce na téma “Primární PTCA v akutní fázi infarktu myokardu s elevací ST segmentu“ udělen vědecký titul Kandidát lékařských věd (CSc./PhD.). Odbornou praxi získal i v rámci krátkodobých stáží v USA (Mayo Clinic v Rochesteru, University of Alabama v Birminghamu, Cleveland Clinic a Boston University).

Dr. Želízko byl členem a posléze i předsedou a místopředsedou Pracovní skupiny Intervenční kardiologie a členem výboru České kardiologické společnosti. V letech 1995 – 2010 jsem byl hlavním organizátorem 12 Workshopů intervenční kardiologie s mezinárodní účastí a živými přenosy. Zároveň působí jako náměstek ředitele IKEM pro léčebně preventivní péči.

Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem jsou nové metody intervenční kardiologie, o čemž svědčí řada prvenství v oboru v rámci České republiky (1992 program primární PCI u akutního infarktu myokardu, 1993 první implantace koronárního stentu, 2008 první perkutánní implantace aortální chlopně).
Skrýt profil

MUDr. Daniela Židová

Tel.: 23 605 5173

MUDr. Jiří Žižka

lékař PPK

Tel.: 23 605 5321
E-mail: jiri.zizka@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít