CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Kontakty


Kontakty na vybrané zaměstnance


K

Mgr. Kateřina Kábrtová

Analytik OIG

Tel.: 23605 5279
E-mail: katerina.kabrtova@ikem.cz

Monika Kačerová

Samostatný odborný referent

Tel.: 23605 4343
E-mail: monika.kacerova@ikem.cz

Jana Kadlecová

Staniční sestra Jednotky intenzivní péče

Tel.: 261 36 3200, 3222
E-mail: jana.kadlecova@ikem.cz

PharmDr. Romana Kadlecová

Farmaceut, zástupce vedoucího oddělení

Tel.: 731 648 041, 261 363 387
E-mail: romana.kadlecova@ikem.cz

Radka Kafková

Klinický koordinátor: Program transplantace jater

Tel.: 23 605 2619, 23 605 5467
Fax: 23 605 2819
E-mail: radka.kafkova@ikem.cz

Radka Kafková

Klinický koordinátor: Program transplantace jater

Tel.: 23 605 2619
E-mail: radka.kafkova@ikem.cz

Bc. Marie Kalfasová

všeobecná sestra - ambulance parenterální a enterální výživy KDPV

Tel.: 722 951 760 (pracovní dny 7-15.00)
E-mail: marie.kalfasova@ikem.cz

MUDr. David Kamenář

Vedoucí Lůžkového oddělení KH, Vedoucí Jednotky intenzivní péče KH

Tel.: 23 605 2612, 23 605 3295
E-mail: david.kamenar@ikem.cz

Miroslav Kapoun

Úsekový laborant

Tel.: 23605 5216
E-mail: miroslav.kapoun@ikem.cz

Alena Karbanová

sestra PPK

Tel.: 23 605 5309
E-mail: alena.karbanova@ikem.cz

Ilona Karlová

Tel.: 606 264 272
E-mail: ilona.karlova@ikem.cz

Ilona Karlová

Tel.: 606 264 272
E-mail: ilona.karlova@ikem.cz

Eva Kašíková

Asistentka - hospodář

Tel.: 23 605 5141
E-mail: eva.kasikova@ikem.cz

Olga Kaucká

Staniční sestra nefrologické ambulance

Tel.: 23 605 2313
E-mail: olga.kaucka@ikem.cz

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC

Přednosta kardiocentra, Přednosta Kliniky kardiologie

Tel.: 23 605 5006
E-mail: josef.kautzner@ikem.cz

Zobrazit profil
Prof. Kautzner je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1983). Po získání odborné kvalifikace ve vnitřním lékařství a v kardiologii na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 2,5 letech strávených v klinickém výzkumu v St. George´s Hospital v Londýně začal v roce 1996 pracovat jako specialista v oboru elektrofyziologie na Klinice kardiologie IKEM.

Prof. Kautzner je od roku 2001 přednostou Kliniky kardiologie IKEM. V roce 2005 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru arytmologie, držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology“, členem Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA) a od roku 2010 členem výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC). Dále je řádným členem americké Heart Rhythm Society a čestným členem několika evropských národních asociací srdečního rytmu. Byl prezidentem mezinárodního kongresu Europace 2005, který se konal v Praze, a od roku 1998 je hlavním organizátorem mezinárodních workshopů o katetrizačních ablacích s živými přenosy.

Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem jsou katetrizační ablace srdečních arytmií, srdeční resynchronizační léčba a zobrazovací metody v kardiologii. Je autorem nebo spoluautorem celé řady vědeckých a vzdělávacích publikací.
Skrýt profil

Ing. Martina Kavanová

Analytik HTO

Tel.: 23605 5212
E-mail: Martina.Kavanova@ikem.cz

Mgr. Roman Keleman

Vedoucí Oddělení odběru orgánů

Tel.: 23 605 4114
E-mail: roman.keleman@ikem.cz

Zobrazit profil
Mgr. Roman Keleman ukončil vysokoškolské vzdělání v oboru management v ošetřovatelství. Má specializaci v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. V IKEM pracuje od roku 2002, kde 10 let pracoval na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. V roce 2012 začal pracovat jako koordinátor odběrů orgánů. V letech 2015 – 2018 získal zahraniční zkušenost v královské nemocnici King Faisal Specialist Hospital & Research Centre v Rijádu v Saúdské Arábii, kde pracoval jako transplantační koordinátor. Po návratu pracoval jako vrchní sestra na Klinice anesteziologie a resuscitace. Od července 2020 pracuje jako vedoucí koordinátor odběrů orgánů v IKEM. Pravidelně vystupuje s přednáškami na tuzemských i zahraničních konferencích. Věnoval se výukové činnosti v rámci praktické výuky studentů vyšší odborné školy zdravotnické.
Skrýt profil

doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc. FESC

Zástupce přednosty kliniky, Primář Kliniky kardiologie

Tel.: 23 605 5007, 23 605 5008
E-mail: jiri.kettner@ikem.cz

Zobrazit profil
V roce 1983 ukončil 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po získání odborné kvalifikace ve vnitřním lékařství a v kardiologii v IKEM pracoval jako intervenční kardiolog na Klinice kardiologie IKEM. V roce 1997 byl jmenován zástupcem přednosty této kliniky a tuto funkci vykonává dosud. Od roku 2001 je vedoucím lékařem Oddělení akutní kardiologie Kliniky kardiologie IKEM.

Doc. Kettner je držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology“ a Evropské akreditace pro intenzivní a akutní kardiologickou péči a řádným členem několika pracovních skupin při Evropské kardiologické společnosti.

Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem je akutní srdeční selhání, mechanické srdeční podpory a biomarkery akutních stavů. Je autorem nebo spoluautorem celé řady výzkumných a vzdělávacích publikací a zástupcem šéfredaktora časopisu Intervenční a akutní kardiologie.
Skrýt profil

Mgr. Kateřina Kholová

Koordinátorka

Tel.: 23 605 4117
E-mail: katerina.kholova@ikem.cz

Zobrazit profil
Mgr. Kateřina Kholová absolvovala v roce 2019 specializační magisterské studium v oboru intenzivní péče na 1. lékařské fakultě UK. Praxi získala na kardiochirurgické jednotce intenzivní péče ve FNHK, kde do roku 2021 pracovala jako všeobecná sestra s rozšířenou funkcí mentora klinické praxe a současně se podílela na přednáškové činnosti. Své další zkušenosti rozšířila v letech 2019 praxí na klinice anesteziologickoresuscitační v IKEM. Na pozici koordinátora v TC IKEM nastoupila v dubnu 2021.
Skrýt profil

Bc. Ondřej Kica

Úsekový laborant

Tel.: 23 605 5147, 23 605 8860, 734 353 496
E-mail: ondrej.kica@ikem.cz

doc. MUDr. Eva Kieslichová , Ph.D.

přednostka KARIP

Tel.: 236 054 122
E-mail: eva.kieslichova@ikem.cz

Miroslav Kinkor

Manažer

Tel.: 23605 2570
E-mail: miroslav.kinkor@ikem.cz

Jana Klečáková

Samostatný odborný referent

Tel.: 26 136 2405, 4205
E-mail: jana.klecakova@ikem.cz

Petra Klečková

Všeobecná sestra

Tel.: 23 605 2785, 23 605 2786
E-mail: petra.kleckova@ikem.cz

MUDr. Martin Kleissner

Oddělení akutní kardiologie

Tel.: 23 605 5202
E-mail: martin.kleissner@ikem.cz

Mgr. Petra Klímová

Zástupce vedoucího, Vedoucí Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT

Tel.: 23 605 5251
E-mail: petra.klimova@ikem.cz

Mgr. Petra Klomínková

asistentka ombudsmana

Tel.: 23605 4210
E-mail: petra.klominkova@ikem.cz

Ing. Andrea Kloučková

Administrátor zdravotních pojišťoven-kodér DRG

Tel.: 23 605 5020
E-mail: andrea.klouckova@ikem.cz

Jaromíra Kloudová

Daňový poradce

Tel.: 23605 2411
E-mail: jaromira.kloudova@ikem.cz

PharmDr. Sylva Klovrzová, Ph.D.

Farmaceut, vedoucí oddělení

Tel.: 261 362 285
E-mail: sylva.klovrzova@ikem.cz

MUDr. Martin Kment

zástupce přednosty Pracoviště klinické a transplantační patologie

Tel.: 23 605 5218
E-mail: martin.kment@ikem.cz

Bc. Jana Kobrlová

Koordinátorka

Tel.: 23 605 4115
E-mail: jana.kobrlova@ikem.cz

Zobrazit profil
V roce 2012 absolvovala bakalářské studium na 3. lékařské fakultě v oboru ošetřovatelství. V roce 2017 dokončila specializační vzdělávání jako sestra pro intenzivní péči. Praxi získala ve Fakultní nemocnici v Motole na oddělení dětské neurochirurgie, pneumologického JIP a anestezie. V rámci vykonávání profese anesteziologické sestry, byla součástí transplantačního týmu pro tx plic a spolupodílela se na zaškolování nových zaměstnanců. Má za sebou bohatou přednáškovou činnost. Na pozici koordinátorky odběrů orgánů nastoupila v květnu 2020.
Skrýt profil

Dana Kobrová

Tel.: 23605 3164, 23605 3196
E-mail: dana.kobrova@ikem.cz

Hana Kocandová

sestra PPK

Tel.: 23 605 5309
E-mail: hana.kocandova@ikem.cz

MUDr. Matěj Kočík

Vedoucí lékař operačních sálů

Tel.: 23605 4105
Fax: 23605 2822
E-mail: matej.kocik@ikem.cz

Zobrazit profil
Vzdělání:
říjen 2010
European Diploma in Transplantation Surgery
diplom vydaný European Board of Surgery, Division of Transplantation
získán titul Fellow of the European Board of Surgery (FEBS)

prosinec 2008
atestace z chirurgie
získána specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru chirurgie

květen 2003
první atestace – obecná chirurgie

říjen 1992 – srpen 1999
Univerzita Karlova, Praha
1. lékařská fakulta
absolvent oboru lékařství
odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře
titul MUDr.

Členství ve společnostech:
ČCHS
SOT
ESOT

Předchozí zaměstnání:
říjen 1999 – dosud
Institut klinické a experimentální medicíny - Klinika transplantační a cévní chirurgie
sekundární lékař na oddělení se specializací na břišní chirurgii, zejména na chirurgii jater, žlučových cest, slinivky břišní a transplantace jater, slinivky břišní a ledvin

leden 2005 – červen 2005
Queen Elisabeth Hospital
Birmingham, Velká Británie
Liver Unit
Visiting Clinical Fellow na oddělení se specializací na na chirurgii jater, žlučových cest, slinivky břišní a transplantace jater

červenec 2005 – září 2005
Birmingham Children's Hospital
Birmingham, Velká Británie
Liver Unit
Clinical Fellow na oddělení dětské chirurgie se specializací na chirurgii jater, žlučových cest, slinivky břišní a transplantace jater a střeva

březen 2002 – prosinec 2004
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
1. chirurgická klinika
pohotovostní služby na oddělení všeobecné chirurgie
Skrýt profil

Věra Kočová

Databáze potencionálních příjemců orgánů

Tel.: 23 605 4120
E-mail: vera.kocova@ikem.cz

Zobrazit profil
Věra Kočová V IKEM pracuje od roku 1994. Administrativně spravuje čekací listinu nemocných spadajících pod IKEM k transplantaci srdce, jater, ledvin, slinivky břišní, Langerhansových ostrůvků, tenkého střeva a cév.
Skrýt profil

Ing. Jitka Kolářová

vedoucí Oddělení služeb

Tel.: 236 055 060

Ing. Lenka Kolínová

asistentka náměstka Úseku léčebně preventivní péče

Tel.: 23 605 4014
E-mail: lenka.kolinova@ikem.cz

Mgr. Tomáš Komínek

Vrchní sestra

Tel.: 23605 5297, 23605 3125, 23605 3189
E-mail: tomas.kominek@ikem.cz

MUDr. Jan Kopecký

lékař Kliniky diabetologie

Tel.: 23 605 3356
E-mail: jan.kopecky@ikem.cz

Bc. Dominika Kostková

všeobecná sestra - koordinátor

Tel.: 236 055 467
E-mail: dominika.kostkova@ikem.cz, koordinatorLTx@ikem.cz

MUDr. David Kostrouch, Ph.D.

Lékař

Tel.: 23605 3322
E-mail: david.kostrouch@ikem.cz

MUDr. Martin Kotrč

Vedoucí Oddělení neinvazivní kardiologie

Tel.: 23 605 5033
E-mail: martin.kotrc@ikem.cz

MUDr. Jozef Kováč

Vedoucí Oddělení intervenční radiologie

Tel.: 23 605 5045
E-mail: jozef.kovac@ikem.cz

Ondřej Kovařík

vedoucí Oddělení stavebních investic a správy budov a objektů

Tel.: 23 605 3101
E-mail: ondrej.kovarik@ikem.cz

MUDr. Viktorie Kovářová

lékař LKP - Laboratoř klinické patofyziologie

E-mail: viktorie.kovarova@ikem.cz

Bc. Dagmar Kövešlygetyová

Manažer Centra diabetologie

Tel.: 23605 4140
E-mail: dagmar.koveslygetyova@ikem.cz

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

vedoucí Klinického oddělení KD, zástupce přednosty KD, vedoucí transplantační ambulance KD

Tel.: 23 605 3186
E-mail: radomira.koznarova@ikem.cz

MUDr. Jan Král, Ph.D. MBA

Tel.: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: jan.kral@ikem.cz

Mgr. Romana Králíková

transplantační koordinátor na Klinice diabetologie

Tel.: 23605 3185, 737 274 076
E-mail: romana.kralikova@ikem.cz

Mgr. Jiřina Králová

Staniční sestra Lůžkového oddělení A

Tel.: 23 605 5107, 23 605 5093
E-mail: jirina.kralova@ikem.cz

Mgr. Karolina Králová

Staniční sestra Oddělení neinvazivní kardiologie

Tel.: 23 605 5030
E-mail: karolina.kralova@ikem.cz

MUDr. Petr Kramář

Vedoucí Anesteziologického oddělení

Tel.: 23 605 5162
E-mail: petr.kramar@ikem.cz

MUDr. Simona Kratochvílová , Ph.D.

Lékař Kliniky diabetologie

Tel.: 23 605 3179
E-mail: simona.kratochvilova@ikem.cz

MUDr. Tomáš Kraus

Lékař OKM

Tel.: 23605 5281
E-mail: tomas.kraus@ikem.cz

PhDr. Iveta Krčová, MBA

zdravotně sociální pracovníce a psychosociální pracovníce

Tel.: 236 052 636, 731 128 064
E-mail: iveta.krcova@ikem.cz

MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.

Lékařka kardiogenetické ambulance

Tel.: 23 6 053 111
E-mail: alice.krebsova@ikem.cz kardiogenetika@ikem.cz

Bc. Dana Kreisingerová

Vedoucí Oddělení nákupu ZP, zástupce vedoucího Odboru centrálního nákupu

Tel.: 26 136 5432
E-mail: dana.kreisingerova@ikem.cz

Magdaléna Krotilová

Farmaceutický asistent, vedoucí oddělení

Tel.: 731 712 282, 261 362 331
E-mail: magdalena.krotilova@ikem.cz

Jitka Krupková

vedoucí Oddělení stravování

Tel.: 236 052 100

Jitka Krýzová

sestra PPK

Tel.: 23 605 5309; 23 605 5319
E-mail: jitka.kryzova@ikem.cz

Mgr. Adéla Křečková

Koordinátorka

E-mail: adela.kreckova@ikem.cz

Ing. Petr Křička

Zástupce vedoucího Odboru informatiky

Tel.: 23605 5254
E-mail: petr.kricka@ikem.cz

MUDr. Jakub Křístek

Lékař

Tel.: 23 605 3322
E-mail: jakub.kristek@ikem.cz

Zobrazit profil
Vzdělání:
2020 Atestace v oboru chirurgie
2006-2012 Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
1998-2006 Gymnázium Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba
1994-1998 ZŠ Bílovecká, Ostrava-Svinov

Předchozí zaměstnání:
3/2013-3/2014 sekundární lékař - Klinika dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice a 3. LF Univerzity Karlovy

Členství ve společnostech:
SOT ČLS JEP
Skrýt profil

doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.

Zástupce přednosty pro experimentální výzkum, lékař Kliniky diabetologie

Tel.: 23 605 5417
E-mail: jan.kriz@ikem.cz

Lukáš Kubica

vedoucí Oddělení zabezpečovacích a elektronických systémů

Tel.: 23 605 5577, 728 604 609
E-mail: lukas.kubica@ikem.cz

RNDr. Zdenek Kubíček

odborný pracovník v laboratorních metodách OKB

Tel.: 236 055 068
E-mail: zdenek.kubicek@ikem.cz

Mgr. Romana Kubrová

Vedoucí Oddělení centrálního příjmu, archivu a recepce

Tel.: 23 605 2228
E-mail: romana.kubrova@ikem.cz

MUDr. Miloš Kučera

Vedoucí lékař ambulancí

Tel.: 23 605 2196
E-mail: milos.kucera@ikem.cz

Zobrazit profil
Vzdělání:
Atestace I. stupně z chirurgie 1991
Atestace II. stupně z chirurgie 1999

Předchozí zaměstnání:
1988 - 1990 chirurgické oddělení ZÚNZ Příbram
1990 - 1994 chirurgické oddělení NsP Semily
1994 - 1998 KKTCH IKEM, Praha
1998 - 2004 KTCH IKEM, Praha
2004 - 2008 Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF, Praha
2008 - dosud KTCH IKEM, Praha


Členství ve společnostech:
Česká chirurgická společnost
Společnost pro orgánové transplantace
Česká společnost intenzivní medicíny
Skrýt profil

Ing. Martina Kučerová, MSc.

Manažer pro administrativu a zahraniční vztahy

Tel.: 23 605 5016
E-mail: martina.kucerova@ikem.cz

MUDr. Michal Kudla, Ph.D.

Vedoucí lékař lůžkového oddělení

Tel.: 23 605 2244
E-mail: michal.kudla@ikem.cz

Zobrazit profil
Vzdělání:
Postgraduální doktorské studium 1. LF UK Praha
1. LF UK Praha

Členství ve společnostech:
Česká chirurgická společnost (ČCHS)
Společnost pro orgánové transplantace (SOT)

Předchozí zaměstnání:
Klinika transplantační chirurgie IKEM
Nemocnice Kutná Hora
Skrýt profil

MUDr. Michaela Kudláčková

lékař Klinika diabetologie

E-mail: michaela.kudlackova@ikem.cz

Bc. Jana Kudrličková, DiS.

vedoucí Oddělení PaM

Tel.: 236 052 575
E-mail: jana.kudrlickova@ikem.cz

Eva Kusová

Administrátor zdrav. pojišťoven

Tel.: 23605 2548
E-mail: eva.kusova@ikem.cz

Eva Kusová

Administrátor zdravotních pojišťoven-kodér DRG

Tel.: 23 605 2548
E-mail: eva.kusova@ikem.cz

Eva Kusová

Administrátor zdravotních pojišťoven

Tel.: 23 605 2548
E-mail: eva.kusova@ikem.cz

RNDr. Martin Květoň

vedoucí laborant

Tel.: 23605 5086, +420 731 935 730
E-mail: martin.kveton@ikem.cz

MUDr. Marek Kysela

Sekundární lékař

Fax: 23605 2822
E-mail: marek.kysela@ikem.cz

MUDr. Denisa Kyselová

Lékařka

Tel.: 23 605 3282
E-mail: denisa.kyselova@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít