EN
  • Home
  • Contact information

Contact information


Contacts on Selected Employees


P

M.D. Tomas Pantoflicek, Ph.D.

Doctor

Phone: 23 605 2233
E-mail: tomas.pantoflicek@ikem.cz

View profile
Současná pozice:
Chirurg, Cévní Chirurg, Klinika Transplantační Chirurgie, Institut Klinické a Experimentální Chirurgie (IKEM), Praha, Česká Republika

Předchozí zaměstnání:
10/2012 - 03/2013 Vedoucí lékař (Oberarzt) pro obor cévní chirurgie, chirurgie, Chirurgické oddělení, nemocnice Greiz, Thuringen, Německo
9/2004 - 10/2012 Chirurg, Cévní Chirurg, Chirurgické oddělění, UVN – Ústřední Vojenská nemocnice Střešovice, Praha, Česká Republika
2005 - 2011 Lékař, Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad, II. Lékařská fakulta UK, Praha
2/2004-8/2004 Chirurg, Klinikum Fichtelgebirge, Marktredwitz, Německo
1998 - 2004 Chirurg, Klinika Transplantační Chirurgie, Institut Klinické a Experimentální Chirurgie (IKEM), Praha, Česká Republika

Vzdělání:
9/2011 Získání titulu Ph.D.
6/2009 Atestace z Cévní chirurgie
12/2005 Atestace z Chirurgie
2004 Licence z Chirurgie
2003 - 2011 Lékařská fakulta Hradec Králové – dálkové postgraduální studium Ph.D.
11/2000 Atestace z Chirurgie I.stupně
1997 studijní pobyt, Hopital Paul-Brousse, Centre Hépato- Biliaire, Villejuif, Paris, Francie
1991 - 1997 Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova. Obor všeobecné lékařství, Promoce dne 18/6/1997.

Členství ve společnostech:
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP)
Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP
European Society for Surgical Research
Hide profil

MUDr. Martin Papáč, MBA

Head physician reviewer, head of the division

Phone: 23 605 3120
E-mail: martin.papac@ikem.cz

doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

Deputy director for therapeutic and preventive care
Head of the dialysis and metabolic division

Phone: 26 136 2164, 2170
E-mail: alena.parikova@ikem.cz

Bc. Alena Pařízková

Manažerka CEM

Phone: 23 605 5442
E-mail: alena.parizkova@ikem.cz

PhDr. Eva Pávková

Klinický psycholog

Phone: 23605 5308, 23605 5322
E-mail: eva.pavkova@ikem.cz

Bc. Hana Pavlasová

Vedoucí

Phone: 23605 5434, 23605 3377, 23605 2708
E-mail: hana.pavlasova@ikem.cz

Prof. Terezie Pelikánová, MD, PhD

Director of the Diabetes Centre

Phone: 23605 3158
E-mail: terezie.pelikanova@ikem.cz

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.

Deputy director

Phone: 23 605 2668
Fax: 241 723 251
E-mail: jan.peregrin@ikem.cz

MUDr. Ludmila Peterková

lékař PPK

Phone: 23 605 5310, 23 605 5320, 23 605 5325
E-mail: ludmila.peterkova@ikem.cz

MUDr. Vladimír Petkov

Lékař OKM

Phone: 23605 5215, 23605 8199
E-mail: vladimir.petkov@ikem.cz

Mgr. Helena Petrová

Clinical psychologist

Phone: 739 686 616
E-mail: helena.petrova@ikem.cz

MUDr. Marian Pinďák

vedoucí Resuscitačního oddělení

Phone: 23 605 5160
E-mail: marian.pindak@ikem.cz

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Director of the Cardiac Centre

Phone: 23 605 5400
E-mail: jan.pirk@ikem.cz

View profile
Datum a místo narození: 20.4.1948 v Praze

Vzdělání a dosažené hodnosti:
FVL UK Praha
1975 – atestace chir.I.;
1981 – atest. chir. II.;
1987 – atestace kardiochirurgie;
1997 – atestace cévní chir.;
1978 – CSc.;
1988 – DrSc.;
1997 – doc.;
2000 – prof. chirurgie.

Odborná příprava a praxe:
1972 – 74 chir. odd. nemocnice Nymburk – sek. lékař
1974 – 90 IKEM, chirurg na Klinice kardiovask. a transpl. chirurgie
1983 – 84 Ochsner Med. Foundation – New Orleans, USA – fellowship – srd. chirugie
1990 – 91 Odense Univ.Hosp.Dánsko – konzultant na odd. chirurgie
1991 – 2017 přednosta Kliniky kardivaskulární chirurgie IKEM
1995 – nyní přednosta Kardiocentra IKEM

Členství v domácích vědeckých orgánech (ve výběru):
Spolek lékařů českých v Praze
Česká společnost pro kardiovask. chirurgii – člen Výboru společnosti
Česká kardiologická společnost

Členství a funkce v mezinárodních organizacích a společnostech:
European Ass. For Cardio-thoracic surg.- člen výboru
The Society of Thoracic Surgeons – USA, International Soc. of Cardio- thorac.surg.,
The New York Academy of Science
Hide profil

MUDr. Petr Píza, MHA

Director deputy; senior consultant of the Resuscitation Centre

Phone: 236 053 370, 236 052 193, 236 053 335
E-mail: petr.piza@ikem.cz

MUDr. Markéta Plášková

lékař PPK

Phone: 23 605 5310, 23 605 5320, 23 605 5325
E-mail: marketa.plaskova@ikem.cz

M.D. Martina Pluchova

Junior doctor

Phone: 23 605 3323
E-mail: martina.pluchova@ikem.cz

doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

Senior consultant of the ward

Phone: 23 605 5501
Fax: 23605 3117
E-mail: eva.pokorna@ikem.cz

View profile
Doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc. , se transplantační medicíně věnuje intenzivně od počátku profesní kariéry jako nefrolog, od roku 1993 pracuje jako transplantační koordinátorka Transplantcentra IKEM. Je členkou výboru České transplantační společnosti, v letech 2002-2012 byla její předsedkyní. Publikovala řadu prací zabývajících se zemřelými dárci orgánů a marginálními dárci ledvin v časopisech (Transplantation, Transplant International, Am. J. of Transplantation).
Hide profil

MUDr. Petr Pokorný

Deputy head

Phone: 236 055 345
E-mail: petr.pokorny@ikem.cz

Marcela Prausová

Secretariat of the director

Phone: 23 605 5014, 23 605 5016
Fax: 23 605 2776
E-mail: marcela.prausova@ikem.cz

MUDr. Jiří Procházka

lékař PPK

Phone: 23 605 5323
E-mail: jiri.prochazka@ikem.cz

Ing. Lenka Procházková

Asistentka EK IKEM a FTNsP

Phone: 26108 3481
E-mail: ek.ftn_ikem@ftn.cz; eticka.komise@ftn.cz

Bc. Michaela Prokopová

Independent specialist officer

Phone: 23605 4110
Fax: 23605 3168
E-mail: michaela.prokopova@ikem.cz

Milan Prokš

Controling - hospodář

Phone: 23605 5063
E-mail: milan.proks@ikem.cz

Simona Ptáčková

Asistentka

Phone: 26 136 5390
E-mail: simona.ptackova@ikem.cz

© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2024. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít