CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Kontakty


Kontakty na vybrané zaměstnance


M

MUDr. Peter Mačinga, Ph.D.

Tel.: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: peter.macinga@ikem.cz

MUDr. Pavlína Malíková

vedoucí Hematologicko-transfuzního oddělení

Tel.: 23 605 5189, 23 605 5240
E-mail: pavlina.malikova@ikem.cz

prof. MUDr. Jiří Malý, Ph.D.

lékař

E-mail: jiri.maly@ikem.cz

MUDr. Štěpán Malý

Lékař

Tel.: 23 605 3372
E-mail: stepan.maly@ikem.cz

Zobrazit profil
Vzdělání:
2011: III. lékařská fakulta UK Praha – obor všeobecné lékařství

Členství ve společnostech: ČLK, ESSR, SOTSkrýt profil

prof. MUDr. Jiří Malý, Ph.D.

lékař

E-mail: jiri.maly@ikem.cz

MUDr. Tomáš Marada, Ph.D.

Vedoucí programu transplantace ledvin

Tel.: 23 605 5026
E-mail: tomas.marada@ikem.cz

Zobrazit profil
Předchozí zaměstnání:
2004 – dosud - IKEM – cévní a transplantační chirurgie
2014 – 2015 - Royal Infirmary of Edinburgh – transplantační chirurgie
2002 – 2004 - Nemocnice Hořovice – všeobecná chirurgie


Vzdělání:
2013 - 1. LF UK – Ph.D.
2008 - Atestace z cévní chirurgie
2004 - Atestace ze všeobecné chirurgie
2001 - 1. LF UK – MUDr.

Členství ve společnostech:
Společnost pro orgánové transplantace
Skrýt profil

Mgr. Lenka Maršálková, DiS., MBA

Koordinátorka

Tel.: 23 605 4127
E-mail: lenka.marsalkova@ikem.cz

Zobrazit profil
Mgr. Lenka Maršálková, DiS., MBA je zaměstnaná v IKEM od září roku 2016. Pracovala na Klinice anesteziologie a resuscitace na pooperačním kardiochirurgickém oddělení. Na pozici koordinátorky odběrů orgánů nastoupila v říjnu 2018. V roce 2021 dokončila specializační vzdělávání v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.
Skrýt profil

prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. AGAF

Tel.: 23605 2617
E-mail: jan.martinek@ikem.cz

Ing. Tomáš Maryník

Bezpečnostní specialista

Tel.: 722984302
E-mail: tomas.marynik@ikem.cz

JUDr. Milan Masák

Interní auditor

Tel.: 23 605 4034
E-mail: milan.masak@ikem.cz

Eva Mastíková

asistentka vedoucí Odboru služeb a stravování

Tel.: 236 055 062

Jana Mašková

Všeobecná sestra diabetologické ambulance

Tel.: 23 605 2310, 739 941 981
E-mail: jana.maskova@ikem.cz

Ing. Lubomír Matěna, MHA

zástupce ředitele, náměstek Úseku investic a investiční výstavby

Tel.: 23 605 5004
E-mail: lubomir.matena@ikem.cz

Bc. Jana Mazánková

Staniční sestra Lůžkového oddělení B

Tel.: 23 605 2779
E-mail: jana.mazankova@ikem.cz

prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Zástupce přednosty kliniky pro výzkum, Vedoucí Oddělení srdečního selhání

Tel.: 23 605 5190, 23 605 5100
E-mail: vojtech.melenovsky@ikem.cz srdecni.selhani@ikem.cz

Zobrazit profil
Po ukončení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1994 začal prof. Melenovský pracovat na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zpočátku se věnoval problematice metabolizmu a výživy, později kardiologii. Na této klinice získal odbornou kvalifikaci ve vnitřním lékařství a v kardiologii a obhájil kandidátskou vědeckou práci zaměřenou na problematiku endoteliální dysfunkce a rizikových faktorů aterosklerózy. Později se začal věnovat výzkumu klinické patofyziologie regulace krevního oběhu při hypertenzi a srdečním selhání.
Od roku 2002 pracoval jako výzkumný pracovník v John Hopkins Hospital (Baltimore, USA) pod vedením prof. Davida Kasse, a současně v Národním ústavu zdraví (NIH-NIA, Baltimore USA) zaměřeném na výzkum kardiovaskulárního stárnutí pod vedením prof. Edwarda Lakatty.
Po návratu do ČR v roce 2005 nastoupil na Kliniku kardiologie IKEM, kde zastává funkci Zástupce přednosty pro vědu a výzkum.
V Roce 2012-2013 získal stipendium Fulbrightovy nadace (visiting professorhip) a absolvoval roční stáž na Mayo Clinic (Rochester, USA).
V roce 2013 habilitoval na I. lékařské fakultě UK v oboru vnitřní lékařství (téma habilitační práce: srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí).
V roce 2022 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na I. lékařské fakultě UK.

Od roku 2013 vede oddělení srdečního selhání kliniky kardiologie.
Mimo klinické práce rozvíjí interdisciplinární výzkumný program zaměřený na různé aspekty patofyziologie chronického srdečního selhání, v jehož rámci IKEM spolupracuje s Akademií věd ČR, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a BIOCEV.

Je členem České kardiologické společnosti, Heart Failure Association (European Society of Cardiology) a American Heart Association a International Society for Heart and Lung Transplantation.

Za svou praxi prof. Melenovský publikoval 166 článků v mezinárodních lékařských časopisech, které byly citovány >20 000x, h-index: 48 (WOS). Je aktivním řešitelem několika grantů IGA a GAČR a výzkumného záměru IKEM.
Skrýt profil

MUDr. Jiří Mendl

Vedoucí lékař JIP

Tel.: 23605 3125
Fax: 23605 2822
E-mail: jiri.mendl@ikem.cz

Zobrazit profil
Předchozí zaměstnání:
2/2008 – současnost: Klinika transplantační chirurgie IKEM
4/2007 – 1/2008: Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady
6/2004 – 3/2007: Záchranná služba Karlovy Vary
9/2001 – 3/2007: Městská nemocnice Mariánské Lázně

Vzdělání:
6/2014: Atestace Chirurgie
5/2004: Atestace I. Všeobecná chirurgie
1997 – 2001: 3. LF UK Praha, všeobecné lékařství
1995 – 1997: Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila“ Bukurešť, Rumunsko

Členství ve společnostech:
Česká chirurgická společnost
Česká společnost terapie ruky
Česká transplantační společnost
Skrýt profil

Renata Mendová

asistentka

Tel.: 23 605 5206
E-mail: renata.mendova@ikem.cz

MUDr. Dušan Merta

zástupce přednosty pro provoz

Tel.: 23605 5162, 23605 3050, 23605 3070
E-mail: dusan.merta@ikem.cz

Zlata Měšťanová

Kontakt pro referující lékaře

Tel.: 23605 5116, 23605 2986
E-mail: zlata.mestanova@ikem.cz srdecni.selhani@ikem.cz

Mgr. Silvie Michalcová, DiS.

vedoucí Oddělení mzdové účtárny

Tel.: 23 605 5566
E-mail: silvie.michalcova@ikem.cz

Bc. Daniela Mikesková

Vrchní sestra

Tel.: 23605 5426
E-mail: daniela.mikeskova@ikem.cz

MUDr. Mgr. Irena Míková

Tel.: 23605 2612, 23605 3282, 23605 2315
E-mail: irena.mikova@ikem.cz

Pavla Mikulcová

Farmaceutický asistent

Tel.: 23605 3386
E-mail: pavla.mikulcova@ikem.cz

Pavla Mikulcová

vedoucí farmaceutická asistentka

Tel.: +420 261 363 385
E-mail: pavla.mikulcova@ikem.cz

Mgr. Ivana Mikulová

Samostatný odborný referent

Tel.: 23 605 5058
E-mail: ivana.mikulova@ikem.cz

Pavel Milde

Technik požární ochrany

Tel.: 727980717
E-mail: pavel.milde@ikem.cz

Bc. Martina Milecová

vedoucí Oddělení materiálové, provozní a vnitropodnikové účtárny

Tel.: 23 605 5530
E-mail: martina.milecova@ikem.cz

Miroslav Minarčík

vedoucí oddělení technického zabezpečení budov

Tel.: 23 605 3101
E-mail: miroslav.minarcik@ikem.cz

PharmDr. Iva Míšková, Ph.D.

Farmaceut, zástupce vedoucího

Tel.: 261 365 274
E-mail: iva.miskova@ikem.cz

Hana Mitická

Farmaceutický asistent, vedoucí oddělení

Tel.: 261 363 388, 734 684 178
E-mail: hana.miticka@ikem.cz

Veronika Mlejnková

Farmaceutický asistent

Tel.: 23605 3385
E-mail: veronika.mlejnkova@ikem.cz

Mgr. Blanka Motyčková

Vedoucí sestra sálů KTCH

Tel.: 23 605 5383
Fax: 23605 2822
E-mail: blanka.motyckova@ikem.cz

Bc. Renata Motyčková

Vrchní sestra Kliniky anesteziologie a resuscitace, Staniční sestra Anesteziologického oddělení

Tel.: 23 605 5164, 23 605 3050
E-mail: renata.motyckova@ikem.cz

MUDr. Miloš Mráz, Ph.D.

vedoucí lékař Jednotky intenzivní péče Kliniky diabetologie

Tel.: 23 605 5416, 3251, 3252
E-mail: milos.mraz@ikem.cz

MUDr. Bc. Věra Mrázová

lékař PPK

Tel.: 23 605 5310, 23 605 5320
E-mail: vera.mrazova@ikem.cz

Bc. Simona Můčková, DiS.

Samostatný odborný referent

Tel.: 26 136 5299
E-mail: simona.muckova@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít