CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Kontakty


Kontakty na vybrané zaměstnance


M

MUDr. Peter Mačinga, Ph.D.

Tel.: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: peter.macinga@ikem.cz

MUDr. Pavlína Malíková

vedoucí Hematologicko-transfuzního oddělení

Tel.: 23 605 5189, 23 605 5240
E-mail: pavlina.malikova@ikem.cz

prof. MUDr. Jiří Malý, Ph.D.

zástupce ředitele

Tel.: 23 605 4014
E-mail: jiri.maly@ikem.cz

MUDr. Štěpán Malý

Lékař

Tel.: 23 605 3372
E-mail: stepan.maly@ikem.cz

Zobrazit profil
Vzdělání:
2011: III. lékařská fakulta UK Praha – obor všeobecné lékařství

Členství ve společnostech: ČLK, ESSR, SOTSkrýt profil

prof. MUDr. Jiří Malý, Ph.D.

zástupce ředitele

Tel.: 23 605 4014
E-mail: jiri.maly@ikem.cz

MUDr. Tomáš Marada, Ph.D.

Vedoucí programu transplantace ledvin

Tel.: 23 605 5026
E-mail: tomas.marada@ikem.cz

Zobrazit profil
Předchozí zaměstnání:
2004 – dosud - IKEM – cévní a transplantační chirurgie
2014 – 2015 - Royal Infirmary of Edinburgh – transplantační chirurgie
2002 – 2004 - Nemocnice Hořovice – všeobecná chirurgie


Vzdělání:
2013 - 1. LF UK – Ph.D.
2008 - Atestace z cévní chirurgie
2004 - Atestace ze všeobecné chirurgie
2001 - 1. LF UK – MUDr.

Členství ve společnostech:
Společnost pro orgánové transplantace
Skrýt profil

Mgr. Lenka Maršálková, DiS.

Koordinátorka

Tel.: 23 605 4127
E-mail: lenka.marsalkova@ikem.cz

Zobrazit profil
Mgr. Lenka Maršálková, DiS. je zaměstnaná v IKEM od září roku 2016. Pracovala na Klinice anesteziologie a resuscitace na pooperačním kardiochirurgickém oddělení. Na pozici koordinátorky odběrů orgánů nastoupila v říjnu 2018. V roce 2021 dokončila specializační vzdělávání v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Nyní studuje vzdělávací program management ve zdravotnictví.
Skrýt profil

prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. AGAF

Tel.: 23605 2617
E-mail: jan.martinek@ikem.cz

JUDr. Milan Masák

Interní auditor

Tel.: 23 605 4034
E-mail: milan.masak@ikem.cz

Jana Mašková

Všeobecná sestra diabetologické ambulance

Tel.: 23 605 2310, 739 941 981
E-mail: jana.maskova@ikem.cz

Ing. Lubomír Matěna, MHA

náměstek Úseku investic a investiční výstavby

Tel.: 23 605 5004
E-mail: lubomir.matena@ikem.cz

Bc. Lenka Matoušková

Vedoucí Oddělení public relations

Tel.: 736531211
E-mail: lenka.matouskova@ikem.cz

Bc. Jana Mazánková

Staniční sestra Lůžkového oddělení B

Tel.: 23 605 2779
E-mail: jana.mazankova@ikem.cz

prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Zástupce přednosty kliniky pro výzkum, Vedoucí Oddělení srdečního selhání

Tel.: 23 605 5190, 23 605 5100
E-mail: vojtech.melenovsky@ikem.cz srdecni.selhani@ikem.cz

Zobrazit profil
Po ukončení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1994 začal dr. Melenovský pracovat na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zpočátku se věnoval problematice metabolizmu a výživy, později kardiologii. Na této klinice získal odbornou kvalifikaci ve vnitřním lékařství a v kardiologii a obhájil kandidátskou vědeckou práci zaměřenou na problematiku endoteliální dysfunkce a rizikových faktorů aterosklerózy. Později se začal věnovat výzkumu klinické patofyziologie regulace krevního oběhu při hypertenzi a srdečním selhání.

Od roku 2002 pracoval jako výzkumný pracovník v John Hopkins Hospital (Baltimore, USA) pod vedením prof. Davida Kasse, a současně v Národním ústavu zdraví (NIH-NIA, Baltimore USA) zaměřeném na výzkum kardiovaskulárního stárnutí pod vedením prof. Edwarda Lakatty.

Po návratu do ČR v roce 2005 nastoupil na Kliniku kardiologie IKEM, kde zastává funkci Zástupce přednosty pro vědu a výzkum.
V Roce 2012-2013 získal stipendium Fulbrightovy nadace (visiting professorhip) a absolvoval roční stáž na Mayo Clinic (Rochester, USA).
V roce 2013 habilitoval na I. lékařské fakultě v oboru vnitřní lékařství (téma habilitační práce: srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí).
Od roku 2013 vede oddělení srdečního selhání kliniky kardiologie.
Mimo klinické práce rozvíjí interdisciplinární výzkumný program zaměřený na různé aspekty patofyziologie chronického srdečního selhání, v jehož rámci IKEM spolupracuje s Akademií věd ČR, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a BIOCEV. Je členem České kardiologické společnosti, Heart Failure Association (European Society of Cardiology) a American Heart Association a International Society for Heart and Lung Transplantation.

Za svou praxi dr. Melenovský publikoval 103 článků v mezinárodních lékařských časopisech, které byly citovány >3200x, h-index: 26 (WOS). Je aktivním řešitelem několika grantů IGA a GAČR a výzkumného záměru IKEM.
Skrýt profil

MUDr. Jiří Mendl

Vedoucí lékař JIP

Tel.: 23605 3125
Fax: 23605 2822
E-mail: jiri.mendl@ikem.cz

Zobrazit profil
Předchozí zaměstnání:
2/2008 – současnost: Klinika transplantační chirurgie IKEM
4/2007 – 1/2008: Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady
6/2004 – 3/2007: Záchranná služba Karlovy Vary
9/2001 – 3/2007: Městská nemocnice Mariánské Lázně

Vzdělání:
6/2014: Atestace Chirurgie
5/2004: Atestace I. Všeobecná chirurgie
1997 – 2001: 3. LF UK Praha, všeobecné lékařství
1995 – 1997: Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila“ Bukurešť, Rumunsko

Členství ve společnostech:
Česká chirurgická společnost
Česká společnost terapie ruky
Česká transplantační společnost
Skrýt profil

Renata Mendová

asistentka

Tel.: 23 605 5206
E-mail: renata.mendova@ikem.cz

MUDr. Dušan Merta

zástupce přednosty pro provoz

Tel.: 23605 5162, 23605 3050, 23605 3070
E-mail: dusan.merta@ikem.cz

Zlata Měšťanová

Kontakt pro referující lékaře

Tel.: 23605 5116, 23605 2986
E-mail: zlata.mestanova@ikem.cz srdecni.selhani@ikem.cz

Bc. Daniela Mikesková

Vrchní sestra

Tel.: 23605 5426
E-mail: daniela.mikeskova@ikem.cz

MUDr. Mgr. Irena Míková

Tel.: 23605 2612, 23605 3282, 23605 2315
E-mail: irena.mikova@ikem.cz

Pavla Mikulcová

Farmaceutický asistent

Tel.: 23605 3386
E-mail: pavla.mikulcova@ikem.cz

Pavla Mikulcová

vedoucí farmaceutická asistentka

Tel.: +420 261 363 385
E-mail: pavla.mikulcova@ikem.cz

Mgr. Ivana Mikulová

Samostatný odborný referent

Tel.: 23 605 5058
E-mail: ivana.mikulova@ikem.cz

Bc. Martina Milecová

vedoucí Oddělení materiálové, provozní a vnitropodnikové účtárny

Tel.: 23 605 5530
E-mail: martina.milecova@ikem.cz

Miroslav Minarčík

vedoucí oddělení technického zabezpečení budov

Tel.: 23 605 3101
E-mail: miroslav.minarcik@ikem.cz

PharmDr. Iva Míšková, Ph.D.

Farmaceut, zástupce vedoucího

Tel.: 261 365 274
E-mail: iva.miskova@ikem.cz

Hana Mitická

Farmaceutický asistent, vedoucí oddělení

Tel.: 261 363 388, 734 684 178
E-mail: hana.miticka@ikem.cz

Veronika Mlejnková

Farmaceutický asistent

Tel.: 23605 3385
E-mail: veronika.mlejnkova@ikem.cz

Mgr. Blanka Motyčková

Vedoucí sestra sálů KTCH

Tel.: 23 605 5383
Fax: 23605 2822
E-mail: blanka.motyckova@ikem.cz

Bc. Renata Motyčková

Vrchní sestra Kliniky anesteziologie a resuscitace, Staniční sestra Anesteziologického oddělení

Tel.: 23 605 5164, 23 605 3050
E-mail: renata.motyckova@ikem.cz

MUDr. Miloš Mráz, Ph.D.

vedoucí lékař Jednotky intenzivní péče Kliniky diabetologie

Tel.: 23 605 5416, 3251, 3252
E-mail: milos.mraz@ikem.cz

MUDr. Bc. Věra Mrázová

lékař PPK

Tel.: 23 605 5310, 23 605 5320
E-mail: vera.mrazova@ikem.cz

Bc. Simona Můčková, DiS.

Samostatný odborný referent

Tel.: 26 136 5299
E-mail: simona.muckova@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít