CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Kontakty


Kontakty na vybrané zaměstnance


C

Mgr. Monika Capranicová

Vedoucí Odboru personálního

Tel.: 23 605 5286
E-mail: monika.capranicova@ikem.cz

Jana Cicová

Sanitárka

Tel.: 23605 2330


Č

Mgr. Jiří Čáp

Všeobecná sestra

Tel.: 23 605 3311, 23 605 3333
E-mail: jiri.cap@ikem.cz

Mgr. Eva Čečrdlová

Analytik OKI

Tel.: 23605 5224
E-mail: eva.brabcova@ikem.cz

Zbyněk Čech

Sanitář

Tel.: 23605 3384

Kateřina Čechová

Všeobecná sestra diabetologické ambulance

Tel.: 23 605 2310, 739 941 981
E-mail: katerina.cechova@ikem.cz

MUDr. Helena Čermáková

Lékař - internista,angiolog

Tel.: 23605 2881
Fax: 23605 2822
E-mail: helena.cermakova@ikem.cz

Zobrazit profil
Vzdělání:
Licence primáře, vedoucího pracovníka – Interna
Licence angiologie
Atestace : Interna II. Stupeň
Angiologie
Interna I. stupeň

Členství ve společnostech:
Angiologická společnost JEP

Předchozí zaměstnání:
IKEM Praha-KTCH
Fakultní Nemocnice Bulovka- 1.interna
Beijing nemocnice
Skrýt profil

Bc. Lenka Černá

Vrchní sestra

Tel.: 23 605 5079, 23 605 5152
E-mail: lenka.cerna@ikem.cz

prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc. MBA

Přednosta

Tel.: 23605 5441
E-mail: ludek.cervenka@ikem.cz

MUDr. Robert Čihák, CSc.

Vedoucí lékař Oddělení arytmologie

Tel.: 23 605 5129, 23 605 5112, 23 605 3015
E-mail: robert.cihak@ikem.cz

Zobrazit profil
Ukončil I. lékařskou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1982 a v roce 1989 složil atestaci z kardiologie. V témže roce obhájil kandidátskou disertační práci.

Od roku 1984 působil na Subkatedře kardiologie Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. Později nastoupil na Kliniku kardiologie IKEM, kde v současnosti pracuje jako vedoucí lékař Oddělení arytmologie. Absolvoval řadu pobytů v elektrofyziologických laboratořích v Evropě i USA.

Dr. Čihák je členem Evropské kardiologické společnosti, České kardiologické společnosti a předsedou její Pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci. Jeho hlavním odborným zájmem je fibrilace síní a katetrizační ablace arytmií.

Dr. Čihák je autorem nebo spoluautorem řady publikací a několika monografií.
Skrýt profil

Mgr. Lenka Čurnová

Analytik OKI

Tel.: 23605 5223
E-mail: lenka.curnova@ikem.cz


C

Dominika Chadrabová

Asistentka přednosty kliniky, Provoz Kliniky kardiologie , Manager NF Srdce

Tel.: 23 605 5006
Fax: 23 605 2985
E-mail: dominika.chadrabova@ikem.cz

Mgr. Martina Charvátová

Analytik HTO

Tel.: 23605 5212
E-mail: martina.charvatova@ikem.cz

MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum

Tel.: 23605 4105
Fax: 23605 2822
E-mail: jaroslav.chlupac@ikem.cz

Zobrazit profil
Současná pozice:
Vedoucí lůžkového oddělení, cévní chirurg, transplantační chirurg

Předchozí zaměstnání:
Klinika transplantační chirurgie IKEM Praha, CZ

Vzdělání:
2015 Ph.D. - Tkáňové inženýrství cévních náhrad,
oborová rada: Fyziologie a patofyziologie člověka
2011 Atestace – Cévní chirurgie
2004 MUDr., 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Členství ve společnostech:
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP)
Česká společnost kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP
Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP
Česká transplantační společnost ČLS JEP
Skrýt profil

MUDr. Roman Chmel, Ph.D.

Chirurg - gynekolog

Tel.: 23 605 4105
Fax: 23605 2822
E-mail: roman.chmel@ikem.cz

Miroslava Chmelíková

Samostatný odborný referent

Tel.: 23605 2333, 23605 2334
E-mail: miroslava.chmelikova@ikem.cz

MUDr. Klára Chmelová

Tel.: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: klara.chmelova@ikem.cz

PharmDr. Kornélia Chrapková, PG Dip

Vedoucí oddělení

Tel.: 261 365 274
E-mail: kornelia.chrapkova@ikem.cz

Mgr. Lenka Chvojková

Vedoucí fyzioterapeutka

Tel.: 23 605 5208
E-mail: lenka.chvojkova@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2020. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
PACS
Zlatokop
Personalistika
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím