EN
  • Home
  • Contact information

Contact information


Contacts on Selected Employees


K

Monika Kačerová

Samostatný odborný referent

Phone: 23605 4343
E-mail: monika.kacerova@ikem.cz

Jana Kadlecová

Charge nurse of the intensive care unit

Phone: 261 36 3200, 3222
E-mail: jana.kadlecova@ikem.cz

MUDr. David Kamenář

Vedoucí Lůžkového oddělení KH, Vedoucí Jednotky intenzivní péče KH

Phone: 23 605 2612, 23 605 3295
E-mail: david.kamenar@ikem.cz

Miroslav Kapoun

Úsekový laborant

Phone: 23605 5216
E-mail: miroslav.kapoun@ikem.cz

Alena Karbanová

sestra PPK

Phone: 23 605 5309
E-mail: alena.karbanova@ikem.cz

Ilona Karlová

Phone: 606 264 272
E-mail: ilona.karlova@ikem.cz

Ilona Karlová

Phone: 606 264 272
E-mail: ilona.karlova@ikem.cz

Olga Kaucká

Charge nurse of the outpatient office of transplantation, nephrology

Phone: 23 605 2313
E-mail: olga.kaucka@ikem.cz

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC

Director of the department

Phone: 23 605 5006
E-mail: josef.kautzner@ikem.cz

View profile
Prof. Kautzner je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1983). Po získání odborné kvalifikace ve vnitřním lékařství a v kardiologii na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 2,5 letech strávených v klinickém výzkumu v St. George´s Hospital v Londýně začal v roce 1996 pracovat jako specialista v oboru elektrofyziologie na Klinice kardiologie IKEM.

Prof. Kautzner je od roku 2001 přednostou Kliniky kardiologie IKEM. V roce 2005 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru arytmologie, držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology“, členem Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA) a od roku 2010 členem výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC). Dále je řádným členem americké Heart Rhythm Society a čestným členem několika evropských národních asociací srdečního rytmu. Byl prezidentem mezinárodního kongresu Europace 2005, který se konal v Praze, a od roku 1998 je hlavním organizátorem mezinárodních workshopů o katetrizačních ablacích s živými přenosy.

Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem jsou katetrizační ablace srdečních arytmií, srdeční resynchronizační léčba a zobrazovací metody v kardiologii. Je autorem nebo spoluautorem celé řady vědeckých a vzdělávacích publikací.
Hide profil

Mgr. Roman Keleman

Vedoucí Oddělení odběru orgánů

Phone: 23 605 4114
E-mail: roman.keleman@ikem.cz

View profile
Mgr. Roman Keleman ukončil vysokoškolské vzdělání v oboru management v ošetřovatelství. Má specializaci v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. V IKEM pracuje od roku 2002, kde 10 let pracoval na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. V roce 2012 začal pracovat jako koordinátor odběrů orgánů. V letech 2015 – 2018 získal zahraniční zkušenost v královské nemocnici King Faisal Specialist Hospital & Research Centre v Rijádu v Saúdské Arábii, kde pracoval jako transplantační koordinátor. Po návratu pracoval jako vrchní sestra na Klinice anesteziologie a resuscitace. Od července 2020 pracuje jako vedoucí koordinátor odběrů orgánů v IKEM. Pravidelně vystupuje s přednáškami na tuzemských i zahraničních konferencích. Věnoval se výukové činnosti v rámci praktické výuky studentů vyšší odborné školy zdravotnické.
Hide profil

MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC

Deputy director of the department, senior consultant of the Acute Cardiology Division

Phone: 23 605 5007, 23 605 5008
E-mail: jiri.kettner@ikem.cz

View profile
V roce 1983 ukončil 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po získání odborné kvalifikace ve vnitřním lékařství a v kardiologii v IKEM pracoval jako intervenční kardiolog na Klinice kardiologie IKEM. V roce 1997 byl jmenován zástupcem přednosty této kliniky a tuto funkci vykonává dosud. Od roku 2001 je vedoucím lékařem Oddělení akutní kardiologie Kliniky kardiologie IKEM.

Doc. Kettner je držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology“ a Evropské akreditace pro intenzivní a akutní kardiologickou péči a řádným členem několika pracovních skupin při Evropské kardiologické společnosti.

Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem je akutní srdeční selhání, mechanické srdeční podpory a biomarkery akutních stavů. Je autorem nebo spoluautorem celé řady výzkumných a vzdělávacích publikací a zástupcem šéfredaktora časopisu Intervenční a akutní kardiologie.
Hide profil

Bc. Ondřej Kica

Úsekový laborant

Phone: 23 605 5147, 23 605 8860, 734 353 496
E-mail: ondrej.kica@ikem.cz

doc. MUDr. Eva Kieslichová , Director

přednostka KARIP

Phone: 236 054 122
E-mail: eva.kieslichova@ikem.cz

Miroslav Kinkor

Manažer

Phone: 23605 2570
E-mail: miroslav.kinkor@ikem.cz

Jana Klečáková

Independent specialist officer

Phone: 26 136 2405, 4205
E-mail: jana.klecakova@ikem.cz

Mgr. Petra Klímová

Zástupce vedoucího, Vedoucí Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT

Phone: 23 605 5251
E-mail: petra.klimova@ikem.cz

Bc. Petra Klomínková

Assistant

Phone: 23605 4210
E-mail: petra.klominkova@ikem.cz

Ing. Andrea Kloučková

Administrator of health insurance companies – DRG coder

Phone: 23 605 5020
E-mail: andrea.klouckova@ikem.cz

Jaromíra Kloudová

Daňový poradce

Phone: 23605 2411
E-mail: jaromira.kloudova@ikem.cz

Dana Kobrová

Phone: 23605 3164, 23605 3196
E-mail: dana.kobrova@ikem.cz

Hana Kocandová

sestra PPK

Phone: 23 605 5309
E-mail: hana.kocandova@ikem.cz

M.D. Matej Kocik

Head of Operating Theatres

Phone: 23605 4105
Fax: 23605 2822
E-mail: matej.kocik@ikem.cz

View profile
Education & Qualification:

2010
European Diploma in Transplantation Surgery
Fellow of the European Board of Surgery (FEBS)
Multiorgan retrieval, kidney and pancreas transplantation


2008
Diploma of Specialisation in Surgery
Czech Surgical Board Examination
Completion of specialised surgical training in general surgery

2003
Czech Surgical Board Examination
General Surgery - First Level of Board Certification

1999
Charles University, Prague, Czech Republic
First Medical School
Doctor of General Medicine (MUDr.)

Member of professional societies:
ČCHS
SOT
ESOT


Previous employment:

0ctober 2005 – currently
Institute for Clinical and Experimental Medicine
Prague, Czech Republic
Transplant Surgery Department


July 2005 – September 2005
Clinical Fellow
Birmingham Children's Hospital
Birmingham, Great Britain
Liver Unit

January 2005 – June 2005
Visiting Clinical Fellow
Queen Elisabeth Hospital
Birmingham, Great Britain
Liver Unit

March 2002 – December 2004
General University Hospital, Prague, Czech Republic
First Department of Surgery

October 1999 – January 2005
Institute for Clinical and Experimental Medicine
Prague, Czech Republic
Transplant Surgery Department
Hide profil

Věra Kočová

Database of potential organ recipients

Phone: 23 605 4120
E-mail: vera.kocova@ikem.cz

View profile
Věra Kočová V IKEM pracuje od roku 1994. Administrativně spravuje čekací listinu nemocných spadajících pod IKEM k transplantaci srdce, jater, ledvin, slinivky břišní, Langerhansových ostrůvků, tenkého střeva a cév.
Hide profil

Mgr. Tomáš Komínek

Head nurse

Phone: 23605 5297, 23605 3125, 23605 3189
E-mail: tomas.kominek@ikem.cz

MUDr. Jan Kopecký

lékař Kliniky diabetologie

Phone: 23 605 3356
E-mail: jan.kopecky@ikem.cz

MUDr. Martin Kotrč

Chief of the Non-Invasive Cardiology Division

Phone: 23 605 5033
E-mail: martin.kotrc@ikem.cz

MUDr. Jozef Kováč

Vedoucí Oddělení intervenční radiologie

Phone: 23 605 5045
E-mail: jozef.kovac@ikem.cz

MUDr. Viktorie Kovářová

lékař LKP - Laboratoř klinické patofyziologie

E-mail: viktorie.kovarova@ikem.cz

Bc. Dagmar Kövešlygetyová

Manažer Centra diabetologie

Phone: 23605 4140
E-mail: dagmar.koveslygetyova@ikem.cz

M.D. Radomíra Kožnarová, PhD.

Deputy director of the Department of Diabetes, Head of iinpatient care of the Department of Diabetes, Head of the Transplant ouotpatioent care

Phone: 23 605 3186
E-mail: radomira.koznarova@ikem.cz

MUDr. Jan Král, Ph.D. MBA

Phone: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: jan.kral@ikem.cz

Mgr. Jiřina Králová

Charge nurse of Ward A

Phone: 23 605 5107, 23 605 5093
E-mail: jirina.kralova@ikem.cz

Mgr. Karolina Králová

Charge nurse of the Non-Invasive Cardiology Division

Phone: 23 605 5030
E-mail: karolina.kralova@ikem.cz

MUDr. Simona Kratochvílová , Ph.D.

Lékař Kliniky diabetologie

Phone: 23 605 3179
E-mail: simona.kratochvilova@ikem.cz

MUDr. Tomáš Kraus

Lékař OKM

Phone: 23605 5281
E-mail: tomas.kraus@ikem.cz

PhDr. Iveta Krčová, MBA

zdravotně sociální pracovníce a psychosociální pracovníce

Phone: 236 052 636, 731 128 064
E-mail: iveta.krcova@ikem.cz

Jitka Krýzová

sestra PPK

Phone: 23 605 5309; 23 605 5319
E-mail: jitka.kryzova@ikem.cz

Ing. Petr Křička

Zástupce vedoucího Odboru informatiky

Phone: 23605 5254
E-mail: petr.kricka@ikem.cz

M.D. Jakub Kristek, Ph.D.

Junior doctor

Phone: 23 605 3322
E-mail: jakub.kristek@ikem.cz

View profile
Education & Qualification:
2006-2012 General Medicine, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno
1998-2006 Secondary school Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba
1994-1998 Elementary school Bílovecká, Ostrava-Svinov

Previous employment:
Clinic of Pediatric Surgery and Traumatology at Thomayer Hospital and 3rd Faculty of Medicine of the Charles University

Member of professional societies:
SOT ČLS JEP
Hide profil

doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.

Zástupce přednosty pro experimentální výzkum, lékař Kliniky diabetologie

Phone: 23 605 5417
E-mail: jan.kriz@ikem.cz

Mgr. Romana Kubrová

Head of the Department of central admission, archive and reception

Phone: 23 605 2228
E-mail: romana.kubrova@ikem.cz

M.D. Milos Kucera

Head of Outpatient Department

Phone: 23 605 2196
E-mail: milos.kucera@ikem.cz

View profile
Previous employment:
1988 - 1990 chirurgické oddělení ZÚNZ Příbram
1990 - 1994 chirurgické oddělení NsP Semily
1994 - 1998 KKTCH IKEM , Praha
1998 - 2004 KTCH IKEM , Praha
2004 - 2008 Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF,Praha
2008 - dosud KTCH IKEM , Praha


Education & Qualification:
Surgery degree I 1991
Surgery degree II 1999
Hide profil

M.D. Michal Kudla, Ph.D.

Head of Inpatient Department

Phone: 23 605 2244
E-mail: michal.kudla@ikem.cz

View profile
Current position: doctor

Previous employment: Transplantation Surgery IKEM

Education & Qualification:
PhD. 1.LF UK
1. LF UK Praha

Member of professional societies:
Czech Surgical Association
Society for organ transplantation
Hide profil

MUDr. Michaela Kudláčková

lékař Klinika diabetologie

E-mail: michaela.kudlackova@ikem.cz

Eva Kusová

Administrator of health insurance companies

Phone: 23605 2548
E-mail: eva.kusova@ikem.cz

Eva Kusová

Administrátor zdravotních pojišťoven-kodér DRG

Phone: 23 605 2548
E-mail: eva.kusova@ikem.cz

M.D. Marek Kysela

Junior doctor

Fax: 23605 2822
E-mail: marek.kysela@ikem.cz

© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2024. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít