EN
  • Home
  • Contact information

Contact information


Contacts on Selected Employees


C

Jana Cicová

Sanitárka

Phone: 23605 2330
E-mail: jana.cicova@ikem.cz


Č

Mgr. Jiří Čáp

Všeobecná sestra

Phone: 23 605 3311, 23 605 3333
E-mail: jiri.cap@ikem.cz

RNDr. Jitka Čásenská

odborný pracovník v laboratorních metodách OKB

Phone: 236 053 127
E-mail: jitka.casenska@ikem.cz

Mgr. Eva Čečrdlová

Analytik OKI

Phone: 23605 5224
E-mail: eva.cecrdlova@ikem.cz

Bc. Kateřina Čechová

vrchní sestra Kliniky diabetologie

Phone: 23 605 3240
E-mail: katerina.cechova@ikem.cz


C

M.D. Helena Cermakova

Angiologist, Internist

Phone: 23605 2881
Fax: 23605 2822
E-mail: helena.cermakova@ikem.cz

View profile
Education & Qualification:
Internal licenses -chief physician licenses-Internal medicine, Angiology license
Attestation-Internal medicine II.Grade
Attestation-Angiology
Attestation-Internal medicine I.Grade

Member of professional societies:
Czech Society of Angiology

Previous employment:
IKEM Prague - Vascular and Transplant Surgery department
Bulovka hospital - 1-st department of Internal medicine
Beijing Sino-japanese friendship hospital
Hide profil

Č

Bc. Lenka Černá

Vrchní sestra

Phone: 23 605 5079, 23 605 5152
E-mail: lenka.cerna@ikem.cz

prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc. MBA

Director of the Experimental Medicine Centre

Phone: 23605 5441
E-mail: ludek.cervenka@ikem.cz

MUDr. Robert Čihák, CSc.

Senior consultant of the Arrhythmology Division

Phone: 23 605 5129, 23 605 5112, 23 605 3015
E-mail: robert.cihak@ikem.cz

View profile
Ukončil I. lékařskou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1982 a v roce 1989 složil atestaci z kardiologie. V témže roce obhájil kandidátskou disertační práci.

Od roku 1984 působil na Subkatedře kardiologie Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. Později nastoupil na Kliniku kardiologie IKEM, kde v současnosti pracuje jako vedoucí lékař Oddělení arytmologie. Absolvoval řadu pobytů v elektrofyziologických laboratořích v Evropě i USA.

Dr. Čihák je členem Evropské kardiologické společnosti, České kardiologické společnosti a předsedou její Pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci. Jeho hlavním odborným zájmem je fibrilace síní a katetrizační ablace arytmií.

Dr. Čihák je autorem nebo spoluautorem řady publikací a několika monografií.
Hide profil

C

M.D. Jaroslav Chlupac, Ph.D.

Deputy Director for Science and Research

Phone: 23605 4105
Fax: 23605 2822
E-mail: jaroslav.chlupac@ikem.cz

View profile
Current position:
Head of Surgical Ward, Vascular Surgeon, Transplant Surgeon

Previous employment:
Transplant Surgery Department, IKEM Prague, CZ

Education & Qualification:
2015 PhD – Tissue engineering of vascular grafts, Committee: Human physiology and pathophysiology
2011 Specialization – Vascular Surgery
2004 MD – 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, CZ

Member of professional societies:
Czech medical association of J. E. Purkyně (CzMA)
Czech society for cardiovascular surgery CzMA
Society for organ transplantation CzMA
Czech transplantation society CzMA
Hide profil

MUDr. Klára Chmelová

Phone: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: klara.chmelova@ikem.cz

PharmDr. Kornélia Chrapková, PG Dip

Farmaceut, vedoucí oddělení

Phone: 261 365 274
E-mail: kornelia.chrapkova@ikem.cz

Mgr. Lenka Chvojková

Vedoucí fyzioterapeutka

Phone: 23 605 5208
E-mail: lenka.chvojkova@ikem.cz

© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2024. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít