CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Vzdělávání

Pracoviště se podílí na pregraduální i postgraduální výuce studentů 1., 2., 3. LF UK v Praze a FBMI ČVUT.

Na PPK probíhá postgraduální výuka pod IPVZ – odborný certifikovaný kurz UZ vyšetření periferních tepen.

Lékaři jsou aktivně zapojení v systému celoživotního vzdělávání. Aktivně i pasivně se častní akreditovaných akcí ČLK, vzdělávají se e-learningem či samostudiem jak je předepsáno ve Stavovském předpisu ČLK č. 16.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít